Template:Da:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Veje (highway)

Veje (highway) taggen bruges primært til veje. Mange lande har deres egne definitioner på vejene (også Danmark). Ofte er det den eneste tag. Se Highway tag usage siderne for hjælp.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Veje (Roads)

Primære tags for vejnettet, fra mest betydende til mindst betydende veje

highway motorway way Motorvej

Skiltes med færdselstavle E42 Denmark road sign E42.svg

Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk way Motortrafikvej

Skiltes med færdselstavle E43 Denmark road sign E43.svg

Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Primærrute

Vej med et- eller to-cifret vejnummmer (i dag fra 6 til 99). Skiltes med ruteangivelse L42 (gul baggrund) DK primary.png. Anvendes også til visse ringveje skiltet med ringnummer på gul baggrund.

Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary way Sekundærrute

Vej med tre-cifret rutenummer (i dag fra 150 til 597). Skiltes med ruteangivelse L43 (hvid baggrund) DK secondary.png. Anvendes også til ringveje skiltet med ringnummer på hvid baggrund.

Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Større vej

Større eller vigtig vej, som ikke er primær- eller sekundærvej.

Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Mindre vej

Vej som falder uden for de foregående kategorier (typisk mindre veje på landet eller i industriområder). Tagget anvendes også til offentlige grusveje, angiv da overfladetypen med surface=*. Husk at dette tag ikke bruges, hvis du ikke ved, hvilken type du skal bruge (dertil bruger man highway=road)

Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Gade

Gade i boligområde, der hovedsagelig er beregnet til lokal trafik. Vigtige gennemgående gader tagges som highway=tertiary eller højere. Gader i industriområder og lignende tagges som highway=unclassified.

Rendering-highway residential.png
 • Residential.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Ramper

highway motorway_link way Til- eller frakørselsrampe til motorvej
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way Til- eller frakørselsrampe til motortrafikvej
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way Til- eller frakørselsrampe til primærrute
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way Til- eller frakørselsrampe til sekundærrute
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link way Til- eller frakørselsrampe til anden større vej (tertiary)
Rendering-highway tertiary link.png

Særlige vejtyper

highway living_street way Opholds og legeområde

Lille gade, hvor børn må lege på kørebanen, maksimum fart er lav.Ophold og leg.png

Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Adgangsvej

Adgangsvej til boligblokke, parkeringspladser, servicestationer, campingpladser, virksomheder, private ejendomme o.s.v. Tilføj service=driveway for privat indkørsel, service=parking_aisle for kørebane mellem båsene på parkeringsplads.

Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian way area Gågade

Gade forbeholdt fodgængere, typisk i bycentre. Køretøjer er ikke tilladt medmindre andet er angivet med skiltning. Torve og pladser kan tagges ved at tilføje area=yes til en polygon, som afgrænser området. Denmark road sign E49.svg

Pedestrian with area osm.png
Amagertorv kbh.jpg
highway track way Markvej/skovvej

Hovedsageligt til landbrugsmæssig og skovbrugsmæssig arbejdskørsel, se også tracktype=*.

Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway way Special busbane, hvor bussen styres med vandrette hjul mod en skinne. Dette er ikke en normal busbane og findes ikke i Danmark.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way Nødstopsspor

Anvendes til at standse løbske lastbiler med bremsesvigt.

A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Racerbane (motorsportsbane)

Normalt ikke tilgængelig for almindelig trafik.

Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road way Ukendt vejtype

Vej med ukendt klassifikation. Dette er et midlertidigt tag, som anvendes hvis vejens status ikke kendes. Når vejen er fuldt kortlagt, skal vejens klassifikation ændres til den korrekte værdi.

Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Stier

highway footway way area Gangsti

Sti beregnet til fodgængere Denmark road sign D22.svg

Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway way Ridesti

Sti beregnet til ryttere, men anden trafik kan også være tilladt.

Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trappe

Normalt kun egnet for fodgængere. Tilføj bicycle=dismount hvis cykler kan medføres her.

Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Sti

Ikke-specifik eller med delt anvendelse (f.eks. stier i skove).

Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing. not rendered in OSM-Carto
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Fodgængerovergang
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

Fortov tagget som del af større vej (se Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

Cykelsti optegnet som egen vej

highway cycleway way Cykelsti

Separat sti beregnet for cykeltrafik. Fodgængere har i reglen også lov til at færdes på en cykelsti hvis der ikke er en gangsti langs cykelstien. Se også Vejledning i mapning af cykelstier. Denmark road sign D21.svgDenmark road sign D26.2.svg

Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cykelvej tagget som del af større vej

cycleway lane way Cykelbane

En afmærket cykelsti, som i Danmark er adskilt fra kørebanen med en ubrudt hvid kantstribe og markeret med påbudsskilte eller påmalede cykelsymboler. Biler må ikke køre på den afmærkede cykelbane.

