Da:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Se WikiProject Denmark for information der relaterer sig til kortlægningsaktivitet der er specifik for Danmark. Tilbage til hovedsiden

OpenStreetMap har ikke nogen indholds restriktion på etiketter (tags) der kan tilknyttes. Du kan bruge enhver tag du ønsker. Men der er en fordel ved at have et fælles, anbefalet sæt af tags.

Noter om kortgenereringen (rendering):

 • Bruger du de tags der er bekrevet på denne side, betyder det at dine redigeringsbestæbelser har større sandsynlighed for at blive vist af de forskellige kortgenereringsmaskiner. Men der er ingen garanti for at et tag der er listet her, vil blive vist af en kortgenereringsgenerator, eller af de kortgeneratorer der bliver brugt på OSM hoved-kortet.
 • Der kan også være tags som bliver vist på OSM hoved-kortet, men som ikke er listet her, da denne liste ikke altid er opdateret med alle de tags der er implementeret i kortgenereringsgeneratorerne.

Tabellerne er grupperet efter tema, med de mest brugte først.

Elementer:

node = Punkt (Node)

Punkterne (noderne) er det basale element i OSM, de består af en længde- og breddegrad (et enkelt geografisk punkt). Punkterne er nødvendige for at definere en "vej" (liniestreng, se herunder), men kan også bruges alene til at repræsentere noget som f.eks en telefonbox, en pub, et sted-navn label, eller andre punkter af interesse (POI, 'Point Of Interest').

wayclosed way = Liniestreng, "vej" (Way)

En liniestreng består af en ordnet liste af punkter, som definerer en "vej". Eksempler er veje (highway=*) og vandløb (waterway=*). En lukket liniestreng definerer ikke nødvendigvis et område (se herunder). Et eksempel er en rundkørsel, der blot er en vej, som danner en løkke.

area = Polygon, område (Area)

En polygon består af en lukket liniestreng samt et tag, som definerer den som et område, f.eks. landuse=*. En lukket liniestreng med et tag, som normalt beskriver en lineær vej (f.eks. highway=*), kan omdannes til en polygon ved at tilføje tagget area=yes. En plads eller et torv kan mappes på denne måde ved hjælp af highway=pedestrian og area=yes.

relation = Relation

Definerer en sammenhæng mellem to eller flere objekter. En relation består af tags, som definerer egenskaberne ved relationen og en ordnet liste af medlemmer, der hver især kan have en "rolle". Typiske eksempler på relationer:

 • multipolygon, som for eksempel kan bruges til at definere områder med "huller" i.
 • rute, som anvendes til at definere en rute bestående af flere veje, for eksempel en busrute.
 • svingbegrænsning, som anvendes til at definere f.eks. et forbud mod højresving.

Fysiske

Veje (highway)

Veje (highway) taggen bruges primært til veje. Mange lande har deres egne definitioner på vejene (også Danmark). Ofte er det den eneste tag. Se Highway tag usage siderne for hjælp.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Veje (Roads)

Primære tags for vejnettet, fra mest betydende til mindst betydende veje

highway motorway way Motorvej

Skiltes med færdselstavle E42 Denmark road sign E42.svg

Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk way Motortrafikvej

Skiltes med færdselstavle E43 Denmark road sign E43.svg

Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Primærrute

Vej med et- eller to-cifret vejnummmer (i dag fra 6 til 99). Skiltes med ruteangivelse L42 (gul baggrund) DK primary.png. Anvendes også til visse ringveje skiltet med ringnummer på gul baggrund.

Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary way Sekundærrute

Vej med tre-cifret rutenummer (i dag fra 150 til 597). Skiltes med ruteangivelse L43 (hvid baggrund) DK secondary.png. Anvendes også til ringveje skiltet med ringnummer på hvid baggrund.

Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Større vej

Større eller vigtig vej, som ikke er primær- eller sekundærvej.

Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Mindre vej

Vej som falder uden for de foregående kategorier (typisk mindre veje på landet eller i industriområder). Tagget anvendes også til offentlige grusveje, angiv da overfladetypen med surface=*. Husk at dette tag ikke bruges, hvis du ikke ved, hvilken type du skal bruge (dertil bruger man highway=road)

Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Gade

Gade i boligområde, der hovedsagelig er beregnet til lokal trafik. Vigtige gennemgående gader tagges som highway=tertiary eller højere. Gader i industriområder og lignende tagges som highway=unclassified.

Rendering-highway residential.png
 • Taman Ria Terrace.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Ramper

highway motorway_link way Til- eller frakørselsrampe til motorvej
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way Til- eller frakørselsrampe til motortrafikvej
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way Til- eller frakørselsrampe til primærrute
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way Til- eller frakørselsrampe til sekundærrute
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link way Til- eller frakørselsrampe til anden større vej (tertiary)
Rendering-highway tertiary link.png

Særlige vejtyper

highway living_street way Opholds og legeområde

Lille gade, hvor børn må lege på kørebanen, maksimum fart er lav.Ophold og leg.png

Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Adgangsvej

Adgangsvej til boligblokke, parkeringspladser, servicestationer, campingpladser, virksomheder, private ejendomme o.s.v. Tilføj service=driveway for privat indkørsel, service=parking_aisle for kørebane mellem båsene på parkeringsplads.

Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian way area Gågade

Gade forbeholdt fodgængere, typisk i bycentre. Køretøjer er ikke tilladt medmindre andet er angivet med skiltning. Torve og pladser kan tagges ved at tilføje area=yes til en polygon, som afgrænser området. Denmark road sign E49.svg

Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Markvej/skovvej

Hovedsageligt til landbrugsmæssig og skovbrugsmæssig arbejdskørsel, se også tracktype=*.

Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway way Special busbane, hvor bussen styres med vandrette hjul mod en skinne. Dette er ikke en normal busbane og findes ikke i Danmark.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way Nødstopsspor

Anvendes til at standse løbske lastbiler med bremsesvigt.

A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Racerbane (motorsportsbane)

Normalt ikke tilgængelig for almindelig trafik.

Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Fuji Speedway start-finish.jpg
highway road way Ukendt vejtype

Vej med ukendt klassifikation. Dette er et midlertidigt tag, som anvendes hvis vejens status ikke kendes. Når vejen er fuldt kortlagt, skal vejens klassifikation ændres til den korrekte værdi.

Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Stier

highway footway way area Gangsti

Sti beregnet til fodgængere Denmark road sign D22.svg

Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway way Ridesti

Sti beregnet til ryttere, men anden trafik kan også være tilladt.

Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trappe

Normalt kun egnet for fodgængere. Tilføj bicycle=dismount hvis cykler kan medføres her.

Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Sti

Ikke-specifik eller med delt anvendelse (f.eks. stier i skove).

Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing.
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Fodgængerovergang
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

Fortov tagget som del af større vej (se Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

Cykelsti optegnet som egen vej

highway cycleway way Cykelsti

Separat sti beregnet for cykeltrafik. Fodgængere har i reglen også lov til at færdes på en cykelsti hvis der ikke er en gangsti langs cykelstien. Se også Vejledning i mapning af cykelstier. Denmark road sign D21.svgDenmark road sign D26.2.svg

Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cykelvej tagget som del af større vej

cycleway lane way Cykelbane

En afmærket cykelsti, som i Danmark er adskilt fra kørebanen med en ubrudt hvid kantstribe og markeret med påbudsskilte eller påmalede cykelsymboler. Biler må ikke køre på den afmærkede cykelbane.

Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite way Cykling er tilladt i begge retninger på ensrettet gade. Alternativt kan dette tagges som oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Cykelbane, der går mod trafikretningen på ensrettet gade.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way Cykelsti

Bygget som en del af vejen, men konstruktionsmæssigt adskilt fra kørebanen med kantsten eller lignende. Hvis adskillelsen gør det svært eller ulovligt at passere mellem vej og cykelsti (f.eks. hæk, hegn eller autoværn), tegnes cykelstien separat som highway=cycleway. Se også vejledningen om mapning af cykelstier

Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Cykelsti, der går mod trafikretningen på ensrettet gade.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way Delt busbane, som må benyttes af cyklister.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Delt cykelbane, der er adskilt fra kørebanen med stiplet kantstribe. Afstribningen er kun vejledende og motorkøretøjer må bruge cykelbanen hvis nødvendigt. "To minus en veje" er af denne type.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Cykelbane

En afmærket cykelsti, som i Danmark er adskilt fra kørebanen med en ubrudt hvid kantstribe og markeret med påbudsskilte eller påmalede cykelsymboler. Biler må ikke køre på den afmærkede cykelbane.

Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way Cykelbane

En afmærket cykelsti, som i Danmark er adskilt fra kørebanen med en ubrudt hvid kantstribe og markeret med påbudsskilte eller påmalede cykelsymboler. Biler må ikke køre på den afmærkede cykelbane.

Livscyklus (see also lifecycle prefixes)

highway proposed way Planlagt vej (anlægsarbejde er ikke startet).

Kombineres med proposed=*. Tagget bør kun anvendes til vedtagne vejprojekter, hvor tracéet er endeligt fastlagt.

highway construction way Vej under anlæg.

Kombineres med construction=*.

Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Egenskaber

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way Linieformet arealanvendelse langs vej.

Anvendes kun, hvor der ikke er tilgængelige luftfoto. Ikke relevant for Danmark.

Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Vadested

ved krydsning af vandløb, man må regne med at skulle køre gennem vand.

Map feature ford.jpg
ice_road yes way Isvej

Markeret vej over tilfrossen vandoverflade. I sagens natur kun anvendelig om vinteren.

Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down node way Stigning i procent ("5%") eller grader ("20°")

Positive/negative værdier indikerer om vejen stiger eller daler i vejens retning.

Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Rundkørsel

Ensretning (oneway=yes) er underforstået og bliver defineret af nodernes sekvens i vejen (skal tegnes mod uret i Danmark).

Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> way Antal vognbaner

Alle fuldbredde vognbaner skal tælles med, også svingbaner, busbaner med videre. Nødspor og cykelbaner skal ikke medregnes.

NLEx 6 Lanes.jpg
lane_markings yes | no way Specifies if a highway has painted markings to indicate the position of the lanes.
Reelsen1.JPG
lit yes | no nodewayarea Gadebelysning

Angiver om vejen har gadebelysning. Se også highway=street_lamp for individuelle gadelamper.

Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no way node Angiver, at kun hurtige motorkøretøjer må anvende vejen. Svarer i Danmark til motor(trafik)vej. Tagget anvendes i øjeblikket ikke på danske veje, da highway=trunk allerede svarer til motortrafikvej.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node Bjergpas

Angiver det højeste punkt på en vej over et bjergpas.

Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Klassifikationssystem for mountainbikespor.

Anvendes på highway=path og highway=track.

Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Overhaling

Angiver om overhaling er tilladt på strækningen.

Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Vejsideparkering. Se parking:lane=* for detaljer. "side" kan være left, right eller both.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Parkeringsbetingelser for vejsideparkering. Se parking:condition=* for detaljer. "side" kan være left, right eller both.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes way Vejen har hyppige vigepladser. Se også highway=passing_place.
Single-track.jpg
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Klassifikationssystem for vandrestier.

Anvendes på highway=path og highway=footway.

Mountain hiking.jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. way Type af adgangsvej: Anvend service=driveway for privat indkørsel, service=parking_aisle for kørebane mellem båsene på parkeringsplads.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
shoulder no | yes | right | both | left way Presence of shoulder in highway
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way area Specifies the physical usability of a way for wheeled vehicles due to surface regularity/flatness. See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way Overflade

Beskriver vejbanens overflade. Se surface=* for detaljer.

Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way Trafikdæmpning

Hastighedsdæmpende foranstaltning, f.eks. bump eller chikane.

Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> way The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes way Vintervej

Vejen kan kun anvendes, når undergrunden er frosset. Forekommer i arktiske områder.

Anuisk bilibino sever66.jpg

Andre features

highway bus_stop node Busstoppested

Større stationer bør tagges som amenity=bus_station i stedet.

Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid node Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point node Sign number which can be used to define your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN. See also emergency=access_point
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node Vigepligtsskilt
Give way.jpg
emergency phone node Nødtelefon

Findes ofte langs motorveje.

Emergency-phone.16.svg
Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder nodeway A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Mini-rundkørsel

Meget lille rundkørsel, ofte blot en malet eller brolagt cirkel i et kryds. For større rundkørsler anvendes junction=roundabout.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Frakørsel på motorvej.

Frakørselsnummer angives med ref=*. Eksempel FK48-DK.png

Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Vigeplads

Tillader køretøjer at passere hinanden på smal vej.

Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area Perron

på station eller stoppested. Se public_transport=platform for nærmere detaljer Det anbefales indtil videre også at anvende det ældre tag highway=platform.

Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Rasteplads

ofte med toilet og picnicborde. Der kan normalt ikke tankes eller købes mad her.

Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services node area Serviceanlæg

med tankstation, cafeteria, kiosk m.v. Findes især langs motorveje.

Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera node Fartkamera

Fast kamera til håndhævelse af fartbegrænsning.

Speed camera.jpg
highway stop node Stopskilt
STOP sign.jpg
highway street_lamp node Gadelampe

Det er også muligt at angive, om gaden har gadebelysning med tagget lit=*.

2014 Kłodzko, ul. Grottgera 14.JPG
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Lysregulering
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Vendeplads

typisk ved enden af blind vej i boligområde.

Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway brugerdefineret node way Se også Taginfo[1] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.

Jernbaner (railway)

Main article: Railways

This tag includes all kinds of railways ranging from heavily used mainline railways to an abandoned rail line.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Tracks

railway abandoned way Nedlagt jernbanestrækning, hvor skinner og infrastruktur er fjernet. Betegnelsen skal ikke anvendes, hvis strækningen nu anvendes til andet formål, f.eks. cykelsti.
Vysocany concrete rail ties former Northwestern railway.jpg
railway construction way Jernbane under anlæg, kan kombineres med construction=*.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused way Jernbanestrækning, der ikke længere er i drift, men hvor skinner og infrastruktur stadig er til stede. Se også disused=yes for alternativ tagging.
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular way Kabeltrukket stejl jernbane, normalt med to vogne, der kører i modsat retning af hinanden.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail way Letbane, sporveje i eget tracé adskilt fra biltrafik. Letbanetog er normalt længere og hurtigere end normale sporvogne.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature way Miniaturejernbane, børn kan sidde på toget. Findes sommetider i større parker eller tivolier.
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail way En jernbane med kun en skinne.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Smalsporsjernbane, for passager- eller godstog med smal sporvidde.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved way Veteranjernbane, jernbane for historiske tog, normalt en turistattraktion
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail way Jernbane til fuld størrelse passager- eller godstog med standard sporvidde for det givne land eller stat. S-baner i København betragtes også som jernbaner.
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway way Undergrundstog, metro, togservice, der mest kører i undergrunden i storbyområder.
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram way Sporvej til sporvogne, ofte i gadetracé sammen med biltrafik.
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Additional track features or attributes

bridge yes way Bro, fører jernbanen over vand, vej eller anden jernbane. Husk layer=*.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes way Gennemskæring gennem bakke eller lignende.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
way contact_line: Køreledning,
rail: Tredje skinne, der er strømførende (f.eks. på metroen i Kbh),
yes: angiver at banen er elektricificeret, men uden yderligere detaljer.
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes way Dæmning over lavt område eller vand. Må ikke forveksles med dæmninger til opstemning af vand, se waterway=dam.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] way Frekvens på køreledning eller -skinne. Anvend 0 for jævnstrøm.
Wave frequency.gif
railway:track_ref number way Track number
Gleis 101.jpg
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding way Sidespor, løber parallelt med hovedbanen.
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur way Korte stykker spor, der forbinder fabrikker, havneområder og lignende med hovedbanen.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard way Rangerspor
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes way Tunnel. Skal altid anvendes ved underjordiske dele af metrobaner etc. Husk layer=*.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number way Antal parallele spor på jernbane kortlagt som en enkelt vej. I mange dele af verden, også i Danmark, kortlægges de enkelte jernbanespor normalt separat og her skal dette tag derfor ikke anvendes.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
way Angiver anvendelsen af banen.
voltage number way Spænding på køreledning eller -skinne. Angives i volt.
Symbole voltmetre.png

Stations and stops

railway halt node Trinbrædt, en lille station, oftes kun en perron og togene stopper måske kun ved signal.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its centre) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform node way area Perron på station eller stoppested. Se public_transport=platform for nærmere detaljer. Det anbefales indtil videre også at anvende det ældre tag railway=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station node area Railway passenger-only station.
Paddington Station.jpg
railway station node area Jernbanestation
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance node Indgang til metro/undergrundsstation.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop node Sporvognsstoppested
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Other railways

railway buffer_stop node Stops the train at the end of a track. See buffer stop.
Stootblok (staal).jpg
railway derail node A device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail (railroad).
US derail detail.JPG
railway crossing node Fodgængerkrydsning, sted hvor fodgængere kan krydse banen.
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing node Jernbaneoverskæring, hvor vej og jernbane krydser hinanden.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing node A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal node Any kind of railway signal.
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch node Full connections between railways (aka 'points').
Railway switch.JPG
railway railway_crossing node Crossing rails with no interconnection.
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway area Ground used around railways and railway-stations. Landuse-industrial.png
Illustration of Rail.jpg
railway turntable node area These are used for changing the direction that part of a train is pointing in. node: —

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse area A semicircular building with many stalls for servicing engines.
Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table.
Schiebebuehne 01.jpg
railway wash node area A railroad carriage/car wash
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane node A structure to deliver water to steam locomotives
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft node way A structure that allows ventilation in underground tunnels
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway brugerdefineret node way Se også Taginfo[2] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.


Vejtype (tracktype) for markveje og skovveje

Mapnik kræver dette tag for at tegne highway=track korrekt.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
tracktype grade1 way Vej belagt med asfalt, fliser eller beton.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 way Ubelagt vej bestående af grus eller sand og med tæt pakket overflade.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 way Ubelagt vej eller hjulspor med jævn overflade bestående af både hårde og bløde materialer.
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 way Ubelagt vej eller hjulspor med ujævn overflade bestående mest af bløde materialer såsom jord eller sand.
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 way Ubelagt vej eller hjulspor bestående af bløde materialer såsom græs, sand eller jord og som kan være svær at skelne i landskabet.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <no value> way If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right).
Mapnik-tracktype-not-set.png
Photo not applicable

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.


Forhindringer (barrier)

Forhindrings taggen bruges normalt knudepunkter langs veje, hvor rejsen er begrænset af en hindring. Den tilbydes som en bedre(renere) alternativ til at bruge Highway=gate osv. Den dækker også linier (f.eks hegn), der selv er hindringer.

Nøgle (Key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Lineære forhindringer

barrier cable_barrier way Also called guard cable. This is a road side or median barrier made of steel wire ropes mounted on weak posts. See also the more extensive Wikipedia description.
Wire rope barrier.png
barrier city_wall way area Bymur
City-wall-render-eg1.png
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
barrier ditch way Grøft, normalt med vand i bunden. Alternativt kan anvendes waterway=ditch.
Barrier fence mapnik.png
Base XXXIV communication trench.JPG
barrier fence way Hegn
Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail way Autoværn.
Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail way Is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support.
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge way area Hæk eller levende hegn
Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier retaining_wall way Støttemur, mur, sten eller beton som holder på en stejl skrænt. Tegnes så ned er til højre for stregens retning.
Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier wall way area Mur
Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Access control on highways (e.g. for blocking a path or road)

barrier block node A large, solid, immobile block that can be moved only with heavy machinery or great effort.

