Pl:Tag:leisure=park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = park
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
Opis
Park – otwarty teren zielony, przeznaczony do odpoczynku lub rekreacji, zwykle miejski i zarządzany przez gminę. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-area-leisure-park.png
Grupa: Wypoczynek
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

leisure=park - służy do oznaczania parku.

Opis obiektu

Park duża otwarta przestrzeń, przewidziana głównie do użytku wypoczynkowo-rekreacyjnego, zwykle zaprojektowana w stanie pół naturalnym z trawiastymi obszarami, drzewami i krzewami, ścieżkami, ławkami. Może zawierać utwardzone place, pomniki, place zabaw, boiska, a nawet budynki (toalety,restauracje itp.). Parki są często, ale nie zawsze komunalne, zazwyczaj otwarte dla publiczności, ale mogą być ogrodzone i czasowo zamknięte, np. w porze nocnej.

Parkami bywają, szczególnie jeśli są duże i posiadają infrastrukturę charakterystyczną dla parków:

 • skwery
 • zieleń międzyblokowa

Parkami nie są:

 • utwardzone place/rynki z niewielką liczbą roślinności
 • ogródki działkowe
 • cmentarze
 • tereny przykościelne (patrz landuse=religious)
 • prywatne ogródki przydomowe
 • tereny przeznaczone głównie do uprawiania sportów lub aktywnego wypoczynku (patrz landuse=recreation_ground)
 • place zabaw
 • trawniki (patrz landuse=grass)
 • kwietniki (patrz landuse=flowerbed)
 • zieleń izolacyjna wzdłuż ciągów komunikacyjnych

Mapowanie

ElementArea.png - Można by zaznaczyć bardzo mały park jako węzeł, ale nawet dla małych parków jest bardziej wskazane aby rysować jako obszar.

Ścieżki (highway=path lub highway=footway) prowadzące do parku z drogi, powinny być zawsze podłączone do drogi dla potrzeb routingu. Jest wątpliwe, czy należy je podłączyć do obszaru parku wspólnym węzłem, albo rysować linię przez wielokąt bez podłączania. TODO diskusja

Uwaga: Jeziora i lasy w/wokół parku należą do niego, więc nie należy używać oddzielnego wielokąta aby je zaznaczyć!

Parki mogą zawierać jeden lub więcej tagów leisure=pitch aby były oznaczone osobno.

Parki narodowe

Normalny wygląd parku to teren zielony w mieście lub miasteczku. Parki w obszarach wiejskich (np obszary nazwane "Parki Narodowe") są zupełnie innego rodzaju.
Tagi leisure=nature_reserve i boundary=national_park mogą być stosowane, a nie tag leisure=park tag.

Przykład

Jest też propozycja użycia tagu boundary=protected_area.

Rendering

OSM Carto

Zdjęcia

Zobacz też

Przypuszczalne błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!