Template:Pl:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Highway

Tabela zawiera możliwe wartości i zastosowania znacznika highway, pogrupowane tematycznie.

Znacznik Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Drogi

Poniżej wypisane są podstawowe typy znacznika highway. Są uszeregowane od najważniejszej do najmniej ważnej drogi.

highway motorway linia
Znak D9.svg
Znak D7.svg
Najważniejsze drogi w sieci transportowej o wysokich parametrach technicznych. Drogi o ograniczonym dostępie, bezkolizyjne, dwujezdniowe (z trwałym rozdzieleniem kierunków ruchu), posiadające pas awaryjny. Jest to jedyna kategoria dróg ściśle powiązana z parametrami technicznymi. W Polsce autostrady i niektóre drogi ekspresowe. Typowa autostrada jest dwujezdniowa, tzn. być narysowana jako dwie linie w przeciwnych kierunkach, każda z oneway=yes.
Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk linia
Droga ekspresowa S1.png
Najważniejsze drogi w sieci transportowej, które nie spełniają wymagań dla motorway, ale wyróżniają się przepustowością i komfortem podróżowania. W Polsce najczęściej drogi ekspresowe, oznaczone znakami D-7 / D-8. Sporadycznie ważna droga główna o analogicznej funkcji i parametrach. Drogi te powinny mieć zakaz ruchu dla pieszych i rowerów.
Rendering-highway trunk carto.png
 • A55 trunk road looking east - geograph.org.uk - 932668.jpg
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary linia Najważniejsze drogi w sieci drogowej kraju niespełniające wymagań wyższych kategorii. Najczęściej drogi krajowe, drogi o klasie GP (szybkiego ruchu) lub G (główne).
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary linia Mniej ważne drogi, uzupełniające główną sieć drogową. Łączą średniej wielkości miasta. Mają znaczenie w skali regionu. Łączą główne miasta i mają znaczenie w skali kraju. Stanowią połączenia między dużymi miastami lub mają znaczenie dla województwa/regionu. Zazwyczaj posiadają klasę G, Z (zbiorcze), wyjątkowo GP.
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary linia Drogi leżące poza główną siecią drogową, ale pełniące lokalnie funkcję zbiorczą. Łączą mniejsze miasta i siedziby gmin. W Polsce często łączą miasta będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. W miastach są to główne drogi międzyosiedlowe, często też używane przez komunikację miejską. Zazwyczaj posiadają klasę G, Z, a wyjątkowo L (lokalne).
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified linia Najniższa kategoria dróg tranzytowych. Łączą wioski i osiedla. Mogą być spotykane w miastach jako uzupełniające w stosunku do highway=tertiary. Chociaż często jest utwardzona, może być nieutwardzona, np. gdy jest dobrze utrzymaną główna drogą dojazdu do wsi. Zazwyczaj posiadają klasę L lub D (dojazdowe).
Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential linia rogi lokalne, osiedlowe. Nie pełnią funkcji tranzytowej w sieci drogowej. Otoczone zabudową mieszkaniową lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zazwyczaj drogi w miastach oraz ogólnie dostępne drogi w terenie zabudowanym służące za lokalny dojazd do posesji lub małych osiedli. Często mają nazwę, nie muszą być utwardzone, np. drogi gruntowe na nowych osiedlach domków jednorodzinnych. Jako że nie wchodzą w skład sieci dróg tranzytowych, nie należy zakładać, że nawigacje użyją ich do tranzytu.
Rendering-highway residential.png
 • Taman Ria Terrace.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Łącznice

highway motorway_link linia
Znak D9.svg
Tabliczka A1.svg Łącznik pomiędzy autostradami, wjazdy i zjazdy z autostrady.
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link linia Łącznik pomiędzy drogami highway=trunk, wjazdy i zjazdy z tych dróg.
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link linia Łączniki pomiędzy drogami highway=primary, wjazdy i zjazdy z tych dróg na drogi niższej kategorii. Przy autostradach i drogach highway=trunk stosuje się reguły dla tych dróg.
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link linia Wjazdy/wyjazdy i łącznice między drogami typu secondary oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg, a także prawoskręty pozwalające ominąć tarczę skrzyżowania oraz łączniki pomiędzy jezdniami.
Rendering-highway secondary link.png
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link linia Wjazdy/wyjazdy i łącznice między drogami typu tertiary oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg, a także prawoskręty pozwalające ominąć tarczę skrzyżowania oraz łączniki pomiędzy jezdniami.
Rendering-highway tertiary link.png