Typically big solid things made of concrete for stopping larger vehicles.

Sometimes natural boulders are used for the same purpose.

Barrier.svg
Roadblock in Palestine.jpg
barrier bollard node way Pullert. For pullerter, der kan sænkes ned i vejen efter aktivering med elektronisk nøglekort eller lignende, kan tilføjes bollard=rising.
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier border_control node Grænsekontrol. Her kontrolleres pas eller anden legimitation.
EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate node For description see wikipedia:Bump gate, for another photo see flickr example: [3] .
Bump gate from patent.gif
barrier bus_trap node See wikipedia:Bus trap.
Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid node Kvægrist. Tillader køretøjer og fodgængere, men ikke dyr at passere.
Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier coupure node (way) A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required.
Coupure Worpdijk Deventer 01.JPG
barrier cycle_barrier node Cykelchikane eller -barriere.
Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris node A road is blocked by debris with or without ground. This might be for short or long time. Often used as first step in blocking an abandoned road.
Barrier debris.jpg
barrier entrance node Indgang.
Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier full-height_turnstile node A full-height turnstile, also called HEET-turnstile (high entrance/exit turnstile), like the ones to access security areas. Note the mix of hyphen and underscore.
Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate node (way) Port,låge. Tilføj access=* for at angive trafiktyper, der kan passere.
Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier hampshire_gate node A section of wire fence which can be removed temporarily.

Combine with access=* where appropriate.

Wire gate.jpg
barrier height_restrictor node Combine with maxheight=*.
Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg
barrier horse_stile node A horse stile allows pedestrians and horses to cross a gap through a fence, but prevents or makes it very difficult for motorcycles and live stock to cross.
Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier kent_carriage_gap node A Kent carriage gap is used by local authorities in the UK to prevent motorised vehicles from accessing public rights of way whilst allowing most horse drawn carriages to pass.

These are now becoming common on byways in the UK.

[4]
barrier kissing_gate node A gate which allows people to cross, but not livestock.
Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate node Vippebom.
Liftgate-7.svg
Sluitlus.jpg
barrier motorcycle_barrier node Barriers along paths that prevent access by motorcycles.
Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier planter node A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing.
Radijs in a planter, Hillegersberg, Rotterdam (2021) 01.jpg
barrier sally_port node A sally port is used to pass through thick or city walls, and is a type of covered gate with two doors.
Sallyport.jpg
barrier sliding_beam node Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through.
Sliding beam.jpg
barrier sliding_gate node Gates open sideways; usually automatic.

Combine with access=* where appropriate.

Wuppertal - Heckinghauser Straße 02 ies.jpg
barrier spikes node Spikes on the ground that prevent unauthorized access. Can also be removable; e.g., after payment in a garage.
20131208 Istanbul 078 (cropped).jpg
barrier stile node Stente. Indretning, der tillader fodgængere at krydse et hegn eller en mur.
Barrier stile-14.svg
KentStile.jpg
barrier sump_buster node A sump buster is a concrete slab or steel structure that prevents passing of two-tracked vehicles with less than a minimum track and ground clearance. (Typically stops normal cars.)
SumpBuster.jpg
barrier swing_gate node Svingbom. Bevæges i vandret retning og anvendes f.eks. til at forhindre indkørsel til skovveje og lignende. Kan normalt passeres af fodgængere og cyklister.
Liftgate-7.svg
Swing gate.jpg
barrier toll_booth node area Betalingssted for vejafgift, f.eks. ved Storebæltsbroen.
Toll booth.svg
Dartford Crossing Toll.jpg
barrier turnstile node A turnstile (also called baffle gate) is used to allow one person at a time to pass. Use this for small turnstiles like the ones in supermarkets or some subways.
Barrier.svg
Stiegel Altebruecke-Marienheim03.jpg
barrier wedge node A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic.
City Hall risen underground barricade jeh.jpg
barrier wicket_gate node A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Blue Anchor level crossing - wicket gate.jpg
barrier yes node way area A barrier which nature cannot be determined; typically only used in mapping using aerial imagery. Should be replaced by a specific value.
Bing imagery showing buildings and barrier.png

Linear barriers or access control on highways (e.g., along or for blocking a path or road)

Nøgle (Key) Værdi Element Kommentar Photo for along Rendering Foto
barrier bar node A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads.
Metal bar at Beggs-Snyder Park.jpg
barrier barrier_board node A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area.
Wuppertal, NBT, Treppe Montagstraße, oberer Abschnitt, Abgangssperre.jpg
barrier bollard node way Pullert. For pullerter, der kan sænkes ned i vejen efter aktivering med elektronisk nøglekort eller lignende, kan tilføjes bollard=rising.
Bollards To Spare, Langsett Road South, Oughtibridge - geograph.org.uk - 1239749.jpg
Barrier.svg
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier chain node way Kæde
Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier jersey_barrier node way A Jersey barrier consists of heavy prefabricated blocks to create a barrier. Use material=plastic or material=concrete to express the used material.
Jersey barriers.jpg
Road block.jpg
barrier kerb node way Kantsten. Udgør en forhindring for køretøjer og kørestolsbrugere. Tilføj height=* for at angive højden.
Obrubnik.jpg
barrier log node way Træstamme
Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier rope node way A flexible barrier made of fibres, twisted or braided together to improve strength. As a barrier it is often more symbolic than actually physically preventing pedestrians from accessing.
Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier tank_trap nodeway Static anti-tank obstacles that can take various forms, such as Czech hedgehog (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier tyres node way A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits.
Haren - Am Flugplatz - Emslandring 14 ies.jpg
barrier delineators way A barrier made of plastic/rubber posts, common on one-way two-lane roads where overtaking is prohibited, or on busy roads to prevent forbidden turns or parking along the curb.
Flexible delineator post.jpg
barrier user defined node way area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.


Lufthavn (aeroway)

These are mainly related to aerodromes, airfields other ground facilities that support the operation of airplanes and helicopters. See the page Aeroways for an introduction on mapping these features.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
aeroway aerodrome node area Lufthavn
Aerodrome.svg
Cotswold airport at kemble from helicopter arp.jpg
aeroway airstrip node area A field or area where light aircraft can land and take off from.
Quintin Lodge Airstrip from the Mackinnon Pass 2.jpg
aeroway apron area Apron, flyparkeringsområde.
Osmarender apron.png
LKPR sever 2003.jpg
aeroway control_center node area [W] Control center (in the US referred to as air route traffic control center (ARTCC)) is a facility responsible for controlling aircraft en route in a particular volume of airspace (a Flight Information Region) at high altitudes between airport approaches and departures.
Air traffic controllers at the Washington ARTCC.jpg
aeroway fuel node Fuelling station for aircraft.
EM DSC 3428 (2982451102).jpg
aeroway gate node Gate. Anvendes til at angive gate nummer (kombiner med ref=*)
Rendering-aeroway=gate.JPG
Edinburgh Airport gate lounge.jpg
aeroway hangar node area Hangar
Delta jet hangar at kemble england arp.jpg
aeroway helipad node area Helipad. Helikoptere lander og starter her.
Helipad.16.svg
Oryx helicopter.jpg
aeroway heliport node area [W] Heliport is used to map the main area details for helicopters.
Heliport Niagara Falls Ontario.jpg
aeroway highway_strip node way area [W] Highway strip is a designated landing strip that is normally used as a part of a highway, but is closed for aeroplane landing either because of a military exercise or an emergency.
RFDS emergency landing strip sign.jpg
aeroway holding_position node way A point behind which aircraft are considered clear of a crossing way
Taxiway 8253.JPG
aeroway jet_bridge way Passenger boarding bridge
JetwayDenver.jpg
aeroway model_runway way Take-off and landing runway for model aircraft
RC Cub (11819899836).jpg
aeroway navigationaid node A facility that supports visual navigation for aircraft
Approach Lighting System Bremen 1.jpg
airmark beacon node [W] Radio navigation aid is used to mark systems that determine a position on the Earth which helps pilots guide their aircraft during flight.
VOR DME BUB.JPG
aeroway parking_position node way A location where an aeroplane can park
2011-06-28 12-54-36 South Africa - Bonaero Park 9Q-COZ.jpg
aeroway runway way area Start- og landingsbane hvor fly letter og lander.
Rendering-aeroway runway.png
Runways Brussels Airport (7655183522).jpg
aeroway stopway way area Stopway is a rectangular surface beyond the end of a runway used during an aborted takeoff.
Runway marks before landing treshold 04.jpg
aeroway taxilane way Taxilane is a path in an airport that is part of the aircraft parking area or apron (Proposed feature with low usage as of 2015-10; use with an eye towards the question correct usage).
aeroway taxiway way Taxibane, rullebane, som forbinder landingsbane og apron.
Rendering-aeroway taxiway.png
F-22A Elmendorf AFB.jpg
aeroway terminal node area Terminal, passagerbygning.
Area amenity=place of worship.png
LAX-International-checkin.JPG
aeroway tower node area [W] Control tower is a tall, windowed structure located on the airport grounds.
See also aeroway=control_tower or combination of man_made=tower + service=aircraft_control for similar schemes.
LGA CT sunset.JPG
aeroway windsock node Vindpose
Windsock of CCK Air Force Base 20111112.jpg
aeroway brugerdefineret node way Se også Taginfo[5] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.

