Template:Et:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to searchTeed

Teed ja tänavad. Liigitus lähtub üldiselt nende olulisusest teedevõrgustikus (mitte laiusest, kattematerjalist vms). Lähtekohad olulisuse hindamiseks on teeregister (kaardirakendus) ja kohalike omavalitsuste õigusaktid (nt. Tallinna tänavate liigitus). Seadusekohased definitsioonid vt Teeseadusest

Silt Väärtus Element Kirjeldus Renderdus Foto

Teed ja tänavad

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Kiirtee -- Eestis ei ole. Eraldusribaga tee, enamasti mõlemas suunas vähemalt kaks sõidurada ning kattega teepeenar hädaolukordade tarbeks. Eri riikides kasutusel nt. nimetused freeway, autobahn.
Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk way E-tähistusega põhimaantee (Tallinn-Narva (E20), Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263), Jõhvi-Tartu-Valga (E264), Tallinn-Pärnu-Ikla (E67), Tallinn-Paldiski, Tallinna ringtee (E265)). Asulais -- samade trasside osad.
Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary way Põhimaantee. Tee number enamasti 1-kohaline aga ka mõned erandid (10: Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare, 92: Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme). Trassiosad (asulate piires) sama olulisusega. Tallinnas -- põhitänav (eranditega, nt v.a. Majaka, ...).
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary way Tugimaantee. Tee number enamasti 2-kohaline, kontrollimiseks Teeregister. Tallinnas -- Jaotustänav (ühistranspordiga).
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary way Kõrvalmaantee. Kui tee pole tegelikkuses niivõrd olulise tähtsusega, võib olulisust vähendada. Tallinnas -- Jaotustänav (ühistranspordita), Kõrvaltänav (ühistranspordiga) ning Veotänav (ühistranspordiga).Eestis mõnel pool kruusateed, siis tähistada lisaks surface=unpaved.
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified way Olulise tähtsusega kohalikud teed (võib eksisteerida ka teeregistris mitmekohalise numbriga). Igasugused külavaheteed ja kruusateed käivad enamasti siia. Kruusatee puhul lisaks sildistus surface=compacted. Tallinnas -- enamkasutatavamad kõrvaltänavad või veotänavad. NB! Ei tähenda, et tee olulisus pole teada -- selleks on highway=road.
Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential way Tänav ehk asulasisene tee. Kannab nimetust. Asula on linn/alev/alevik või ka küla, mis on tähistatud selgelt asula algus/lõpp liiklusmärgiga.
Rendering-highway residential.png
 • Residential.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Link roads

highway motorway_link way Ühendustee teise kiirtee või madalamaliigilise teega. Peale- ja mahasõiduteed (rambid), enamasti ühesuunalised ning kiirteega samade liikluspiirangutega.
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link way Peale- ja mahasõiduteed (rambid)
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link way Põhimaantee peale- ja mahasõiduteed
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link way Tugimaantee peale- ja mahasõiduteed.
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to a tertiary road or lower class highway.
Rendering-highway tertiary link.png

Special road types

highway living_street way Õueala teed (liiklusmärkidega "Õueala" tähistatud alal).
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Erinevad, peamiselt juurdesõiduteed, nt. talude juurde, nimetamata tänavad, sõiduteed tööstusparkides, samuti teenindusjaamades ja parklates. Vaata täpsemalt service=*
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian way area Jalakäijate tänav (nt. vanalinnas), väljakute puhul (area=yes).
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Põllu- ja metsateed, enamasti pinnasteed. Läbitavuse tähistamiseks kasutusel tracktype=*.
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway way Spetsiaalne juht-rada ühistranspordile (võimaldades sõidukitel liikuda neid juhi poolt roolimata).
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Ringrada, võidusõidurada.
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road way Teadmata olulisusega tee ajutiseks tähistamiseks, kuni tee olulisus on kindlaks tehtud.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway way A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Kergliiklusteed

highway footway way area Jalgtee (kõnnitee). Ka jalgtee, kus võib liigelda jalgrattaga (vastavate liiklusmärkide olemasolul, nt. highway=footway, bicycle=designated, segregated=*).
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway way ratsutamisrada. Lisasildid vajaduse korral foot=no ja bicycle=no.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trepiastmed, eelkõige jalgteedel. Astmete arvu äratoomiseks step_count=*.
Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Rada (nt. jalgrada metsas).
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata way A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing. not rendered in OSM-Carto
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Ülekäigurada
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (see Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

