Pl:Tag:leisure=common

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = common
(wypoczynek = wspólny_teren)
Opis
Teren będący wspólnotą gruntową. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Wypoczynek
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

leisure=common - stosowany to oznaczania terenu będącego wspólnotą gruntową.

Opis obiektu

 Wspólnota gruntowa
Wspólnym terenem (a common), jest teren który ma właściciela, ale do którego inni ludzie mają uprawnienia do korzystania ze wspólnego gruntu.
Historycznie prawa te zazwyczaj obejmowały prawo do wypasu zwierząt gospodarskich, zbierania drewna na opał lub wycinania murawy. Obecnie obejmują one prawa do korzystania z gruntu w odniesieniu do niektórych aktywności rekreacyjnych. Takim przykładem są Błonia krakowskie.

W Wielkiej Brytanii wspólna ziemia jest zarejestrowana. Prawo do korzystania typowo obejmują zajęcia rekreacyjne takie jak chodzenie, bieganie, zwiedzanie, obserwowanie ptaków, pikniki czy wspinaczki.
Prawa, które zwykle nie obejmuje obozowania, rozpalania ognia lub imprez bez zgody właściciela. Brytyjski rząd opublikował rejestr wspólnej ziemi w 2012 roku, który jest archiwizowany tutaj - UK Government Web Archive

Użyj leisure=common w celu identyfikacji terenu, na które społeczeństwo ma ogólne prawo użytkowania niektórych aktywności rekreacyjnych. Bardziej specyficzne tagi mogą być dodawane, aby zapewnić większą dokładność.