Pl:Tag:place=square

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = square
(miejsce = plac)
Milano galleria piazza duomo.jpg
Opis
Plac – utwardzona, otwarta przestrzeń publiczna. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

place=square – służy do oznaczania placu.
(English: square, French: place, German: Platz, Italian: piazza, Spanish: plaza, Russian: площадь).

Mapowanie

Rysujemy obrys placu jako przestrzeń obszar, lub po prostu umieszczamy węzeł węzeł w odpowiednim miejscu i dodajemy tag place=square oraz tag name=*.

Zwykle obrys obejmuje wszystkie obiekty na placu, w tym ulice, ciągi pieszych, zieleń, budynki, ale wykluczamy obiekty wokół placu, takie jak otaczające go budynki.
Plac powinien współdzielić węzły elementów otaczających plac, takich jak ogrodzenia, mury lub ściany budynków.

Przykłady użytecznych kombinacji

  • wikipedia=* – nazwa artykułu w Wikipedii
  • wikidata=* – element Wikidanych
  • architect=* – architekt, który zaprojektował plac
  • start_date=* – data otwarcia placu / rok / wiek /...

Przykładowe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!