When cycleway is drawn as its own way (see Bicycle)

highway cycleway way Jalgrattatee, liiklemiseks ainult jalgratta ja mopeediga. NB! Jalgsi liiklemine keelatud. Kergliiklustee/kergtee tähistamiseks kasuta highway=cycleway, foot=designated.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cycleway tagged on the main roadway or lane (see Bicycle)

cycleway lane way A lane is a route that lies within the roadway
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions. Used together with oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. In some places these markings are known as "sharrows" ('sharing arrows') and this is the tag to use for those.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes way Primary key to record parking along the street. Desribes the parking position of parked vehicles in the street.
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular way To specify the orientation of parked vehicles if there is street parking.

Lifecycle (see also lifecycle prefixes)

highway proposed way Kavandatud tee. Teede tähistamiseks, mille rajamine pole veel alanud. Lisa silt proposed=* kavandatava tee klassi tähistamiseks.
highway construction way Rajatav tee. Teede tähistamiseks, mille ehitus on alanud. Lisa silt proposed=* rajatava tee klassi tähistamiseks.
Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Atribuudid

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. way See Key:abutters for more details.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left way Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> way Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke way A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Koolmekoht.
Map feature ford.jpg
ice_road yes way Jäätee. Tee mis on rajatud külmunud veekogule. Ei eksisteeri soojal ajal.
Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down node way Kallak, mis piirab kiirust, vt Incline.
Incline17.jpg
junction roundabout way closed way This automatically implies oneway=yes, the oneway direction is defined by the sequential ordering of nodes within the Way. This applies on a way, tagged with highway=* already.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> way The number of traffic lanes for general purpose traffic, also for buses and other specific classes of vehicle.
NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes | no nodewayarea Street lighting
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> way Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no way node The motorroad tag is used to describe highways that have motorway-like access restrictions but that are not a motorway.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
oneway yes | no | reversible way Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward way Märkimaks tee osi, kus möödumine on lubatud.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. way Deprecated variant to map parking along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private way Deprecated variant to map parking conditions along streets. See section on street parking above or the street parking page for more details.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes way Tee, millel on sagedased möödumiskohad.
Single-track.jpg
priority forward | backward way Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking way Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. way See Key:service for more details.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable way See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground way See Key:surface for more details.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick. Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. node way See Key:traffic calming for more details.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols way Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no way Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> way The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes way Talvetee. Tee mis toimib talvel. Arvatavasti ei ole läbitav suvisel ajal. Jäätee tähistamiseks kasuta ice_road=yes.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Muud tunnused

highway bus_stop node Bussipeatus. Bussijaamade tähistamiseks amenity=bus_station. Täpsemaks kaardistamiseks public_transport=stop_position märkimaks kohta kus sõiduk peatub ja public_transport=platform tähistamaks kohta kus reisjad ootavad. Vaata public_transport=* täpsemateks detailideks.
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point node Hädaabi kutsepaigad (nt. kiirteedel).
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node Anna teed märk
Give way.jpg
emergency phone node A calling device can be used to tell on your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Borne SOS.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Miniatuurne ringtee, sama mis junction=roundabout kuid ringtee on kas asfaldile joonistatud või on keskmine kõrgendatud koht vajadusel ülesõidetav.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Indicates a junction (UK) or exit (US). ref=* should be set to the exit number or junction identifier. (Some roads – e.g., the A14 – also carry junction numbers, so the tag may be encountered elsewhere despite its name)
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Möödumiskoha asukoht.
Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area A platform at a bus stop or station.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Place where drivers can leave the road to rest, but not refuel.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services node area Teenindusjaama ala maantee ääres.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera node Kiiruskaamera.
Speed camera.jpg
highway stop node Stopp märk
STOP sign.jpg
highway street_lamp node Tänavavalgusti.
Litpath.jpg
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Valgusfoor
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Tagasipöörde koht, enamasti, kuid mitte tingimata, tee lõpus, hõlbustamaks tagasipööramist.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.