Pl:Tag:boundary=protected_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = protected_area
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
Opis
Określa granice obszarów chronionych, w tym parków narodowych, morskich obszarów chronionych, zabytków, rodzimych dzikich obszarów i innych podobnych obszarach. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

boundary=protected_area - stosowany do oznaczania granic obszarów chronionych, w tym parków narodowych, morskich obszarów chronionych, zabytków, rodzimych dzikich obszarów i innych podobnych obszarach.

boundary=protected_area
+ protect_class=1 to 99
+ protection_title=...

Klasyfikacja

Charakter chronionego obszaru jest oznaczony za pomocą tagu protect_class=1 to 99, który jest podzielony na trzy kategorie:

  • Ochrona przyrody dla złożonych ekosystemów (1-9, 97-99),
  • Ochrona zasobów ważnych pojedynczych zasobów (11-19) oraz
  • Ochrona socjalna dla społeczności i architektury (21-29).

Zasoby-Obszar chroniony

Obszary chronione z naciskiem na pojedyncze zasoby naturalne, w tym ludzkie przestrzenie życiowe, z powodu ważnego materiału naturalnego lub charakterystyk.
Głównie ustalone na szczeblu gminy.