Pl:Tag:highway=stop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = stop
(droga = stop)
STOP sign.jpg
Opis
Oznaczenie lokalizacji znaku Stop. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

highway=stop - służy do oznaczania miejsc, w których pojazdy są zobowiązane do zatrzymania się.

Obejmuje znaki stopu i (potencjalnie) inne miejsca, gdzie fizyczne zatrzymanie się jest wymagane przez prawo.

Istnieją dwie typowe sytuacje:

(1) niektóre podejścia nie zatrzymują się (minor road stop tylko drogi podrzędne mają nakaz zatrzymania);
(2) wszystkie podejścia muszą się zatrzymać (all-way stop). Tego typy nakazy są używane tylko w USA, Kanadzie i Republice Południowej Afryki. Na skrzyżowaniach ulic, nazywane są 4-drogowe zatrzymywanie się. W innych krajach, znaki zatrzymania są używane głównie jak znaki zatrzymania dla podrzędnych dróg, kiedy trasy główne nie mają tego nakazu.

Dlaczego mapujemy?

W USA, prawie 700.000 wypadków pojazdów mechanicznych, zgłaszanych policji, występuje corocznie przy znaku stopu, a około jedna trzecia z tych wypadków powoduje urazy. Jeśli pomyślnie zostaną odwzorowane wszystkie znaki zatrzymania, systemy nawigacyjne lub aplikacje bezpieczeństwa może ostrzegać kierowców o konieczności zatrzymania się.

W 1960 roku Wielka Brytania zezłomowała swoje "znaki zatrzymania", zastępując je "Give Way" (ustąp pierwszeństwa przejazdu) (USA ː "Yield") znak. Umieszczanie znaku zatrzymania wymaga teraz specjalnego zezwolenia, i są stosowane tylko na nielicznych, szczególnie na niebezpiecznych skrzyżowaniach. Przyjęcie "Give Way" nie spowodowało wzrost wypadków. Od tego czasu, w rzeczywistości, liczba wypadków w Wielkiej Brytanii spadła znacznie poniżej ich amerykańskich odpowiedników.

W kraje gdzie są znaki "all-way stop", wypadki występują przy znakach na "podrzędnych drogach", ponieważ kierowcy podjeżdżają przed front głównego ruchu, błędnie wierząc, że się ktoś zatrzyma. W związku z tym, musimy wyróżnić "all-way stops" od nakazu zatrzymania dla podrzędnych dróg, tak aby aplikacje zabezpieczające mogły powiedzieć kierowcy, że druga droga nie ma nakazu zatrzymania.

Kraje ze znakami |Give way to the right"' (Ustąp tym po prawej), głównie w Europie kontynentalnej, takie jak Francja i Belgia miała również problemy z kierowcami włączającymi się do szybkiego ruchu z bocznych dróg. Ostatecznie, każda boczna droga dostała znak "Stop" lub "Give Way" (ustąp pierwszeństwa przejazdu), a nowy znak z żółtym diamentem priority_road=designated został wprowadzony do oznakowania, że ruch na priorytetowych drogach nie zatrzymuje się. Oczywiście, systemy nawigacyjne i aplikacje bezpieczeństwa muszą odróżniać drogi priorytetowe od dróg podrzędnych, które mają nakaz zatrzymania lub ustąpienia.

Potencjalne cele w mapowaniu nakazu zatrzymania się dla aplikacji bezpieczeństwa napisanych dla smartfonów, obejmują ostrzeganie kierowców na głównej drodze, gdy zbliżają się do drogi bocznej na której kierowcy nie zwalniają; ostrzeganie kierowców na podrzędnych drogach, którzy nie zwalniają, kiedy zbliżają się do znaku "Stop" lub linii "Give way" lub po prostu użyć subtelnie (Pavlovian) dźwięku w każdym punkcie dojazdowych do drogi. Niektórzy kierowcy mogą być zadowoleni z takiego wsparcia aplikacji GPS. W pełni zautomatyzowane pojazdy mogą również korzystać z jednoznacznej reprezentacji zasad pierwszeństwa na każdym skrzyżowaniu.

Mapowanie

Istnieją liczne punktu widzenia i propozycje, w jaki sposób mapować znaki "Stop" i różne sposoby istniejące do tej pory. Jeśli teraz mamy do odróżnienia zatrzymanie się na podrzędnej drodze od zatrzymania się na wszystkich dolotowych drogach, skrzyżowań z "Give way", włączających się do ruchu dróg i niekontrolowanych skrzyżowań autostrady, na poparcie aplikacji bezpieczeństwa w smartfonach, powinniśmy starać się być bardziej spójni.