Specjalne typy dróg

highway living_street linia PL road sign D-40.svg Strefa zamieszkania. Strefa w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. W Polsce wyłącznie drogi w obszarze oznakowanym znakami D-40 / D-41.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service linia obszar Drogi dojazdowe – np. do parkingów, budynków na osiedlu; drogi serwisowe, transport wewnątrzzakładowy, podjazdy do posesji itp. Często łączone z tagiem service=*.
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian linia obszar Znak C-16.svg Ulice dostępne tylko dla pieszych, np. starówki miast. Jeśli jest dopuszczony ruch rowerów należy dodać bicycle=yes
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track linia Najniższa kategoria dróg. Wszystkie drogi dojazdowe do pól i lasów. Bardzo rzadko utwardzone, stąd konieczność dodatkowego opisania tagami tracktype=*, surface=*, 4wd_only=*
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway linia Wydzielona droga dla autobusów (nie jest to pas ruchu dla autobusów). Użyj access=no i psv=yes.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape linia Awaryjna droga ucieczki, stosowana na górskich drogach. Pozwala bezpiecznie zatrzymać się pojazdom z awarią hamulców.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway linia Tor wyścigowy.
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Fuji Speedway start-finish.jpg
highway road linia Droga o nieznanej klasyfikacji. Znacznik tymczasowy, przydatny, jeśli nie wiemy jakiej kategorii jest droga.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway linia Dedykowana jezdnia dla systemów szybkiego transportu autobusowego.
grade-seperated section of busway outside of station

Ścieżki

highway footway linia obszar Ścieżki dla pieszych, chodniki. W miastach najczęściej utwardzone. Wskazane jest dodanie tagu surface=*
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway linia Ścieżka do jazdy konnej, dostępna również dla pieszych. Do zastosowania zamiast highway=path, gdy jest oznakowanie do jazdy konnej.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps linia Schody. Użyj step_count=* aby określić liczbę stopni.
Rendering-highway steps.png
Escalinata del Calvario de Toluca.jpg
highway corridor linia Korytarz wewnątrz budynku.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path linia Drogi lub ścieżki za wąskie dla pojazdu samochodowego. Np. ścieżki w lasach, parkach, górskie szlaki turystyczne. Najczęściej nie jest formalnie określone, kto z nich może korzystać, dostępne są więc dla pieszych, rowerów, skuterów itp. Mogą być zarówna utwardzone jak i nie, stąd wskazane jest dodanie tagu surface=*. Jeśli na takiej drodze jest możliwość przejazdu autem, należy zastosować znacznik highway=track.
Path osm.png
Forest path and trees.jpg
highway via_ferrata linia A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing.
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

Gdy chodnik/przejście dla pieszych jest oznaczone jako oddzielna droga

footway sidewalk linia Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing linia Przejście dla pieszych.
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

Gdy chodnik jest otagowany na głównej drodze. (patrz Sidewalks)

sidewalk both | left | right | no linia Określa, czy chodnik jest z jednej strony drogi, z obu, czy też nie ma go wcale.
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

Gdy droga dla rowerów jest zmapowana osobno

highway cycleway linia PL road sign C-13.svg Drogi dla rowerów oznaczone np. znakami C-13 nakładające nakaz jazdy nimi dla rowerów. Jeśli jest to jedyna droga dostępna dla pieszych, konieczne jest dodanie foot=yes.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Gdy Droga dla rowerów jest otagowana wspólnie z główną drogą

cycleway lane linia Pas wydzielony na jezdni.
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes), na których dozwolona jest jazda rowerem w obu kierunkach. Używany razem z oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes), na których wyznaczony jest kontrapas dla rowerów (pozwalający na jazdę "pod prąd". Używany razem z oneway:bicycle=no.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track linia Droga dla rowerów odseparowana fizycznie od części jezdni przeznaczonej dla pojazdów (np. krawężnikami, słupkami lub pasem przeznaczonym do parkowania). Może być alternatywnie narysowana jako osobna linia oznaczona highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes), wzdłuż których wyznaczona jest droga dla rowerów pozwalająca na jazdę w obu kierunkach. Używany razem z oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway linia Ruch rowerów dozwolony na buspasie.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes) z wyznaczonym buspasem, po którym dozwolona jest jazda rowerów w obu kierunkach. Używany razem z oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane linia Rowerzyści dzielą pas ruchu z pozostałymi pojazdami. Na jezdni wymalowane są informujące o tym oznaczenia.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane linia Buspas po obu stronach drogi.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes linia Pas wydzielony na jezdni.
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular linia Pas wydzielony na jezdni.

