Pl:Key:overtaking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg overtaking
(wyprzedzanie)
Overtakinglines.jpg
Opis
Oznakowane ograniczenia wyprzedzania. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Zobacz też
Status: w użyciu

overtaking=* - określa przepisy dotyczące wyprzedzania się przez pojazdy na drodze.

Zakaz wyprzedzania oznacza się znakiem B-25 UK traffic sign 632.svg przy drodze lub namalowanym na jezdni.

Mapowanie

Ograniczenie wyprzedzania powinno rozpocząć się w miejscu, w którym rozpoczyna się linia cągła na jezdni lub w miejscu znaku drogowego, a nie w miejscu, w którym rozpoczynają się wstępne oznaczenia (np. krzywe strzałki "Powrót na swój pas").

Upewnijmy się, aby przed wprowadzeniem tagu przeciąć drogę na początku i na końcu ograniczenia, tak aby nie wykraczało ono poza faktyczny odcinek drogi, na którym obowiązuje ograniczenie.

Wartości

  • overtaking=yes: wyprzedzanie jest dozwolone we wszystkich kierunkach, w przypadku ulic nie jednokierunkowych warto użyć bardziej szczegółowego tagu;
  • overtaking=no: wyprzedzanie jest zabronione w obu kierunkach;
  • overtaking=both: wyprzedzanie jest dozwolone w obu kierunkach;
  • overtaking=forward: wyprzedzanie jest dozwolone tylko w kierunku zgodnym z linią drogi;
  • overtaking=backward: wyprzedzanie jest dozwolone tylko w kierunku przeciwnym do linii drogi.

Domyślna wartość na dwupasmowej drodze powinna być przyjęta jako yes.

Zobacz też

  • change=* - ograniczenia w zmianie pasu ruchu przez pojazdy;
  • overtaking:hgv=* - zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe (B-26) France road sign B3a.svg.