Pl:Tag:leisure=park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = park
(wypoczynek = park)
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
Opis
Park – otwarty teren zielony, przeznaczony do odpoczynku lub rekreacji, zwykle miejski i zarządzany przez gminę. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-area-leisure-park.png
Grupa: Wypoczynek
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

leisure=park - służy do oznaczania parku.

Opis obiektu

Park duża otwarta przestrzeń, przewidziana głównie do użytku wypoczynkowo-rekreacyjnego, zwykle zaprojektowana w stanie pół naturalnym z trawiastymi obszarami, drzewami i krzewami, ścieżkami, ławkami. Może zawierać utwardzone place, pomniki, place zabaw, boiska, a nawet budynki (toalety,restauracje itp.). Parki są często, ale nie zawsze komunalne, zazwyczaj otwarte dla publiczności, ale mogą być ogrodzone i czasowo zamknięte, np. w porze nocnej.

Parkami bywają, szczególnie jeśli są duże i posiadają infrastrukturę charakterystyczną dla parków:

 • skwery
 • zieleń międzyblokowa

Parkami nie są:

 • utwardzone place/rynki z niewielką liczbą roślinności
 • ogródki działkowe
 • cmentarze
 • tereny przykościelne (patrz landuse=religious)
 • prywatne ogródki przydomowe
 • tereny przeznaczone głównie do uprawiania sportów lub aktywnego wypoczynku (patrz landuse=recreation_ground)
 • place zabaw
 • trawniki (patrz landuse=grass)
 • kwietniki (patrz landuse=flowebed)
 • zieleń izolacyjna wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Mapowanie

ElementArea.png - Można by zaznaczyć bardzo mały park jako węzeł, ale nawet dla małych parków jest bardziej wskazane aby rysować jako obszar.

Ścieżki (highway=path lub highway=footway) prowadzące do parku z drogi, powinny być zawsze podłączone do drogi dla potrzeb routingu. Jest wątpliwe, czy należy je podłączyć do obszaru parku wspólnym węzłem, albo rysować linię przez wielokąt bez podłączania. TODO diskusja

Uwaga: Jeziora i lasy w/wokół parku należą do niego, więc nie należy używać oddzielnego wielokąta aby je zaznaczyć!

Parki mogą zawierać jeden lub więcej tagów leisure=pitch aby były oznaczone osobno.

Parki narodowe

Normalny wygląd parku to teren zielony w mieście lub miasteczku. Parki w obszarach wiejskich (np obszary nazwane "Parki Narodowe") są zupełnie innego rodzaju.
Tagi leisure=nature_reserve i boundary=national_park mogą być stosowane, a nie tag leisure=park tag.

Przykład

Jest też propozycja użycia tagu boundary=protected_area.

Rendering

OSM Carto

Zdjęcia

Zobacz też

Przypuszczalne błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!