Pl:Tag:boundary=protected_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = protected_area
(granica = obszar_chroniony)
Natianal park.png
Opis
Określa granice obszarów chronionych, w tym parków narodowych, morskich obszarów chronionych, zabytków, rodzimych dzikich obszarów i innych podobnych obszarach. Edit or translate this description.
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

boundary=protected_area - stosowany do oznaczania granic obszarów chronionych, w tym parków narodowych, morskich obszarów chronionych, zabytków, rodzimych dzikich obszarów i innych podobnych obszarach.

boundary=protected_area
+ protect_class=1 to 99
+ protection_title=...

Klasyfikacja

Charakter chronionego obszaru jest oznaczony za pomocą tagu protect_class=1 to 99, który jest podzielony na trzy kategorie:

  • Ochrona przyrody dla złożonych ekosystemów (1-9, 97-99),
  • Ochrona zasobów ważnych pojedynczych zasobów (11-19) oraz
  • Ochrona socjalna dla społeczności i architektury (21-29).

Zasoby-Obszar chroniony

Obszary chronione z naciskiem na pojedyncze zasoby naturalne, w tym ludzkie przestrzenie życiowe, z powodu ważnego materiału naturalnego lub charakterystyk.
Głównie ustalone na szczeblu gminy.