Vandveje (waterway)

Vandløb og kanaler skal mappes som veje tegnet i strømmens retning. Se Waterways for en introduktion til kortlægning af vandveje.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Naturlige vandløb

waterway river way Flod, større å. Tegnes som en linie midt i vandløbet i strømretningen. For bredere vandløb (> 12 m) kan bredderne indtegnes og tagges waterway=riverbank.
Rendering-river.png
Finlay River emptying into the north end of Williston Lake.jpg
waterway riverbank area Flodbred, åbrink. Anvendes ved bredere vandløb for at indtegne arealet mellem bredderne. Tegnes som en lukket polygon for et passende stykke af vandløbet.
Rendering-waterway-riverbank.png
Dscf1891-800.jpg
waterway stream way Bæk, lille å ikke bredere end ca 2 meter.
Rendering-stream.png
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
waterway tidal_channel way A natural tidal waterway within the coastal marine environment with bi-directional flow of salty water which depends on the tides.
Tidal creek - geograph.org.uk - 952646.jpg

Kunstige vandveje

waterway canal way Kanal, større kunstig vandvej til transport, vandkraft eller kunstvanding. For bredere kanaler (> 12 m) kan bredderne indtegnes og tagges waterway=riverbank.
Rendering-river.png
Grand Union Canal Walk by the canal - geograph.org.uk - 3135952.jpg
waterway pressurised way A waterway where water is flowing in a fully enclosed conduit and subject to pressure; this includes gravity-driven penstocks and siphons and pump-driven pipelines, for example.
Pipeline penstocks.jpg
waterway drain way Lille kanal, mindre kunstig vandvej til bortledning af regnvand eller lignende. Større end en grøft.
Rendering-stream.png
Iron Cove Ck looking downstream from John St, Croydon.jpg
waterway ditch way Grøft. Kunstig rende til bortledning af vand, findes ofte langs veje. Typisk mindre end 2 meter bred.
Rendering-stream.png
Forest ditch.JPG
waterway fairway way A navigable route in a lake or sea marked by buoys. The navigable area marked by the buoys can be mapped with seamark:type=fairway.
1109 Fairway Szczecin-Swinoujscie.jpg
waterway fish_pass way A  fish pass, also known as a fish ladder, a fishway or fish steps, is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to facilitate diadromous fishes natural migration.
Fischtreppe Isar bei Pullach.jpg
waterway canoe_pass way A canoe pass is a structure on or around artificial barriers (such as dams and locks) to enable whitewater praticants to go through those barriers

Faciliteter

waterway dock node area Dok, aflukket vandområde beregnet til skibsbygning eller reparation
Base layer water.png
F-124 im Dock.jpg
waterway boatyard nodearea (Både)værft
Boatyards, Rhyll.jpg

Forhindringer

waterway dam way area Dæmning. Vand strømmer normalt ikke over en dæmning.
Dam node.svg
Amagase Dam.jpg
waterway weir node way Stemmeværk i vandløb. Vandet kan normalt flyde over toppen af stemmeværket.
Weir node.svg
Alifakovac Miljacka.jpg
waterway waterfall node A waterfall, use in combination with natural=cliff
Waterfall-14.svg
Waterfall near Keldur.JPG
waterway rapids node way area relation A natural barrier, formed by a fast-flowing, often turbulent, section of the watercourse.
Karvionkoski rapids.jpg
waterway lock_gate node way Sluseport. Normalt anvendes lock=yes for sluse, men for større sluser kan det være mere hensigtsmæssigt at tagge slusedørene direkte.
Lock gate node.svg
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
waterway sluice_gate node way area A sluice gate is a movable gate to control water flow.
Ss sluice2.jpg
waterway security_lock node way Flood barrier
Eidersperrwerk ty20060715r0012451.jpg
waterway check_dam node way Flood and debris barrier
Yatategi sabo dam.jpg

Andre vandvejsfunktioner

waterway turning_point node Vendeplads for lange fartøjer i vandveje af begrænset bredde. Angiv maksimal længde med maxlength=*.
waterway water_point node Sted i marina eller havn hvor man kan tanke større mængder 'drikkevand'.
Water point - Fradley Junction.JPG
waterway fuel node area A place to get fuel for boats.
Boat fuel station.jpg

Egenskaber

intermittent yes way Angiver, at vandløbet ikke har permanent vandføring.
Rendering-waterway river intermittent.png
seasonal yes, spring, summer, autumn, winter, wet_season, dry_season way Indicates that a waterway has a seasonal (yearly cyclic) flow, usually flowing continuously for at least some part of the year.
Four seasons.jpg
destination name way Name of the body of water the linear feature flows into.
lock yes way (node) Sluse. Tagget tilføjes på vandvejen mellem sluseportene.
JesusGreenLock-Cambridge.jpg
mooring yes, private, no way Angiver en bred eller kaj beregnet til fortøjning af fartøjer. Anvend maxstay=*, hvis der er restriktioner på opholdstiden.
Lamanage La Rochelle.jpg
usage See the key for details way Possible uses of the waterway. Use semicolons to separate.
tunnel culvert way (node) Anvendes til at markere en underføring af et vandløb i et rør eller lignende under en vej.
Grate on the culvert - geograph.org.uk - 1634830.jpg
tunnel flooded way A long (> 100 m) tunnel where flowing water or other fluid prevent humans from safely walking inside despite its appropriate diameter or size. Water inside can be pressurised or not, used in combination with any waterway=* linear value. waterway=*.
Waterway free flow tunnel.png
bridge aqueduct way A bridge which conveys an artificial waterway over a road, valley, or another waterway.
Pont du gard.jpg
waterway user defined node way Se også Taginfo[6] for mere information.
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.


Svævebane (aerialway)

This is used to tag different forms of transportation for people or goods by using aerial wires. For example these may include cable-cars, chair-lifts and drag-lifts. See the page Aerialway for more information on the usage of these tags.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto Taginfo
Types of aerialway
aerialway cable_car way Kabelbane, normalt to store kabiner, der kører modsat hinanden
Aerialway gondola render.png
CH Furtschellas aerial tram.jpg


aerialway gondola way Gondollift, svævebane med et større antal små kabiner, der kører i ring. Hver kabine (gondol) har typisk plads til 6-8 personer. Skiene placeres i en udendørs holder.
Aerialway gondola render.png
Linbana kolmården cable car.jpg


aerialway chair_lift way Stolelift, åben lift med en bænk med plads til mellem 2 og 4 personer.
Chair lift rendering.png
Silver Queen Chair, CBMR.jpg


aerialway mixed_lift way [W] Mixed lift Also known as a hybrid lift is a new type of ski lift that combines the elements of a chairlift and a gondola lift.
Aerialway gondola render.png
Cgd panoramabahn.jpg


aerialway drag_lift way Træklift, egentlig ikke nogen svævebane, da skiløberen trækkes op med skiene på sneen.
Chair lift rendering.png
T-bar lift.JPG


aerialway t-bar way [W] T-bar lift. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Orczyk.jpg


aerialway j-bar way [W] J-bar lift. A type of aerialway=drag_lift. Like t-bar but just on one side.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Coldspgs j bar lift.jpg


aerialway platter way [W] Platter lift. A type of aerialway=drag_lift. Similar to a t-bar, but with a disc instead of a bar. Single-person only.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Chair lift rendering.png
Tellerliftbügel.jpg


aerialway rope_tow way [W] Rope tow. A type of aerialway=drag_lift.
This automatically implies oneway=yes (draw upward).
Chair lift rendering.png
Rope tow overview.jpeg


aerialway magic_carpet way [W] Magic carpet. A type of ski lift.
This automatically implies oneway=yes (drawn upward).
Magic carpet uphill loaded P1437.jpeg


aerialway zip_line way [W] Zip line. Simple aerial rope slides.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Chair lift rendering.png
Zip line arival SuperFly Whistler, BC, Canada.JPG


Equipments
aerialway pylon node Mast, som bærer svævebanen.
09 Sommet TS.JPG


aerialway station nodearea Liftstation, her stiger man på eller af liften. Example aerialway station.png
WinterArmenia3.JPG


Others
aerialway canopy way Obsolete, please use aerialway=zip_line instead.
This automatically implies oneway=yes (drawn downward).
Trolley in PandaPark.JPG


aerialway goods way Controversial, consider other aerialway=* values in combination with foot=no and/or a usage=* key instead of this.
Aerialway goods.png
Materialseilbahn.jpg


aerialway brugerdefineret node way Se også Taginfo[7] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.

Offentlig transport (public transport)

This is used for features related to public transport. For example: railway stations, bus stops and services. See the page titled Public transport for an introduction on its usage.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
public_transport stop_position node The position on the street or rails where a bus, tram or train stops.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform node way area The place where passengers are waiting for the transportation vehicle.
Bus platform.png
Bayview trstwy.jpg
public_transport station node area A station where several buses or trains end their service. Used in combination with building=yes or area=yes.
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
public_transport stop_area relation The stop area is a relation that contains all elements of a train/subway/monorail/tram/bus/trolleybus/aerialway/ferry stop.
Mf Relation.svg
public_transport brugerdefineret node area Se også Taginfo[8] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.


Elektricitet (power)

Nøglen power=* anvendes til diverse faciliteter vedrørende elforsyning såsom kraftværker, transformerstationer og højspændingsledninger. Se Power for mere information. På siden Denmark/Da:Power_networks findes information om kortlægning af det danske elnet.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
power cable way Elkabel

Elforsyningskabel, som normalt er nedgravet i jorden eller havbunden. Placeringen kan angives med location=underground/underwater. Anvend ikke tagget til kabler til telekommunikation eller lignende.

Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
power catenary_mast node A catenary mast supports system of overhead wires used to supply electricity to electricaly powered vehicle equipped with a pantograph.
Stahl-Oberleitungsmast Deutsche Bahn.jpg
power compensator node area Several kind of power devices used to insure of power quality and network resilience.
Static VAR Compensator 2a.png
power connection node A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
Dülmen, Umspannstation -- 2014 -- 0005.jpg
power converter node area HVDC omformer

En installation til omformning mellem vekselstrøm og jævnstrøm.

Pole 2 Thyristor Valve.jpg
power generator node area Generator

Anlæg, der producerer elektricitet. Kombineres med generator:source=*, generator:method=* og generator:output=*

Area power.png
Eoliennes Gaspesie.jpg
power heliostat node A mirror of a heliostat device.
Heliostat.jpg
power insulator node way A device to protect a power line from grounding on supports
Power insulator.png
power line way Højspændingsledning

Luftledning med en spænding på 50 kilovolt eller mere.

Lineas-VE-01.png
Electric transmission lines.jpg
line busbar way Specifies that a power=line is a busbar in a substation.
110kV-Sammelschienen.jpg
line bay way Specifies a power=line is a bay which connects an incoming circuit to a busbar assembly.
110kV-Sammelschienen.jpg
power minor_line way Mellem- eller lavspændingsledning

Luftledning med en spænding på mindre end 50 kilovolt.

Power minor line.png Pole-wooden-10kv.jpg
power plant area relation Kraftværk

Facilitet med en eller flere generatorer, der producerer elektricitet. De enkelte generatorer mappes separat som power=generator.

Area power.png
Huntly Power Station.JPG
power pole node Mellem- eller lavspændingsmast

En mast, som bærer en lav- eller mellemspændingsledning (power=minor_line). I Danmark oftest i form af en træpæl.

Power minor line.png Pole-wooden-10kv.jpg
power portal nodeway Power supporting structure composed of vertical legs with cables between them attached to a horizontal crossarm
Power substation portal.jpg
power substation node area Transformerstation

Transformer- eller transformatorstation. Tagget anvendes også til koblingsstationer, kabelovergangsstationer og lignende uden spændingstransformering.

Area power.png
Legacy National Grid Substation - geograph.org.uk - 39134.jpg
power switch node Bryder

En bryder kan ind- og udkoble en højspændingsledning f.eks. ved kortslutning.

French overhead power switch pole.jpg
power switchgear area The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 14.jpg
power terminal node Point of connection between overhead power lines to buildings or walls
Trafohaus.jpg
power tower node Højspændingsmast.

En mast som bærer en højspændingsledning (power=line)

Power-tower mapnik.png
Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power transformer node Transformator

En transformator omformer vekselstrøm fra en spænding til en anden spænding.

Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
power selvdefineret node way area Se også Taginfo[9] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.


Menneskeskabt (man_made)

