Cs:Key:protection_title

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg protection_title
Popis
Titul nebo typ ochrany chráněné oblasti Edit or translate this description.
Skupina: Anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Titul nebo typ ochrany chráněné oblasti - nikoliv vlastní název. Oficiální národní predikát nebo stupeň, formální titul nebo typ ochrany (viz tabulku úrovní). Značka zavedená jako rozšíření značky boundary=protected_area, aby se dalo rozlišovat mezi podobnými oblastmi uvnitř jedné třídy. Příklady hodnot jsou: wildlife sanctuary, Zapovedniki, Nationalpark, Special Protected Area, World Heritage Convention, Aesthetic Forest, Heritage River, Indian Reserve, National Park, State Park, State Forest, National Forest a Wildlife Management Area.