Template:Da:Map Features:railway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jernbaner (railway)

This tag includes all kinds of railways ranging from heavily used mainline railways to an abandoned rail line. See the page titled Railways for an introduction on its usage.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Tracks

railway abandoned way Nedlagt jernbanestrækning, hvor skinner og infrastruktur er fjernet. Betegnelsen skal ikke anvendes, hvis strækningen nu anvendes til andet formål, f.eks. cykelsti. currently not rendered by osm-carto
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg
railway construction way Jernbane under anlæg, kan kombineres med construction=*.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused way Jernbanestrækning, der ikke længere er i drift, men hvor skinner og infrastruktur stadig er til stede. Se også disused=yes for alternativ tagging.
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular way Kabeltrukket stejl jernbane, normalt med to vogne, der kører i modsat retning af hinanden.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail way Letbane, sporveje i eget tracé adskilt fra biltrafik. Letbanetog er normalt længere og hurtigere end normale sporvogne.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature way Miniaturejernbane, børn kan sidde på toget. Findes sommetider i større parker eller tivolier.
Rendering-railway miniature.png
3871553552 f2204c3d83 o.jpg
railway monorail way En jernbane med kun en skinne.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge way Smalsporsjernbane, for passager- eller godstog med smal sporvidde.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved way Veteranjernbane, jernbane for historiske tog, normalt en turistattraktion
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail way Jernbane til fuld størrelse passager- eller godstog med standard sporvidde for det givne land eller stat. S-baner i København betragtes også som jernbaner.
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway way Undergrundstog, metro, togservice, der mest kører i undergrunden i storbyområder.
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram way Sporvej til sporvogne, ofte i gadetracé sammen med biltrafik.
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Additional features

bridge yes way Bro, fører jernbanen over vand, vej eller anden jernbane. Husk layer=*.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes way Gennemskæring gennem bakke eller lignende.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
way contact_line: Køreledning,
rail: Tredje skinne, der er strømførende (f.eks. på metroen i Kbh),
yes: angiver at banen er elektricificeret, men uden yderligere detaljer.
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes way Dæmning over lavt område eller vand. Må ikke forveksles med dæmninger til opstemning af vand, se waterway=dam.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> way Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] way Frekvens på køreledning eller -skinne. Anvend 0 for jævnstrøm.
Wave frequency.gif
railway:track_ref number way Track number
Gleis 101.jpg
service crossover way Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding way Sidespor, løber parallelt med hovedbanen.
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur way Korte stykker spor, der forbinder fabrikker, havneområder og lignende med hovedbanen.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard way Rangerspor
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes way Tunnel. Skal altid anvendes ved underjordiske dele af metrobaner etc. Husk layer=*.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number way Antal parallele spor på jernbane kortlagt som en enkelt vej. I mange dele af verden, også i Danmark, kortlægges de enkelte jernbanespor normalt separat og her skal dette tag derfor ikke anvendes.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
way Angiver anvendelsen af banen.
voltage number way Spænding på køreledning eller -skinne. Angives i volt.
Symbole voltmetre.png

Stations and Stops

railway halt node Trinbrædt, en lille station, oftes kun en perron og togene stopper måske kun ved signal.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position node The position on the railway track where the train (its center) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform node way area Perron på station eller stoppested. Se public_transport=platform for nærmere detaljer. Det anbefales indtil videre også at anvende det ældre tag railway=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform way area This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station node area Railway passenger only station.
Paddington Station.jpg
railway station node area Jernbanestation
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance node Indgang til metro/undergrundsstation.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop node Sporvognsstoppested
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Other railways

railway buffer_stop node stops the train at the end of a track. see Buffer_stop. currently not rendered by osm-carto
Stootblok (staal).jpg
railway derail node a device used to prevent fouling of a rail track by unauthorized movements of trains or unattended rolling stock. See Derail_(railroad). currently not rendered by osm-carto
US derail detail.JPG
railway crossing node Fodgængerkrydsning, sted hvor fodgængere kan krydse banen.
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing node Jernbaneoverskæring, hvor vej og jernbane krydser hinanden.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing node A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
landuse railway area Ground used around railways and railway-stations. Rendering-area-landuse-industrial.png same rendering as landuse=industrial, but without border (see above)
Illustration of Rail.jpg
railway signal node Any kind of railway signal. currently not rendered by osm-carto
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch node Full connections between railways (aka 'points'). currently not rendered by osm-carto
Railway switch.JPG
railway railway_crossing node Crossing rails with no interconnection. currently not rendered by osm-carto
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
railway turntable node area These are used for changing the direction that part of a train is pointing in. node: currently not rendered by osm-carto

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse area A semicircular building with many stalls for servicing engines. Without building=*: currently not rendered by osm-carto

With building=*: same as building=*

Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser node area These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table. node: currently not rendered by osm-carto

area: currently not rendered by osm-carto

Schiebebuehne 01.jpg
railway wash node area A Railroad car wash currently not rendered by osm-carto
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane node A structure to deliver water to steam locomotives currently not rendered by osm-carto
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway brugerdefineret node way Se også Taginfo[1] for mere information. – – – – – –

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.