Pl:Key:priority

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg priority
(pierwszeństwo)
Zeichen 308.svg
Opis
Oznaczanie pierwszeństwa ruchu na zwężonym odcinku jezdni. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

priority=* - służy do oznaczania pierwszeństwa ruchu na zwężonym odcinku jezdni.

Pierwszeństwo na jednym pasie ruchu

Gdy droga jest zwężona do jednego pasa ruchu, ograniczenie to dotyczy obu stron drogi, wskazując kierunek ruchu, który ma pierwszeństwo w stosunku do drugiej.
Oznaczenie tej informacji w OpenStreetMap jest bardzo przydatne, aby algorytmy routingu mogły uwzględnić go przy ustalaniu opóźnienia w oparciu o kierunku jazdy.

Dotyczy:way odcinków dróg (zazwyczaj w powiązaniu z highway=*)
Oznaczenie miejsca umieszczenia znaku drogowego D-5 - traffic_sign=PL:D-5


  • priority=forward - pierwszeństwo ruchu w tym samym kierunku, co uporządkowany zbiór węzłów drogi (wektor linii).
  • priority=backward - pierwszeństwo ruchu w przeciwnym kierunku, co uporządkowany zbiór węzłów drogi (wektor linii).

Zobacz też