Pl:Key:overtaking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg overtaking
(wyprzedzanie)
Overtakinglines.jpg
Opis
Ograniczenia wyprzedzania oznakowane lub namalowane na jezdni Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: w użyciu

overtaking=* - określa fragmenty dróg, gdzie wyprzedzanie jest zabronione.

Służy to do tego znak UK traffic sign 632.svg przy drodze lub namalowany na drodze, jak poniżej.

Mapowanie

JOSM Screenshot Overtaking no.png

Ograniczanie wyprzedzania powinno rozpocząć się w miejscu, w którym rozpoczyna się stała linia środkowa lub w miejscu znaku drogowego, a nie w miejscu, w którym rozpoczynają się wstępne oznaczenia (kreskowa żółta linia środkowa lub krzywe strzałki "Powrót na swój pas").
Tam, gdzie ograniczenia dla obu kierunków zmieniają się w granicach kilkudziesięciu metrów (jak w przykładzie po lewej), "często" nie jest konieczne dzielenie drogi na pół, ale tylko w ich środkowym punkcie.

Upewnijmy się, aby przed wprowadzeniem tagu wyciąć drogę na początku i na końcu ograniczenia, tak aby nie wykraczało poza faktyczny odcinek drogi, na którym obowiązuje ograniczenie.

Dla oznaczonych zakazów wyprzedzania dla samochodów ciężarowych France road sign B3a.svg, najbardziej prawdopodobnym tagiem do użycia byłby overtaking:hgv=*.

Wartości

  • overtaking=no: wyprzedzanie jest zabronione w obu kierunkach
  • overtaking=both: wyprzedzanie jest dozwolone w obu kierunkach.
  • overtaking=yes: wyprzedzanie jest dozwolone we wszystkich kierunkach, ruch może płynąc na tej drodze - bardziej pasuje do jednokierunkowych ulic
  • overtaking=forward: wyprzedzanie jest dozwolone tylko w kierunku zgodnym z drogą
  • overtaking=backward: wyprzedzanie jest dozwolone tylko w kierunku przeciwnym drogi

Domyślna wartość na dwupasmowej drodze powinna być przyjęta jako yes.

Zobacz też