Cs:Tag:leisure=nature_reserve

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = nature_reserve
Black Opal Spring in Biscuit Basin.JPG
Popis
Přírodní rezervace Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
National park.png
Skupina: volný čas
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

 Přírodní rezervace je chráněná oblast důležitá pro divou zvěř, flóru, faunu nebo z geologických či jiných zvláštních důvodů, která je chráněna a spravována pro její zachování a pro poskytování příležitostí ke studiu či výzkumu. Přírodní rezervace mohou být v některých zemích vyhlašovány vládou nebo soukromými organizacemi jako jsou charity či výzkumné organizace.

Příklady

43554.png

Přírodní rezervace Gillespie Park: cesta:17975628

Podobné značky

  • boundary=national_park národní park je formou přírodní rezervace. Je normálně zřizován vládou kvůli ochraně divoké přírody. Rozdíl není jasný a debatuje se o něm, ale některé návrhy jsou: přírodní rezervace jsou menší než národní parky. Národní parky jsou spíše administrativními hranicemi, kdežto přírodní rezervace jsou více viditelné v terénu. Národní parky jsou často nazvané "Národní park X" a jsou oficiálně prohlášeny za národní park.
  • boundary=protected_area chráněná oblast je později zavedená značka, která má svůj podrobnější systém značení, který zahrnuje všechny možné úrovně ochrany. Zahrnuje jak přírodní rezervace tak národní parky a stále více se používá.

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!