Pl:Tag:highway=give_way

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = give_way
(droga = ustąpienie_pierwszeństwa)
Znak A-7.svg
Opis
Oznaczenie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

highway=give_way – służy do oznaczenia znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”.

Opis obiektu

Z Wikipedii: Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 „stop” highway=stop). W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 „ruch okrężny” określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu. Może być umieszczony w innych miejscach, gdzie z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.

Tagowanie

Tagowanie dróg ze znakiem „ustąp pierwszeństwa” odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tagu znaku highway=stop.

Znaki drogowe w różnych krajach

Zobacz też