Pl:Tag:boundary=national_park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = national_park
(granica = park narodowy)
Natianal park.png
Opis
Określa granice parku narodowego. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Natianal park.png
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

boundary=national_park – stosowany do oznaczenia granicy parku narodowego.

Opis

Park narodowy zawiera stosunkowo dużą powierzchnię gruntów ustaloną przez rząd (podobnie jak tag boundary=administrative zostały zadeklarowane/uznane przez władze publiczne), które mają być przeznaczone dla publicznej rekreacji i przyjemności, dla zwierząt oraz ochrony środowiska. Zazwyczaj ustalono również ograniczenia w działalności człowieka a zwłaszcza w zakresie budownictwa, oraz w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Parki narodowe są często nazywane "X park narodowy" (z tłumaczeniem).

Podobne tagi

  • leisure=nature_reserve – podobnie jak park narodowy, rezerwat przyrody jest ochroną przyrody, itp. Różnica nie jest jasna i jest przedmiotem dyskusji, ale niektóre propozycje są: rezerwaty przyrody są mniejszym obszarem niż parki narodowe, parki narodowe są raczej jak granice administracyjne wokół dużych obszarów (i można w rzeczywistości włączyć w to miasta), natomiast rezerwaty przyrody są bardziej widoczne na-ziemi.
  • boundary=protected_area – Całkiem niedawno wprowadzony został tag z bardziej szczegółowym schematem znakowania, które może poradzić sobie z wszelkiego rodzaju ograniczeniami i poziomami ochrony. Obejmuje on zarówno rezerwaty przyrody jak i parki narodowe.
  • leisure=park – Powszechne wyobrażenie "parku", to, że jest mniejszy niż w park narodowy. Widoczny na-ziemi (a nie jest ustaloną granicą przez władze). Zwykle w mieście lub miasteczkach i może jest mniej zorientowany na ochronę przyrody.

Zobacz też