Da:Cykelstivejledning

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vejledning i mapning af cykelstier i Danmark

Cykelstier, der følger en vej med biltrafik, og har samme forløb, tagges som udgangspunkt i vejens "way" med cycleway=lane (hvis den blot er markeret med opmaling på vejen) eller cycleway=track (hvis den er adskilt fra vejen med andet end en malet linie.)

Selvom det umiddelbart kan virke som den bedste og mest oplagte beskrivelse at tegne alle cykelstier som separate veje, har dette nogle klare bagdele, som beskrevet på denne side. Særligt under danske forhold, hvor cykelstierne er talrige og oftest er udført som en integreret del af gaderne.

Hvor bør man mappe cykelstien særskilt?

På følgende strækninger kan cykelstien dog med fordel optegnes som en separat highway=cycleway:

 • Strækninger, hvor cykelstien afviger væsentligt fra bilvejens forløb (svinger uafhængigt af vejen)
 • Strækninger, der er adskilt fra vejen af barrierer, forbud eller lignende, som de fleste cyklister ikke let eller lovligt kan forcere (f.eks. anses kantsten her for lette at forcere)
 • Strækninger, hvor cykelstiens forløb har en væsentlig afstand til bilvejen (ca. >5 meter)
 • Strækninger, hvor færdselsretninger ikke lader sig beskrive med etablerede tags (f.eks. dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen)
 • Strækninger, hvor der er væsentlige forskelle i bilvej og cykelsti's egenskaber (f.eks. væsentligt forskellig overflade)

På sådanne strækninger markeres bilvejens way, hvis det er passende med bicycle=no. Den separate highway=cycleway lægges på dens virkelige placering uden hensyn til hvordan den optegnes i de forskellige render-maskiner (optegnede kort). Cykelstien navngives som vejen, hvis det er passende.

Yderligere tags på særskilt mappede cykelstier

De følgende tags kan anvendes på særskilt mappede cykelstier.

 • oneway=yes/no angiver om cykelstien er ensrettet eller ej. Tagget oneway=no er i princippet unødvendigt for dobbeltrettede cykelstier (normalt skiltet med undertavlen Dobbeltrettet.png). Dog kan det være en fordel at anvende tagget hvis den dobbeltrettede cykelsti ligger langs en vej, da man her normalt vil forvente en ensrettet cykelsti.
 • segregated=yes/no kan anvendes på stier, der deles med fodgængere.
  • segregated=yes angiver, at stien er opdelt med afstribning eller lignende (skiltet med Denmark road sign D26.svg).
  • segregated=no angiver, at stien er en fællessti (skiltet med Denmark road sign D27.svg).
 • sidewalk=both/left/right/no angiver, om der er fortov langs cykelstien på en eller begge sider. Et fortov er normalt adskilt fra cykelstien med en kantsten eller lignende og har normalt en anden belægning såsom fliser.
 • surface=paved/unpaved/asphalt/paving_stones/sett/fine_gravel/gravel/sand/ground/grass/.. beskriver cykelstiens overfladetype. Anvend såvidt muligt en konkret værdi istedet for blot paved / unpaved.