Cs:Tag:boundary=national_park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = national_park
Llyn Llydaw from Crib Goch 2.jpg
Popis
Hranice národního parku Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
National park.png
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

 Národní park je relativně velká oblast země vyhlášená vládou (stejně jako administrativní hranice boundary=administrative jsou vyhlášeny/uznávány vládou), která je vyhrazena pro lidskou rekreaci a potěšení a také pro ochranu přírodního prostředí a/nebo kulturního významu oblasti. Toto běžně přináší i omezení na lidskou aktivitu, obzvlášť výstavbu, aby se chránila divoká příroda a scenérie. Národní parky se často jmenují "Národní park X" (s překlady).

Povšimněte si, že v některých zemích může existovat vlastní názvosloví, které by se nemělo zaměňovat s touto značkou. Například v USA, National Park Service spravuje "National Parks", ale také věci, které nazývá jinými názvy jako "National Heritage Areas" a "National Monuments" - jelikož všechny spadají pod výše uvedenou definici, značí se v OSM hodně z nich nebo jejich většina (všechny?) jako boundary=national_park. Dále pak v USA, protože 50 vlád jednotlivých států je stejně svrchovaných jako federální vláda, některé státy (především New York) značí boundary=national_park na státní půdě se "stejnou nebo lepší" úrovní ochrany. Toto může být inkonzistentní ve všech 50ti státech. Jinými slovy, některé státy mohou značit státní parky (nebo, například, státní lesy se "stejnou nebo lepší ochranou jako mají národní parky") značkou boundary=national_park a některé státy ne.

Podobné značky

  • leisure=nature_reserve - Jako národní park i přírodní rezervace je o ochraně divoké přírody atd. Rozdíly jsou nejasné a debatují se, ale některé návrhy jsou: přírodní rezervace jsou menší než národní parky, národní parky jsou spíše administrativními hranicemi okolo velkých oblastí (a mohou klidně zahrnovat města), zatímco přírodní rezervace jsou více zřejmé v terénu.
  • boundary=protected_area - Později zavedená značka s podrobnějším schématem značení, který lze použít na všechny druhy ochrany a jejich úrovně. Zahrnuje jak přírodní rezervace, tak národní parky.
  • leisure=park - Park v běžném slova smyslu. Menší než národní park. Je zjevný v terénu (spíše než vládou vyhlášená hranice) a obvykle krajinně upravený. Většinou je uvnitř města a možná méně pravděpodobně obsahující chráněnou divokou přírodu.

Viz také

 Kategorie chráněných oblastí IUCN(en)