A tag for identifying man made (artificial) structures that are added to the landscape.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
man_made adit node Mineindgang, der er (næsten) vandret (modsat mineskakt).
Adit.jpeg
man_made advertising node way A generic advertising device.
Picadilly Circus London by night 2006.jpg
man_made antenna node way area An antenna to transmit and/or receive wireless signals.
Radio towers on Sandia Peak - closeup.jpg
man_made avalanche_protection node way area A feature to protect from avalanches or to keep them from going off.
SilvrettaNova 11.jpg
man_made beacon node A structure for signalling on land and sea.
Cuxhaven 07-2016 photo23 Kugelbake.jpg
man_made beehive node Beehive
Dadan-Blatove kosnice.JPG
man_made borehole node area A bore used for a purpose not covered by man_made=petroleum_well or man_made=water_well.
Salton Buttes - Obsidian Butte - geothermal well.JPG
man_made breakwater way area Bølgebryder, Mole
Beskytter en havn eller kyst mod bølger og strøm. For høfder, se man_made=groyne.
Rendering-man made breakwater.png
Dalga kıran.jpg
man_made bridge area Bro
Markerer omridset af en bro og samler alle veje, som fører over broen. Husk at tilføje layer=*. Veje, som fører over broen skal som sædvanlig tagges med bridge=* og layer=*.
Rendering-man made bridge.png
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
man_made bunker_silo node area Køresilo.
Empty bunker silo in Nebraska.jpg
man_made cairn node area A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying.
P1060195.JPG
man_made carpet_hanger node A construction to hang carpets for cleaning with the help of carpet beaters.
Trzepa.JPG
man_made cellar_entrance node An entrance into artificially created vault.
Felsenkeller Eingang Ebnether Keller.jpg
man_made charge_point node A device for charging electric vehicles.
Cs us tesla supercharger.png
man_made chiller node area industrial cooling construction with large diameter fans
Air Cooled Liquid Chiller.jpg
man_made chimney node Skorsten (stor, f.eks. ved fabrik eller kraftværk).
Chimney-14.svg
Schwerin Wuestmark Heizkraftwerk Schwerin-Sued.JPG
man_made clarifier node area A clarifier of a wastewater treatment plant.
Radevormwald - Klärwerk 11 ies.jpg
man_made clearcut area Rydning
Område i skov, hvor alle træer er blevet fældet og eventuel nye små træer er blevet plantet.
Old Clear Cut - panoramio.jpg
man_made column node area A column used to support a structure or for decoration.
Pioneer Courthouse Square May 2008.jpg
man_made communications_tower node area Meget stort sendetårn
Almindelige gittermaster og lignende tagges som man_made=mast.
Communication tower-14.svg
Sender Blauen-2.jpg
man_made compass_rose node area A compass rose or wind rose.
RosaDeLosVientosTorreDeHercules.jpg
man_made compressor node Industrial equipment used to compress a gas by reducing its volume.
man_made cooling way Industrial cooling facility.
Киев, градирня завода «Арсенал».jpg
man_made cooling_tower node area A cooling tower
Power station Westfalen. Cooling towers.jpg
man_made courtyard node area relation An area that is usually enclosed by walls or buildings.
Plazuela de la Cárcel, Sigüenza, España, 2015-12-28, DD 142.JPG
man_made crane node area Stationær kran, f.eks. på værft.
Crane-14.svg
Ladebruecke IMGP2656 wp.jpg
man_made cross node Cross with little historical or religion value, e.g. summit cross.
Christian.9.svg
Heimgarten Gipfelkreuz.jpg
man_made cutline way Fældningslinier i skov f.eks. brandbælter.
Rendering-man made cutline.png
Firebreak.JPG
man_made dolphin node area A marine structure for berthing and mooring of vessels.
Dalben aus Holz Suederelbe.jpg
man_made dovecote node area A place where doves are farmed or stored.
Doocotstables.JPG
man_made dyke way area Dige
Beskytter mod oversvømmelse ved højvande.
Whitgift, dyke and Ouse.jpg
man_made embankment way Dæmning
Holder en vej, jernbane eller kanal hævet over landskabet. Må ikke forveksles med dæmning til opstemning af vand, se waterway=dam. Se også man_made=dyke.
Cliff2.png
Railway embankment.jpg
man_made flagpole node Flagstang
Genova-Quarto dei Mille.JPG
man_made flare node A tower constructed to burn off excess gas.
Kimanis Sabah SOGT-Kimanis-02.jpg
man_made footwear_decontamination node area A facility to decontaminate footwear for hikers.
Waipoua Forest, North Island, New Zealand -kauri dieback disease prevention-21March2011.jpg
man_made frost_fan node A device to stop frosts from damaging crops.
Frost prevention fan for Ōmi tea.jpg
man_made fuel_pump node A fuel pump (petrol pump, gas pump)
Gasolinera Statoil, Gniezno, Polonia, 2012-04-06, DD 01.JPG
man_made gantry node way An overhead structure across a major road usually for holding signs, often variable-message signs.
A 8 Dreieck Inntal (2009).jpg
man_made gas_well node area A natural gas well
NaturalGasWell.jpg
man_made gasometer node area A large container in which natural gas or town gas is stored near atmospheric pressure at ambient temperatures.
Gasometer in East London.jpg
man_made geoglyph node way area A large design or motif (generally longer than 4 metres) produced on the ground
Osmington White Horse 2013-09-05.jpg
man_made goods_conveyor way A conveyor system for transporting materials
Rendering-man made goods conveyor.png
Mannersdorf conveyor4.jpg
man_made groyne way area Høfde
Struktur vinkelret på kysten, der modvirker kysterosion og fremmer aflejring af materialer.
Rendering-man made breakwater.png
Schobuellbuhne042006.jpg
man_made guard_stone node A guard stone: a stone built onto or into the corner of a building or wall to prevent carriages from damaging the structure, often found on either side of an entrance to a laneway, or alongside a wall to protect it.
Jostle-stone-becnhmark-kk.jpg
man_made guy_wire way Guy wire designed to add stability to a freestanding structure.
Rendering-man made pier.png
Sender-Kastel-Pardunen.jpg
man_made heap node area A large pile of material
San diego bay salt pile.jpg
man_made [[ Too many Data Items entities accessed. | hongsalmun ]] node A gate for entering a sacred place in Korea. The gate indicates entry to a sacred realm.
Hongsalmun(홍살문) of Illeung Royal Tomb (인능).jpg
man_made iljumun node area The first gate at the entrance to many Korean Buddhist temples
Korea-Gurye-Hwaeomsa 4934-06.JPG
man_made insect_hotel node A structure intended to provide shelter for insects.
Insect hotel - Parc de la Tête d'Or - DSC05221.jpg
man_made kiln node area A kiln: an oven used for industrial processes such as hardening, drying, or smelting
Charcoal-kiln.jpg
man_made lighthouse node Fyrtårn
Sender en lysstråle ud for at guide skibsfarten
Lighthouse-16.svg
Chania lighthouse A.jpg
man_made manhole node Hole with a cover that allows access to an underground service location, just large enough for a human to climb through.
Coverhkv.jpg
man_made mast node Mast
Lodret struktur til at montere antenner og lignende på. Mindre end et tårn og som oftest lavet som gittermast.
Mast general.svg
Mobile phone base station 2010 12 30 165211 PC304165.jpg
man_made maypole node area A tall wooden pole erected as a part of various European folk traditions to celebrate the beginning of summer.
2351 - München - Maibaum.JPG
man_made milk_churn_stand node area A current or former collection point for milk churns.
Milk Churn Stand, Wadenhoe - geograph.org.uk - 714481.jpg
man_made mineshaft node area Mineskakt
Hückelhoven Zeche Sophia-Jacoba Förderturm Schacht-3 0334.jpg
man_made monitoring_station node area Målestation
F.eks. vejrstation.
An Air Quality Monitoring Station above the M42 - geograph.org.uk - 210181.jpg
man_made nesting_site node area A man made nesting aid that is mounted on a support device.
Cigonyes Alfaro.jpg
man_made obelisk node area Tall, narrow, four-sided, tapered monument which usually ends in a pyramid-like shape at the top.
Obelisk-14.svg
Roma-obelisco in laterano.jpg
man_made observatory node area Observatorium
PVSO Dome.jpg
man_made offshore_platform node area Offshore platform f.eks. til olieudvinding.
Oil platform.jpeg
man_made oil_gas_separator node Industrial equipment used to separate liquid and gaseous components (oil and gas) produced from a petroleum well.
Moonie Horizontal Oil and Gas Separator.JPG
man_made oxidation_ditch node area An oxidation ditch of a wastewater treatment plant.
Beckton STP, Activated Sludge Tank - geograph.org.uk - 1481906.jpg
man_made paifang node way area A traditional style of Chinese architectural arch or gateway structure.
黃氏02.jpg
man_made petroleum_well node Oliebrønd
Wellhead-dual completion.jpg
man_made pier way area Bådebro eller større struktur ud i vandet. Kan have butikker og restauranter (kendes fra England).
Rendering-man made pier.png
Poland. Gmina Jedwabno. Narty Lake 001.JPG
man_made pipeline way Rørledning til transport af væsker eller gasser, f.eks. råolie, naturgas, spildevand.
Pipeline.jpg
man_made planter node area A structure for planting flowers or other ornamental plants.
Planter at Station Road, Ince.JPG
man_made pump node A device in charge of moving or raising the level of liquids.
Materieel op motorschip Margriet 02.jpg
man_made pumping_rig node way A pumping rig for producing oil. Use of this tag is discouraged. See man_made=petroleum_well instead.
Pumpjack 0154.jpg
man_made pumping_station node area Pumpestation
Pumpwerk Landungsbrücken.JPG
man_made quay way area A man-made structure alongside navigable water used for loading and unloading vessels.
Porthmadog harbour 1.jpg
man_made reservoir_covered node area Overdækket vandreservoir.
Diedrichshagen alter-Hochbehälter April-2009 SL272183.JPG
man_made satellite_dish node area A dish-shaped parabolic antenna designed to receive or transmit radio waves to or from a satellite
BoiseSatelliteDish.jpg
man_made silo node area Silo
Til opbevaring af løsvare produkter på fast form såsom korn.
Storage tank-14.svg
Alcan silos and River Blyth - geograph.org.uk - 37856.jpg
man_made snow_fence way A solid fence-like structure built across steep slopes to reduce risk and severity of (snow) avalanches.
Verbauung Tanngrindel.JPG
man_made spoil_heap area Spoil heap, piles of waste rock removed during mining.
Coal waste pile west of Trevorton, Pennsylvania far shot 2.JPG
man_made spring_box node area A structure designed for protecting and catching groundwater from a natural spring.
Wotansborn-Quellfassung-JOF.JPG
man_made storage_tank node area Tank
Til opbevaring af flydende eller gasformige stoffer, såsom olie eller gas.
Storage tank-14.svg
Gasometer in East London.jpg
man_made street_cabinet node area Kabelskab eller lignende
F.eks. fordelingsskab til el eller telefon, styreskab til lysregulering m.v.
Street cabinet friendship.jpg
man_made stupa node area A Buddhist dome-shaped structure with a spire on top
Vishwa Shanti Stupa in Maharashtra.jpg
man_made surveillance node area Overvågningskamera
Three Surveillance cameras.jpg
man_made survey_point node Trigonometrisk punkt, geodætisk postament
En sten eller betonblok med en metalskive med præcist opmålt position til brug for landmålere.
Dscf1805-800.jpg
man_made tailings_pond area Tailings pond: A body of liquid or slurry used to store byproducts of mining operations
Bützflethermoor Rotschlammdeponie Luftaufnahmen 2012-05-by-RaBoe-478-1.jpg
man_made telescope node area Telescope: an instrument that aids in the observation of remote objects by collecting light or radio waves
Telescope dish-14.svg
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
man_made torii node area The gate structure found at the entrance of Shinto shrines and (rarely) Japanese Buddhist temples.
Pentagonal kasagi.jpg
man_made tower node area Tårn
f.eks. til radio og tv sendere, men også turistattraktioner.
Tower freestanding.svg
Dscf0625-800.jpg
man_made threshing_floor node area An open air paved area created to thresh the grain harvest and then winnow it.
Eira junto a um Moinho de Vento, Santa Rosa, Calheta, ilha de São Jorge, Açores.JPG
man_made utility_pole node A single pole supporting elevation of any of various and unspecified public utilities, such as power transmission, lighting or telephony.
Wooden telecom suspension pole.jpeg
man_made ventilation_shaft node A vertical space in mines, tunnels, or buildings allowing stale air to leave the space underneath and/or fresh air to enter it.
Vent shaft.jpg
man_made video_wall node way A digital screen, typically constructed out of smaller LED panels.
Led wall on poles.jpg
man_made wastewater_plant node area Rensningsanlæg til spildevand.
Landuse-industrial.png
Hall Lane Sewage Farm - geograph.org.uk - 69284.jpg
man_made water_tap node area Vandhane til offentlig benyttelse f.eks. på kirkegård.
Brug drinking_water=yes/no for at angive, om vandet er drikkeligt.
Water tap in Frejus.jpg
man_made water_tower node area Vandtårn
Water-tower-16.svg
Lanstroper Ei IMGP8117.jpg
man_made water_well node area Brønd til udvinding af grundvand.
Gdów Water Well.jpg
man_made water_works node area Vandværk
Landuse-industrial.png
Water treatment - geograph.org.uk - 231374.jpg
man_made watermill node area Vandmølle (gammeldags), historisk og for det meste ikke længere funktionsdygtig.
Belzig Springbachmuehle1.JPG
man_made wildlife_crossing way area Faunapassage
En bro eller tunnel, som tillader dyreliv at krydse en større vej eller jernbane.
Cerviduct.jpg
man_made windmill node area Vindmølle (gammeldags), for det meste bygget til maling af korn eller vandpumpning.
Moderne vindturbiner skal tagges som power=generator og generator:source=wind.
Windmill-16.svg
Willesbourgh Windmill, Ashford, Kent.jpg
man_made windpump node area A device that pumps natural gas or water using the wind, typically mass produced.
Windpump.jpg
man_made works node area Værk, fabrik
Industriel bygning til produktion af et eller andet.
Dscf0579-800.jpg
man_made yes node way area General tag for man-made (artificial) structures.
man_made brugerdefineret node way area Se også Taginfo[10] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.


Tags omkring bygninger kan ses her: Bygninger

Den danske oversættelse kan redigeres her.Faciliteter (amenity)

Anvendes til at mappe faciliteter såsom toiletter, banker, skoler etc

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Mad og drikke (Sustenance)

amenity bar node area Bar, sted hvor der udskænkes alkoholiske drikke. Til forskel fra en pub kan der normalt ikke købes mad her.
Bar-16.svg
Bar MXCT.JPG
amenity biergarten node area Biergarten (ølhave). Forekommer især i Tyskland.
Biergarten-16.svg
Hofbräukeller Arkaden.JPG
amenity cafe node area Cafe
Cafe-16.svg
Klagenfurt Wörthersee Strandbad Cafe Sunset Bar 11102008 65.jpg
amenity fast_food node area Fastfood, f.eks grillbar eller burgerrestaurant. Der er ingen bordbetjening.
Fast-food-16.svg
Burger king kamen.jpg
amenity food_court node area An area with several different restaurant food counters and a shared eating area. Commonly found in malls, airports, etc.
Restaurant-14.svg
FoodCourtVaughanMills.JPG
amenity ice_cream node area iskiosk, se også shop=confectionery.
Ice-cream-14.svg
Ribnitzer Hafenfest, Ribnitz-Damgarten (P1060946).jpg
amenity pub node area Værtshus/pub, kro, et sted hvor der udskænkes øl og alkoholiske drikke; der serveres også normalt (lette) måltider her, sommetider mulighed for overnatning (kro). Se også amenity=bar.
Pub-16.svg
Pub.jpg
amenity restaurant node area Restaurant (ikke fastfood).
Restaurant-14.svg
Caprice Restaurant.JPG

