Cs:Tag:leisure=garden

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = garden
SF Japanese Garden.JPG
Popis
Zahrada Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-leisure-garden.png
Skupina: volný čas
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Popis

Viz zahrada na Wikipedii

 Zahrada je plánované místo, obvykle venkovní, které je vyhrazeno pro vystavování, kultivaci a potěšení z rostlin a jiných přírodních forem. Zahrada může obsahovat jak přírodní tak i člověkem vytvořené materiály. Západní zahrady jsou většinou založeny na rostlinách.

Nejběžnější formou je zahrada u obytného domu. Může to být formální a skoro veřejné místo. I když se typicky nachází u domu, může zahrada být také na střeše v átrium, na balkoně, či v patiu. Zahrady jsou obvykle navrhovány v lidském měřítku a nejčastěji jsou zamýšleny pro soukromé použití. Ovšem zahrady velkých domů, zámků nebo jiných velkých nemovitostí mohou být větší než veřejný park ve vesnici a také může produkovat potraviny.

Zahrada také může být součástí parku a být otevřena pro veřejnost. To se dá zmapovat přidáním značky access=yes.

Zahrada může mít estetické, funkční a rekreační využití:

  • Spolupráce s přírodou
  • Pozorování přírody
  • Relaxace
  • Pěstování plodin

Nezaměňujte s shop=garden_centre ani s leisure=park.

Značka je zamýšlena pro označení pozemku, který může být rozlišitelný vegetací nebo být oplocený.

Značení

Schéma značení leisure=garden
Značka Poznámky
name=* Název zahrady
garden:type=* Typ zahrady, např. residential (u obydlí), community (komunitní), botanical (botanická), viz taginfo
garden:style=* Styl zahrady, např. kitchen (kuchyňská), rosarium (růžová), french (francouzská), english (anglická), viz taginfo
access=* Použijte pro vyznačení povoleného nebo preferovaného přístupu.

Jedna zahrada by měla být mapována jako uzel, nebo plocha. Tyto plochy (například pozemku) by neměly obsahovat všechny plochy (třeba obytného domu), které samy o sobě nejsou součástí zahrady.

Vykreslování

K dni 26. 10. 2010 výchozí stránka openstreetmap.org nevykresluje žádný rozdíl mezi veřejnými a soukromými zahradami, což někdy vede k překvapivým výsledkům pro celé části měst. Jak zelené je vaše město doopravdy? Hlášení chyby s připojenými příklady: ticket 3302(en). V mezidobí je pravděpodobně nejmoudřejší značit obytné zahrady značkou access=private jak je uvedeno výše, pokud nejsou určeny pro návštěvy veřejnosti. Obklopení zahrady oddělenou plochou landuse=residential je pravděpodobně také dobrý nápad.

Viz také

Externí odkazy

  • Některé jazyky budou upřednostňovat termín  zahrada zatímco ostatní termín  park pro "rekreační plochy s květinami, fontánami"