Pl:Key:protect_class

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg protect_class
(klasyfikacja_obszarów_chronionych)
Natianal park.png
Opis
Określa klasę obszaru chronionego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 12
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

protect_class=* - służy do klasyfikacji obszarów chronionych.

Stosowane do opisania klasy dla boundary=protected_area.
Zobacz więcej detali dotyczących chronionego obszaru w Conservation.

Zobacz też