Uddannelse (Education)

amenity college node area Gymnasium, handelsskole, anden skole for mellem- og erhvervsuddannelser
Cambridge Regional College main entrance.jpg
amenity dancing_school node area A dancing school or dance studio
Dancing lesson 16507650.jpg
amenity driving_school node area Driving School which offers motor vehicle driving lessons
Shop-other-16.svg
Fahrschulauto VW Austria St Johann.JPG
amenity first_aid_school node area A place where people can go for first aid courses.
amenity kindergarten node area Børnehave
Story Time.jpg
amenity language_school node area Language School: an educational institution where one studies a foreign language.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity library node area Offentligt bibliotek
Library.14.svg
Guantanamo captives' library a.jpg
amenity surf_school node area A surf school is an establishment that teaches surfing.
Surfing School at Chapel Porth (2784337863).jpg
amenity toy_library node area A place to borrow games and toys, or play with them on site.
Toy Library storage.jpg
amenity research_institute node area An establishment endowed for doing research.
Aerial View of Glenn Research Center at Lewis Field - GPN-2000-002008.jpg
amenity training node area Public place where you can get training.
Sede de Berlitz al norte de Bogotá.jpeg
amenity music_school node area A music school, an educational institution specialized in the study, training, and research of music.
Music school from Rabnita (1980). (9196267787).jpg
amenity school node area Skole, område eller bygning
Williamstown school.jpg
amenity traffic_park node area Juvenile traffic schools
Lasten ajoharjoittelu rata Nordenskiöldinkatu - panoramio.jpg
amenity university node area Universitet, campus eller bygning
Brock University campus.JPG

Transport (transportation)

amenity bicycle_parking node area Cykelparkering
Parking-bicycle-16.svg
Bicycle-parking.jpg
amenity bicycle_repair_station node area General tools for self-service bicycle repairs, usually on the roadside; no service
Bicycle repair station-14.svg
BikeRepairMonterrey.JPG
amenity bicycle_rental node area Cykeludlejning
Rental-bicycle-16.svg
Rental Row (3561666697).jpg
amenity bicycle_wash node area Clean a bicycle
Sankt Gallenkirch-Valiserabahn lower station-Bicycle wash system-01ASD.jpg
amenity boat_rental node area Rent a Boat
Boat rental-14.svg
Münster, Boote am Aasee -- 2016 -- 2375.jpg
amenity boat_sharing node area Share a Boat
A Boat To Share.jpg
amenity bus_station node area Busstation (det er en stor station, et busstoppested er: highway=bus_stop)
Bus station-14.svg
Manchester Piccadilly Bus Station.jpg
amenity car_rental node area Biludlejning
Rental-car-16.svg
Hertz car rental office Livonia Michigan.JPG
amenity car_sharing node area Share a car
U Car Share Shattuck Hearst.jpg
amenity car_wash node area Bilvask
Car wash-14.svg
Wuppertal - Friedrich-Engels-Allee 130 02 ies.jpg
amenity compressed_air node area A device to inflate tires/tyres (e.g. motorcar, bicycle)
Bicycle pump in Korea.jpg
amenity vehicle_inspection node area Government vehicle inspection
Vehicle inspection-14.svg
TÜV SÜD-Hauptuntersuchung.jpeg
amenity charging_station node Ladestander eller anden ladestation for elbiler.
Charging station.16.svg
Evpost.jpg
amenity driver_training node area A place for driving training on a closed course
Skid pan at Mercedes-Benz World - Flickr - Supermac1961.jpg
amenity ferry_terminal node area Færgeterminal, færgeleje
Ferry-icon.svg
Ferry Reet.jpg
amenity fuel node area Tankstation. Adgangsveje til tankstationer bliver tagget highway=service.
Fuel-16.svg
Preem Karlskrona.jpg
amenity grit_bin node Vejkasser til vejsalt/strøsand.
Grit Bin.jpg
amenity motorcycle_parking node area Parking for motorcycles
Parking-motorcycle-16.svg
Motorradparkplatz Gifhorn Mühlenmuseum.jpg
amenity parking node area Parkeringsplads. Adgangsveje til og veje på parkeringspladser tagges som highway=service. For veje mellem parkeringsrækkerne tilføjes service=parking_aisle.
Parking-16.svg
P3030027ParkingLot wb.jpg
amenity parking_entrance node Indkørsel til parkeringshus eller -kælder. Underground
Parking entrance-14.svg
Multi-storey
Parking entrance multi-storey 14.svg
Christian Wirth - Tiefgarage Hauptplatz.jpg
amenity parking_space node area Parkeringsbås til enkelt køretøj. Må ikke forveksles med amenity=parking
Rendering-parking space.png
Israel Batch 2 (149).JPG
amenity taxi node area Taxiholdeplads
Taxi-16.svg
Hong Kong Taxi - 1-12-2006 - Shatin Taxi Stand.jpg
amenity weighbridge node area A large weight scale to weigh vehicles and goods
Lorry on weighbridge, Douglas, Isle of Man - geograph.org.uk - 352285.jpg

Penge (financial)

amenity atm node Pengeautomat, anvend operator=* til at indikere banknavnet
Atm-14.svg
ATM 750x1300.jpg
amenity payment_terminal node Self-service payment kiosk/terminal
Payment terminal photo.jpg
amenity bank node area Bank. Hvis banken har en (udendørs) pengeautomat, der også kan anvendes af andre end bankens kunder, bør denne tagges separat.
Bank-16.svg
Dscf1401-800.jpg
amenity bureau_de_change node area Vekselkontor til veksling af fremmed valuta.
Bureau de change-14.svg
Bureau de change electronic sign.jpg
amenity money_transfer node area A place that offers money transfers, especially cash to cash
Dortmund, Western Union Brückstraße.jpg
amenity payment_centre node area A non-bank place, where people can pay bills of public and private services and taxes.
Pagofacil2.jpg

Sundhed (healthcare)

amenity baby_hatch node area A place where a baby can be, out of necessity, anonymously left to be safely cared for and perhaps adopted.
Babybox - venkovní strana.jpg
amenity clinic node area A medium-sized medical facility or health centre.
Doctors-14.svg
Bristol , Central Health Clinic - geograph.org.uk - 1360619.jpg
amenity dentist node area Tandlægeklinik
Dentist-14.svg
Military dentists in Guatemala.jpg
amenity doctors node area Lægeklinik
Doctors-14.svg
Doctors stethoscope 2.jpg
amenity hospital node area Hospital eller sygehus
Hospital-14.svg
Guantanamo captive's hospital beds -c.jpg
amenity nursing_home node area Plejehjem
Social amenity darken 80-16.svg
Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
amenity pharmacy node area Apotek
Pharmacy-14.svg
Boots The Chemist At Gunwharf Quays.jpg
amenity social_facility node area A facility that provides social services: group & nursing homes, workshops for the disabled, homeless shelters, etc.
Social facility-14.svg
Salvation Army Citadel, Hill Street , Newport - geograph.org.uk - 1585015.jpg
amenity veterinary node area Dyrlægeklinik
Veterinary-14.svg
Veterinary Surgeon.jpg

Underholding, kunst og kultur (Entertainment, arts & culture)

amenity arts_centre node area Kulturhus e.l., et sted hvor diverse kunstformer fremvises eller udføres.
Arts centre.svg
Alhamra Art Centre.JPG
amenity brothel node area Bordel
Walletjes 001.jpg
amenity casino node area A gambling venue with at least one table game(e.g. roulette, blackjack) that takes bets on sporting and other events at agreed upon odds.
Casino-14.svg
Sahara Hotel and Casino.jpg
amenity cinema node area Biograf
Cinema-16.svg
Palace cinéma beaumont.JPG
amenity community_centre node area Forsamlingshus eller lignende.
Community centre-14.svg
Greasby Community Centre.JPG
amenity conference_centre node area A large building that is used to hold a convention
Irving Convention Center Exterior.JPG
amenity events_venue node area A building specifically used for organising events
Ludwigsfelde asv2021-03 img08 Klubhaus.jpg
amenity exhibition_centre node area An exhibition centre
Shanghai new international expo centre.jpg
amenity fountain node area Springvand
Fountain-14.svg
Fountain at Milan citadel.JPG
amenity gambling node area A place for gambling, not being a shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino, or leisure=adult_gaming_centre.

Games that are covered by this definition include bingo and pachinko.

Bingo cards.jpg
amenity love_hotel node area A love hotel is a type of short-stay hotel operated primarily for the purpose of allowing guests privacy for sexual activities.
Hotel portodiMare Himeji.jpg
amenity music_venue node area An indoor place to hear contemporary live music.
Vaihn2013.jpg
amenity nightclub node area Natklub
Nightclub-16.svg
Gatecrasher.jpg
amenity planetarium node area A planetarium.
Planetarium WPKiW.jpg
amenity public_bookcase node area A street furniture containing books. Take one or leave one.
Public bookcase-14.svg
Hannover, public bookcase.jpg
amenity social_centre node area A place for free and not-for-profit activities.
Governor Hotel, Rotary Club of Portland plaque.JPG
amenity stage node area A raised platform for performers.
Jyväskylä - stage.jpg
amenity stripclub node A place that offers striptease or lapdancing (for sexual services use amenity=brothel).
Seattle - Deja Vu 01.jpg
amenity studio node area TV radio or recording studio
DOUG.jpg
amenity swingerclub node area A club where people meet to have a party and group sex.
Swingerclub Cäsars Palace. Spröckhövel.JPG
amenity theatre node area Teater, operahus
Theatre-16.svg
PL - Wrocław - Teatr Lalek - Kroton 001.jpg

