Cs:Tag:leisure=park

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = park
3015-Central Park-Sheep Meadow.JPG
Popis
Park - otevřená zelená plocha pro rekreaci, obvykle městská. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-leisure-park.png
Skupina: volný čas
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

 Park je otevřená plocha pro rekreační využití, obvykle navržená jako přírodní s travnatými plochami, stromy a keři. Parky jsou často, ale ne vždy, městské.

Typicky jsou otevřeny pro veřejnost, ale mohou být oploceny a mohou se třeba na noc zavírat.

Jak mapovat

ElementArea.png - Velmi malý park můžete možná zmapovat jako uzel, ale i pro velmi malé parky je vhodnější je zmapovat jako plochu.

Cesty (highway=path nebo highway=footway), které vedou do parku ze silnice, by měly být vždy spojeny kvůli navigaci se silnicí. Je věcí debaty, zda je také připojovat k oblasti parku sdíleným uzlem, nebo je zakreslit přes plochu bez připojení. UDĚLAT diskutovat

Poznámka: Jezírka a lesy v/okolo parku k němu patří, takže nepoužívejte separátní multipolygon k jejich vynětí!

Parky mohou obsahovat jeden či více leisure=pitch, které se značí zvlášť.

Národní parky

Normální pohled na park je, že je to zelená oblast uvnitř města. Parky ve venkovských oblastech (např. plochy nazvané "Národní park") jsou zcela něco jiného. Zde se používají značky leisure=nature_reserve a boundary=national_park, a nikoliv značka leisure=park. Příklad. Existuje také tento návrh: boundary=protected_area.

Vykreslování

Mapnik

Ilustrace

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!