Drogi planowane i w budowie (see also lifecycle prefixes)

highway proposed linia Drogi planowane, które nie są fizycznie w budowie. Użyj razem z proposed=* aby określić typ drogi.
highway construction linia Drogi w trakcie budowy. Użyj razem z construction=* aby określić typ drogi.
Rendering-highway construction tertiary carto.png
different colours
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Dodatkowe atrybuty

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. linia Opisuje wykorzystanie terenu wokół drogi (np. zabudowa mieszkalna, obszar przemysłowy, tereny rolnicze). Zobacz Key:abutters.
Microsoft Germany Headquarters Munich.jpg
bicycle_road yes linia Droga przeznaczona dla rowerów. Dostępna dla innych rodzajów pojazdów, o ile oznakowanie na to zezwala.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right linia Zatoka autobusowa poza główną jezdnią do wsiadania/wysiadania.
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left linia Określa dozwolone/zakazane zmiany pasów.
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> linia Cel jazdy.
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke linia Wał lub podniesiony nasyp dla drogi, linii kolejowej lub kanału przez nisko położony lub mokry teren.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> linia Droga, na której dopuszczony jest również ruch niekolejowy, ma wbudowane tory kolejowe, ale tory są odwzorowane jako oddzielne drogi.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes węzeł linia Droga przecinająca strumień lub rzekę, pojazdy muszą wjechać do wody.
Map feature ford.jpg
ice_road yes linia Droga przez zamarznięty zbiornik wodny, latem nieistniejąca.
Pechora crossing.jpg
incline Number % | ° | up | down węzeł linia Nachylenie podłużne drogi.
Incline17.jpg
junction roundabout linia linia zamknięta Rondo. Stosuje się do drogi już oznaczonej przez highway=*. Domyślnie jednokierunkowe. Należy zadbać o zgodność kierunku drogi z kierunkiem ruchu.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes <number> linia Liczba pasów ruchu ogólnego przeznaczenia, a także dla autobusów i innych szczególnych klas pojazdów.
NLEx 6 Lanes.jpg
lane_markings yes | no linia Specifies if a highway has painted markings to indicate the position of the lanes.
Reelsen1.JPG
lit yes | no węzełliniaobszar Oświetlenie uliczne.
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> linia Określa maksymalną dopuszczalną prędkość na drodze, linii kolejowej lub drodze wodnej.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no linia węzeł Drogi tylko dla pojazdów samochodowych (zakaz dostępu rowerów, traktorów, bryczek konnych itp.).
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes węzeł Najwyższy punkt przełęczy.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 linia Dotyczy highway=path i highway=track. System klasyfikacji dla tras MTB (rowerów górskich).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 linia System klasyfikacji dla tras MTB, gdy istnieją znaczne nachylenia podłużne.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 linia IMBA Trail Difficulty Rating System, stosowany do parków rowerowych. Jest dostosowany do tras MTB ze sztucznymi przeszkodami.
mtb:description Text linia Dotyczy highway=path i highway=track. Umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji związanych z trasą MTB.
oneway yes | no | reversible linia Ulice jednokierunkowe to ulice, na których możesz jechać tylko w jednym kierunku.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | linia Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward linia Możliwość lub zakaz wyprzedzania.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. linia Uszczegółowienie sposobu parkowania.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private linia Określa warunki parkowania.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes linia Droga z częstymi zatokami do wymijania.
Single-track.jpg
priority forward | backward linia Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end linia Określanie dróg oznaczonych jako drogi priorytetowe.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking linia Dotyczy highway=path and highway=footway. System klasyfikacji dla tras turystycznych.
Adventurous Mountain Hikes (Unsplash).jpg
service alley | driveway | parking_aisle etc. linia Używana z highway=service. Służy do uszczegółowienia typu (przeznaczenia) drogi.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
shoulder no | yes | right | both | left linia Presence of shoulder in highway
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable linia obszar Patrz Smoothness po więcej szczegółów.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground linia Rodzaj nawierzchni.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no węzeł linia obszar Nawierzchnia o specjalnej fakturze, pomocna dla osób niewidomych.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 linia Jakość nawierzchni na drogach nieutwardzonych. Zobacz Key:tracktype i Key:surface.
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. węzeł linia Obiekty służące spowalnianiu i uspokajaniu ruchu na terenie zabudowanym.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no linia Klasyfikacja widoczności tras turystycznych. Dotyczy highway=path, highway=footway, highway=cycleway i highway=bridleway.
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols linia Dotyczy highway=*. Opisywanie wytyczania i znakowania szlaków. Zobacz Key:trailblazed, aby uzyskać więcej informacji.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no linia Dotyczy trailblazed=*. Klasyfikacja widoczności przecierania szlaków. Zobacz Key:trailblazed:visibility, aby uzyskać więcej informacji.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse linia Klucz turn=* można użyć do określenia kierunku, w którym będzie prowadzić droga lub pas.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> linia Szerokość drogi.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes linia Droga funkcjonująca w czasie zimy, nieprzejezdna latem (na przykład z powodu zabagnienia).
Anuisk bilibino sever66.jpg