Cyclelane-dk.jpg
cycleway opposite way Cykling er tilladt i begge retninger på ensrettet gade. Alternativt kan dette tagges som oneway:bicycle=no.
Cycleway-opposite-dk.jpg
cycleway opposite_lane way Cykelbane, der går mod trafikretningen på ensrettet gade.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way Cykelsti

Bygget som en del af vejen, men konstruktionsmæssigt adskilt fra kørebanen med kantsten eller lignende. Hvis adskillelsen gør det svært eller ulovligt at passere mellem vej og cykelsti (f.eks. hæk, hegn eller autoværn), tegnes cykelstien separat som highway=cycleway. Se også vejledningen om mapning af cykelstier

Cycletrack-dk.jpg
cycleway opposite_track way Cykelsti, der går mod trafikretningen på ensrettet gade.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way Delt busbane, som må benyttes af cyklister.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Delt cykelbane, der er adskilt fra kørebanen med stiplet kantstribe. Afstribningen er kun vejledende og motorkøretøjer må bruge cykelbanen hvis nødvendigt. "To minus en veje" er af denne type.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Cykelbane

En afmærket cykelsti, som i Danmark er adskilt fra kørebanen med en ubrudt hvid kantstribe og markeret med påbudsskilte eller påmalede cykelsymboler. Biler må ikke køre på den afmærkede cykelbane.

Cyclelane-dk.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way Cykelbane

En afmærket cykelsti, som i Danmark er adskilt fra kørebanen med en ubrudt hvid kantstribe og markeret med påbudsskilte eller påmalede cykelsymboler. Biler må ikke køre på den afmærkede cykelbane.

Livscyklus (see also lifecycle prefixes)

highway proposed way Planlagt vej (anlægsarbejde er ikke startet).

Kombineres med proposed=*. Tagget bør kun anvendes til vedtagne vejprojekter, hvor tracéet er endeligt fastlagt.

highway construction way Vej under anlæg.

Kombineres med construction=*.

Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Egenskaber

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way Linieformet arealanvendelse langs vej.

Anvendes kun, hvor der ikke er tilgængelige luftfoto. Ikke relevant for Danmark.

Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Vadested

ved krydsning af vandløb, man må regne med at skulle køre gennem vand.

Map feature ford.jpg
ice_road yes way Isvej

Markeret vej over tilfrossen vandoverflade. I sagens natur kun anvendelig om vinteren.

Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down node way Stigning i procent ("5%") eller grader ("20°")

Positive/negative værdier indikerer om vejen stiger eller daler i vejens retning.

Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Rundkørsel

Ensretning (oneway=yes) er underforstået og bliver defineret af nodernes sekvens i vejen (skal tegnes mod uret i Danmark).

Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> way Antal vognbaner

Alle fuldbredde vognbaner skal tælles med, også svingbaner, busbaner med videre. Nødspor og cykelbaner skal ikke medregnes.

NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes | no nodewayarea Gadebelysning

Angiver om vejen har gadebelysning. Se også highway=street_lamp for individuelle gadelamper.

Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no way node Angiver, at kun hurtige motorkøretøjer må anvende vejen. Svarer i Danmark til motor(trafik)vej. Tagget anvendes i øjeblikket ikke på danske veje, da highway=trunk allerede svarer til motortrafikvej.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node Bjergpas

Angiver det højeste punkt på en vej over et bjergpas.

Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Klassifikationssystem for mountainbikespor.

Anvendes på highway=path og highway=track.

Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Overhaling

Angiver om overhaling er tilladt på strækningen.

Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Vejsideparkering. Se parking:lane=* for detaljer. "side" kan være left, right eller both.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Parkeringsbetingelser for vejsideparkering. Se parking:condition=* for detaljer. "side" kan være left, right eller both.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes way Vejen har hyppige vigepladser. Se også highway=passing_place.
Single-track.jpg
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Klassifikationssystem for vandrestier.

Anvendes på highway=path og highway=footway.

Mountain hiking.jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. way Type af adgangsvej: Anvend service=driveway for privat indkørsel, service=parking_aisle for kørebane mellem båsene på parkeringsplads.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way Overflade

Beskriver vejbanens overflade. Se surface=* for detaljer.

Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick. Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way Trafikdæmpning

Hastighedsdæmpende foranstaltning, f.eks. bump eller chikane.

Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> way The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes way Vintervej

Vejen kan kun anvendes, når undergrunden er frosset. Forekommer i arktiske områder.

Anuisk bilibino sever66.jpg

Andre features

highway bus_stop node Busstoppested

Større stationer bør tagges som amenity=bus_station i stedet.

Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid node Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point node Sign number which can be used to define your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN. See also emergency=access_point
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node Vigepligtsskilt
Give way.jpg
emergency phone node Nødtelefon

Findes ofte langs motorveje.

Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder nodeway A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Mini-rundkørsel

Meget lille rundkørsel, ofte blot en malet eller brolagt cirkel i et kryds. For større rundkørsler anvendes junction=roundabout.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Frakørsel på motorvej.

Frakørselsnummer angives med ref=*. Eksempel FK48-DK.png

Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Vigeplads

Tillader køretøjer at passere hinanden på smal vej.

Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area Perron

på station eller stoppested. Se public_transport=platform for nærmere detaljer Det anbefales indtil videre også at anvende det ældre tag highway=platform.

Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Rasteplads

ofte med toilet og picnicborde. Der kan normalt ikke tankes eller købes mad her.

Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services node area Serviceanlæg

med tankstation, cafeteria, kiosk m.v. Findes især langs motorveje.

Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera node Fartkamera

Fast kamera til håndhævelse af fartbegrænsning.

Speed camera.jpg
highway stop node Stopskilt
STOP sign.jpg
highway street_lamp node Gadelampe

Det er også muligt at angive, om gaden har gadebelysning med tagget lit=*.

Litpath.jpg
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Lysregulering
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Vendeplads

typisk ved enden af blind vej i boligområde.

Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway brugerdefineret node way Se også Taginfo[1] for mere information.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.