Cs:Tag:leisure=nature_reserve

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = nature_reserve
Black Opal Spring in Biscuit Basin.JPG
Popis
Přírodní rezervace Edit or translate this description.
Skupina: Volný čas
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Přírodní rezervace je chráněná oblast důležitá pro divou zvěř, flóru, faunu nebo z geologických či jiných zvláštních důvodů, která je chráněna a spravována pro její zachování a pro poskytování příležitostí ke studiu či výzkumu. Přírodní rezervace mohou být v některých zemích vyhlašovány vládou nebo soukromými organizacemi jako jsou charity či výzkumné organizace.

Příklady

43554.png

Přírodní rezervace Gillespie Park: cesta:17975628

Podobné značky

  • boundary=national_park národní park je formou přírodní rezervace. Je normálně zřizován vládou kvůli ochraně divoké přírody. Rozdíl není jasný a debatuje se o něm, ale některé návrhy jsou: přírodní rezervace jsou menší než národní parky. Národní parky jsou spíše administrativními hranicemi, kdežto přírodní rezervace jsou více viditelné v terénu. Národní parky jsou často nazvané "Národní park X" a jsou oficiálně prohlášeny za národní park.
  • boundary=protected_area chráněná oblast je později zavedená značka, která má svůj podrobnější systém značení, který zahrnuje všechny možné úrovně ochrany. Zahrnuje jak přírodní rezervace tak národní parky a stále více se používá.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!