Template:Da:Map Features:landuse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Brug af landområder (landuse)

Anvendes til at beskrive anvendelse af landområder. Se Landuse for flere detaljer om anvendelsen af dette tag.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Common landuse key values - developed land

landuse commercial node area Kontorområde, område, der hovedsageligt anvendes til kontorer.
Landuse-commercial.png
Cambourne Business Park - geograph.org.uk - 15908.jpg
landuse construction node area Byggeplads, bliver til noget andet, når byggearbejdet er afsluttet.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Landuse construction.jpg
landuse education node area An area predominately used for educational purposes/facilities.
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
landuse industrial node area Industriområde, område hovedsageligt anvendt til industriformål (fabrikker, værksteder, håndværk, lager)
Landuse-industrial.png
Rehuraisio feed plant in Oulu 2008 001.jpg
landuse residential node area Boligområde, område hovedsageligt anvendt til beboelse, f.eks. parcelhuse, boligblokke.
Rendering-area-landuse-residential.png
Lawrenceville.jpg
landuse retail node area Butiksområde, område hovedsageligt med butikker, selvom anden anvendelse (f.eks. beboelse, kontorer) også kan forekomme.
Landuse-retail.png
Trocadero - London 1.jpg
Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Common landuse key values - rural and agricultural land

landuse allotments node area Kolonihaver
Landuse-allotments.png
Schrebergaerten.jpg
landuse farmland area Landbrugsområde, synonym for farm og anvendes i JOSM, fordi farm betragtes som tvetydigt (menes der kun selve gården eller gården med marker?)
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Rye field.jpg
landuse farmyard area Gård (landbrug), område med landbrugsbygninger såsom beboelse med have, stalde, lader og direkte udenomsarealer, der ikke dyrkes.
Rendering-area-landuse farmyard-mapnik.png
Farmyard.jpg
landuse flowerbed area An area designated for flowers
Brussels floral carpet B.jpg
landuse forest node area Skov, dyrket skov eller plantage
Landuse-forest.png
Fort Nelson Forestry.JPG
landuse meadow node area Eng, areal med vedvarende græs til afgræsning eller høslet, ofte i fugtigt, lavtliggende område.
Landuse Meadow.png
Mottey.jpg
landuse orchard node area Frugtplantage, plantage af træer eller buske til frugt-, bær- eller nøddeproduktion.
Orchard.png
Altesland2.jpg
landuse vineyard node area Vingård, område til produktion af vindruer.
Landuse-vineyard.png
Grape vines.jpg
Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Common landuse key values - waterbody

landuse aquaculture node area  Aquaculture is the farming of freshwater and saltwater organisms such as finfish, mollusks, crustaceans and aquatic plants.

Warning: currently, there is no convention on the exact meaning of this tag. Therefore, it makes sense to treat it like "boundary of aquaculture" (without implication of water body), which means, water body should be tagged by its own, using natural=water etc.

currently not rendered by osm-carto
Delta Pride Catfish farm harvest.jpg
landuse basin node area Regnvandsbassin til opsamling af regnvand, som derefter langsomt bortledes til vandløb eller grundvand. Typen kan angives med basin=*.
Base layer water.png
Boneyard Detention Basin 2006.jpg
landuse reservoir node area Vandreservoir, stemmesø eller lignende
Landuse-reservoir.png
Amagase Dam.jpg
landuse salt_pond area Saltindvinding ved inddampning af havvand i lave damme.
Rendering-landuse-salt-pond.png
Salt ponds SF Bay (dro!d).jpg
Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Other landuse key values

landuse brownfield node area Tidligere bebygget område reserveret til nybyggeri. De gamle bygninger er fjernet, men byggearbejde er endnu ikke påbegyndt.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Former Brickworks ... - geograph.org.uk - 56268.jpg
landuse cemetery node area Større Begravelsesplads, kirkegård. religion=* kan tilføjes.
Landuse-cemetery.png
Cemetery-photo.JPG
landuse conservation area Protected areas (deprecated) Alternate tagging of same thing: boundary=protected_area, protected_area=*
landuse depot area An area used as a depot for e.g. vehicles (trains, buses or trams). Consider using rather standard landuse tags like landuse=railway, landuse=commercial, landuse=industrial, with subtag like industrial=depot. currently not rendered by osm-carto
RET remise Beverwaard (2).JPG
landuse garages area Garageanlæg, område med lave garage-bygninger til køretøjer, ofte fællesejet. Anvendes ikke til enkeltstående garager hørende til en bolig.
Rendering-area-landuse garages-mapnik.png
Garages.jpg
landuse grass node area Græsareal, f.eks. større græsplæne, offentlige græsarealer. Anvendes ikke til enge eller græsmarker.
Natural-Grassland.png
Grasss.jpg
landuse greenfield node area Område reserveret til nybyggeri og som ikke tidligere har været bebygget. Den oprindelige anvendelse (f.eks. landbrugsdrift) er ophørt, men byggearbejde er endnu ikke påbegyndt.
Rendering-area-landuse greenfield-mapnik.png

(not rendered)

Greenfields - geograph.org.uk - 1202824.jpg
landuse greenhouse_horticulture area Drivhusområde, område med drivhuse og tilhørende udenomsarealer.
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Greenhouses westland.jpg


landuse landfill node area Losseplads
Rendering-landuse-landfill-mapnik.png
Landfill.jpg
landuse military node area Militært område
Rendering-landuse-military-mapnik.png
REUNION 2007 04.jpg
landuse plant_nursery area Planteskole, område til fremavl af nye planter til senere udplantning andetsteds. Anvendes ikke til drivhuse, se landuse=greenhouse_horticulture.
Landuse plant nursery.png
Cutchogue - Oregon Road - Plant Nursery.jpg
landuse port area coastal industrial area where commercial traffic is handled. Consider using landuse=industrial + industrial=port for this type of industrial area. currently not rendered by osm-carto
Churchill Seaport 1996-08-12.jpg
landuse quarry node area Grusgrav, stenbrud, åben mine, område med overfladeudvinding af mineraler.
Rendering-landuse-quarry-mapnik.png
Steinbruch.jpg
landuse railway area Sporareal, område til jernbanedrift, normalt utilgængeligt for offentligheden. F.eks. rangerterræn, remiser
Landuse-industrial.png
OahuRailway&LandCo-switchtrack-signal.JPG
landuse recreation_ground node area Parklignende område for recreative aktiviteter med boldbaner og lignende. Se også leisure=park.
Landuse-recreation ground.png
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
landuse religious node area An area used for religious purposes
Landuse-religious ground.png
Cerkiew w Komańczy by Verid1st 09.JPG
landuse village_green node area Dyrskueplads eller lignende, et grønt område, som anvendes til større begivenheder, såsom markeder, dyrskuer, festivaler.
Landuse-village green.png
GrettonVillageGreen.jpg
landuse winter_sports node area An area dedicated to winter sports (e.g. skiing)
First run (3373949916).jpg
landuse brugerdefineret node area Se Taginfo[1] for andre ofte anvendte værdier

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.