Inne

highway bus_stop węzeł Mały przystanek autobusowy. Dla większych użyj amenity=bus_station.
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing węzeł Znane jako przejście dla pieszych. Piesi mogą tutaj przejść przez ulicę; np. zebra.
Zebra-crossing sm.jpg
highway cyclist_waiting_aid węzeł Street furniture for cyclists that are intended to make waiting at esp. traffic lights more comfortable.
Cyclist footrest 01 Flickr SDOT Photos.jpg
highway elevator węzeł linia Winda.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay węzeł linia Obszar przy drodze, na którym możesz bezpiecznie zatrzymać samochód w przypadku awarii lub sytuacji awaryjnej.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point węzeł Numer, który może być użyty do określenia pozycji w razie wypadku. Użyj razem z ref=NUMER_ZNAKU
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way węzeł Znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu".
Give way.jpg
emergency phone węzeł Telefon, pozwalający określić aktualną pozycję w razie wypadku. Stosujemy wraz z ref=NUMER ZNAKU.
Emergency-phone.16.svg
Emergency push-button telephone, Warsaw.jpg
highway ladder węzełlinia A vertical or inclined set of steps or rungs intended for climbing or descending of a person with the help of hands.
Wooden ladder to the small cave, Hurkutstein.jpg
highway milestone węzeł Znacznik lokalizacji przy drodze.
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout węzeł Mini rondo, tzw. "pinezka". Dla pełnowymiarowego ronda użyj junction=roundabout.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction węzeł Wyjazd z autostrady. W ref=* powinien być wpisany numer wyjazdu lub jego nazwa.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place węzeł Zatoka do wymijania (na wąskich drogach).
Ausweichstelle.jpg
highway platform węzeł linia obszar Peron na przystankach autobusowych i stacjach kolejowych.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area węzeł obszar Miejsce, gdzie kierowcy mogą zjechać z drogi aby odpocząć. Pozbawione infrastruktury towarzyszącej takiej jak stacja paliw czy restauracja.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services węzeł obszar Miejsce obsługi podróżnych (posiadające bazę gastronomiczną i/lub stację paliw), z reguły przy autostradzie.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera węzeł Stacjonarny fotoradar lub inny rejestrator prędkości.
Speed Camera - geograph.org.uk - 399358.jpg
highway stop węzeł Znak stop.
STOP sign.jpg
highway street_lamp węzeł Latarnia uliczna.
2014 Kłodzko, ul. Grottgera 14.JPG
highway toll_gantry węzeł Odbiornik poboru opłat to belka zawieszona nad drogą, w ramach systemu elektronicznego poboru opłat. Aby zobaczyć punkt poboru opłat z dowolnym szlabanem lub budką, zobacz: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror węzeł Lustro, które odzwierciedla ruch na jednej drodze, gdy bezpośredni widok jest zablokowany.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals węzeł Sygnalizacja świetlna.
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead węzeł Wyznaczone miejsce do rozpoczęcia szlaku lub trasy.
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle węzeł Obszar na końcu drogi, który ma ułatwić zawrócenie.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop węzeł Poszerzony obszar drogi z nieprzejezdną wyspą do zawracania, często okrężną i na końcu drogi.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway User Defined węzeł linia Sprawdź Taginfo[1], aby znaleźć inne często używane wartości.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Szablon dla Highway table na stronie Map Features.
Use the default English text or use the template arguments for your translations

Użycie

Wszystkie parametry są opcjonalne. Domyślnie, tekst jest w j. angielskim.


Wpisujący w j. angielskim, podają swoje uwagi w szablonie (unikanie dublowania edycji).

Teksty w innych językach są tłumaczone, podając nowe wartości/argumenty szablonu, a nie w samym szablonie.

Nagłówek

|name=    (nagłówek sekcji)
|description= (wyświetlana przed i/lub po tabeli, opcjonalnie.)

Rząd z jedną wartością lub kluczem

|highway:key=  |motorway:value= |motorway:desc=  | motorway:render=  | motorway:photo=

Zobacz też