Pl:Key:protect_class

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg protect_class
(klasyfikacja_obszarów_chronionych)
Natianal park.png
Opis
Klasyfikacji obszarów chronionych. Edit or translate this description.
Grupa: Granice
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

protect_class=* - służy do klasyfikacji obszarów chronionych.

Stosowane do opisania klasy dla boundary=protected_area.
Zobacz więcej detali dotyczących chronionego obszaru w Conservation.

Zobacz też