Public Service

amenity courthouse node area Ret eller Domhus
Courthouse-16.svg
Franklinctycrthsapalchicola01.jpg
amenity fire_station node area Brandstation
Fire-station-16.svg
Fire station.jpg
amenity police node area Politistation
Police-16.svg
Ploizeiautos Davidwache.jpg
amenity post_box node Postkasse
Post box-12.svg
Post Box.JPG
amenity post_depot node area Post depot or delivery office, where letters and parcels are collected and sorted prior to delivery.
Post office delivery office, Mablethorpe - geograph.org.uk - 1186977.jpg
amenity post_office node area Postkontor
Post office-14.svg
100px-Pošta Praha 025.jpg
amenity prison node area Fængsel
Prison-16.svg
Osaka keimusho.jpg
amenity ranger_station node area National Park visitor headquarters: official park visitor facility with police, visitor information, permit services, etc
Talkeetna Ranger Station.jpg
amenity townhall node area Rådhus
Town-hall-16.svg
TownHall-Ljubljana.JPG

Facilities

amenity bbq node BBQ or Barbecue is a permanently built grill for cooking food, which is most typically used outdoors by the public. For example these may be found in city parks or at beaches. Use the tag fuel=* to specify the source of heating, such as fuel=wood;electric;charcoal. For mapping nearby table and chairs, see also the tag tourism=picnic_site. For mapping campfires and firepits, instead use the tag leisure=firepit.
Bbq-14.svg
Grillplatzusa.jpg
amenity bench node Bænk
Bench-16.svg
Bench.jpg
amenity dog_toilet node area Area designated for dogs to urinate and excrete.
Dog-toilet.jpg
amenity dressing_room node area Area designated for changing clothes.
Korpilahti beach - changing room.jpg
amenity drinking_water node Drikkevand, vandhane eller lignende langs vandreruter etc.
Drinking-water-16.svg
Basler Trinkwasser 1341.jpg
amenity give_box node area A small facility where people drop off and pick up various types of items in the sense of free sharing and reuse.
GiveBox an der Schwarztorstrasse 96 im Januar 2020.jpg
amenity mailroom node area A mailroom for receiving packages or letters.
Mailroom of the New York Times newspaper.8d22741v.jpg
amenity parcel_locker node area Machine for picking up and sending parcels
Polish Packstation.jpg
amenity shelter node area Shelter, primitiv overdækket overnatningsplads.
Shelter-14.svg
Réunion Maïdo kiosque pique-nique.JPG
amenity shower node area Public shower.
Shower-14.svg
Znak D-26d.svg
amenity telephone node Telefonboks, offentlig telefon.
Telephone.16.svg
Telephone.jpg
amenity toilets node area Offentligt toilet, tilføj fee=yes hvis der kræves betaling.
Toilets-16.svg
WC-Anlage.jpg
amenity water_point node Place where you can get large amounts of drinking water
Aire de Valuejols.JPG
amenity watering_place node Place where water is contained and animals can drink
Drinking Water For Humans and Animals.jpg

Waste Management

amenity sanitary_dump_station node area A place for depositing human waste from a toilet holding tank.
Aire de Valuejols.JPG
amenity recycling node area Genbrugsplads. Kombiner med recycling=container for genbrugscontainere eller recycling=centre for genbrugsstation.
Recycling-16.svg
Recycling.jpg
amenity waste_basket node Skraldespand
Waste-basket-12.svg
Vuilnisbak-Lebbeke.JPG
amenity waste_disposal node Affaldsplads, hvor f.eks sejlere eller campister kan deponere deres affald.
Waste disposal-14.svg
Waste container.jpg
amenity waste_transfer_station node area A waste transfer station is a location that accepts, consolidates and transfers waste in bulk.

Andet (Others)

amenity animal_boarding node area Hundepension, kattepension etc. hvor man kan få sit kæledyr passet mod betaling (f.eks. i ferier)
Holmbyre Cattery - geograph.org.uk - 167661.jpg
amenity animal_breeding node area relation A facility where animals are bred, usually to sell them
Brickfields Horse Centre - geograph.org.uk - 135890.jpg
amenity animal_shelter node area A shelter that recovers animals in trouble
Kennel 2.jpg
amenity animal_training node area A facility used for non-competitive animal training
MTAPD Canine Training Facility (26942355044).jpg
amenity baking_oven node An oven used for baking bread and similar, for example inside a building=bakehouse.
Backofen Emstal.JPG
amenity clock node Offentligt ur, f.eks. på rådhusbygning eller station.
Houses Of Parliment Clock Tower (Big Ben).jpg
amenity crematorium node area Krematorium
Bushbury Crematorium - geograph.org.uk - 259876.jpg
amenity dive_centre node area A dive center is the base location where sports divers usually start scuba diving or make dive guided trips at new locations.
Diving Center in Marsalforn.JPG
amenity funeral_hall node area A place for holding a funeral ceremony, other than a place of worship.
Okriftel Trauerhalle 08 001.jpg
amenity grave_yard node area Begravelsesplads, en mindre begravelsesplads (kirkegård). Større kirkegårde / begravelsespladser bør tagges som landuse=cemetery istedet for.
Landuse-cemetery.png
Odenbuell Nordstrand St Vinzenz IMGP2940 wp crop.jpg
amenity hunting_stand node area A hunting stand: an open or enclosed platform used by hunters to place themselves at an elevated height above the terrain
Hunting-stand-16.svg
A rised hide closed quadrat.jpg
amenity internet_cafe node area A place whose principal role is providing internet services to the public.
Internet cafe-14.svg
Cafe internet uninorte.JPG
amenity kitchen node area A public kitchen in a facility to use by everyone or customers
Montague Burton Residences Kitchen.jpg
amenity kneipp_water_cure node area Outdoor foot bath facility. Usually this is a pool with cold water and handrail. Popular in German speaking countries.
Wassertreten 1.jpg
amenity lounger node An object for people to lie down.
Coulée Verte du 14ème @ Paris (28484238796).jpg
amenity marketplace node area Markedsplads, hvor der foregår reguleret handel, ofte kun på bestemte dage.
Marketplace-14.svg
Marche berlin002.jpg
amenity monastery node area Monastery is the location of a monastery or a building in which monks and nuns live.
Kloster Eibingen01.JPG
amenity mortuary node area A morgue or funeral home, used for the storage of human corpses.
LOWE'S MORTUARY.jpg
amenity photo_booth node A stand to create instant photos.
Photomaton.jpg
amenity place_of_mourning node area A room or building where families and friends can come, before the funeral, and view the body of the person who has died.
Funérarium de Wasquehal.jpg
amenity place_of_worship node area Kirke, moske, tempel o.s.v.
Bemærk at du også behøver: religion=*, som regel også: denomination=* samt stedets foretrukne navn: name=*. Folkekirker tagges denomination=*=evangelical_lutheran
Se artikel for detaljer.
Christian-16.svg Muslim-16.svg Jewish-16.svg Taoist-16.svg Buddhist-16.svg Hinduist-16.svg Shintoist-16.svg Sikhist-16.svg Place-of-worship-16.svg
Place of worship.png
amenity public_bath node area A location where the public may bathe in common, etc. japanese onsen, turkish bath, hot spring
Public bath.svg
Blue Lagoon 2012-08-23 (4).JPG
amenity public_building node area Offentlig bygning, der ikke falder ind under en mere specifik katagori (såsom skole, bibliotek, hospital, rådhus). Eksempler kan være ministerier, administrationsbygninger, socialkontorer. Skal kombineres med building=yes.
amenity refugee_site node area A human settlement sheltering refugees or internally displaced persons
An Aerial View of the Za'atri Refugee Camp.jpg
amenity vending_machine node A machine selling goods – food, tickets, newspapers, etc. Add type of goods using vending=*
Vending machines at Haeundae.jpg
amenity brugerdefineret node area Se Taginfo[11] siden for andre ofte anvendte værdier

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.

Kontor

Her udføres administrativt eller professionelt arbejde

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
office accountant node area An office of an accountant.
Office-16.svg
office advertising_agency node area An advertising agency or ad agency or advert agency is a service based business dedicated to creating, planning, and handling advertising (and sometimes other forms of promotion) for its clients.
Office-16.svg
office architect node area An office of a person who designs buildings and also sometimes supervises their construction..
Office-16.svg
office association node area An office of a non-profit organization, society, such as a student, sport, consumer, automobile, bike association, etc.
Office-16.svg
office charity node area An office of a charitable organization.
Office-16.svg
office company node area An office of a private company.
Office-16.svg
office consulting node area An office for a consulting firm, providing expert professional advice to other companies or organisations.
Office-16.svg
office cooperative node area An office of a cooperative (an autonomous association of persons or organizations).
Office-16.svg
office coworking node area Coworking is a style of work that involves a shared working environment, often an office, and independent activity.
Office-16.svg
office diplomatic node area An embassy, diplomatic mission, consulate or liaison office of a foreign government or parastatal entity in a host country.
Diplomatic.svg
office educational_institution node area An office of an educational institution.
Office-16.svg
office employment_agency node area An office of an employment agency.
Office-16.svg
office engineer node area An office of an engineer.
Office-16.svg
office energy_supplier node area An office of a energy supplier.
Office-16.svg
office estate_agent node area An office of a estate agent or realtor.
Office-16.svg
office financial node area An office of a company in the financial sector.
Office-16.svg
office forestry node area An office of a place that manages the planting, managing, and caring of forests.
Office-16.svg
office foundation node area An office of a foundation.
Office-16.svg
office geodesist node area An office of a person who does land surveys.
Office-16.svg
office government node area An office of a (supra)national, regional or local government agency or department.
Office-16.svg
office graphic_design node area An office for a graphic designer.
Office-16.svg
office guide node area An office for tour guides, mountain guides, dive guides, etc.
Office-16.svg
office healthcare node area See healthcare=* for healthcare facilities, office=insurance or office=company for a healthcare company.
Office-16.svg
office insurance node area An office of a insurance company or agent such as State Farm, Progressive, Allstate or Geico.
Office-16.svg
of