Oznaczanie zatrzymania się dla podrzędnych dróg

Zatrzymanie dla podrzędnej drogi

Wstawić highway=stop węzeł węzeł na drodze, w punkcie zatrzymania. Kierowcy muszą ustąpić, bez względu na to czy znak jest obecny fizycznie czy nie; ale "jeśli" chcemy zaznaczyć lokalizację znaku, możemy użyć dodatkowo tagu traffic_sign=*. W krajach z "all-way stop" można również dodać tag stop=minor aby odróżnić znak dla 2-dróg od 4-dróg.

Ponieważ na drodze podrzędnej węzeł highway=stop nie jest w punkcie przecięcia się dróg, wiemy, że on tylko pokazuje linię zatrzymania. Dla dochodzących dróg, które nie mają nakazu zatrzymania się, nie będzie węzła highway=stop przed punktem konfliktowym. NIE należy oznaczyć punktów konfliktowych - węzeł (głównego skrzyżowania - z highway=stop, bo nie wszystkie podejścia mają nakaz zatrzymania się.

Ponieważ linia zatrzymania się na podejściu odnosi się tylko do jednego kierunku jazdy, ten kierunek można zazwyczaj wywnioskować poprzez znalezienie krótszej odległości do skrzyżowania z drogą główną. Jednak kilka znaków stop na 2-kierunkowych ulicach pomiędzy ściśle rozmieszczonymi skrzyżowaniami, będzie niezbędnych do określenia kierunku ruchu, który zatrzymuje się. W razie potrzeby, można to zrobić za pomocą tagów direction=forward (do przodu) lub direction=backward (w kierunku przeciwnym), wiążąc kierunek stopu do OSM forward/backward drogi, która zawiera węzeł highway=stop.

Obecnie, zmiana kierunku dróg OSM tam i z powrotem, w iD, Potlatch 2 lub JOSM spowoduje konflikt z tagiem kierunku. Idealnie byłoby aby wszystkie aplikacje edycyjne zostały poprawione,tak aby, odwrócenie kierunku drogi spowodowało automatyczne skorygowanie tagu kierunku na węźle dla danej drogi.

Należy pamiętać, że mapowicze spoza Ameryki Północnej nie lubią używać kierunków kardynalnych (N, S, E, W), jako, że w Starym Świecie układ ulic powoduje trudne do uchwycenia punkty zgodne z kompasem. Użycie OSM tagów direction=forward i direction=backward rozwiązuje ten problem.

Oznaczanie węzła priorytetowego skrzyżowania

Dla głównych węzłów drogowych (które wymagają aby ruch na podrzędnych drogach zatrzymał się lub ustąpił), oznaczamy węzeł skrzyżowania, w którym występuje konflikt ruchu z tagiem highway=priority, aby określić rzeczywisty punkt konfliktu, który jest kontrolowany przez zasadę priorytetu. Pomoże tu aplikacja bezpieczeństwa lub zautomatyzowany pojazd, który wie, że pojawiające się pojazdy z bocznej drogi mogą stworzyć zagrożenie na tym skrzyżowaniu głównego węzła drogowego. Oznaczanie skrzyżowania tagiem highway=priority może również pomóc wyeliminować niejasności kierunkowe na mapie (przez identyfikację rzeczywistego priorytetu skrzyżowania kontrolowanego przez pobliski znak zatrzymania lub ustąpienia).

Oznaczanie priorytetowej drogi w danym kierunku

Główny ruch na drodze, który nie zatrzymuje się, można dodatkowo podkreślić za pomocą tagu priority_road=*; albo (priority_road=designated lub priority_road=yes_unposted). designated wartość jest używana w krajach, które zaznaczają niektóre drogi priorytetowe (główne drogi) znakiem z żółtym diamentem z czarną obwódką z białym otoczeniem.

Oznaczanie zatrzymania dla wszystkich dróg schodzących się

All-way stop

"All-way stops" ZAWSZE powinny być przedstawione za pomocą tagu highway=stop w węźle przecięcia. Jeśli chcemy także dodać poszczególne punkty zatrzymania, na przykład do użytku przez aplikację bezpieczeństwa (tak, aby dokładne punkty zatrzymania zostały zarejestrowane) NIE usuwamy węzła skrzyżowania highway=stop, co potwierdzi, że to skrzyżowanie jest węzłem wskazującym zatrzymanie dla ruchu ze wszystkich kierunków.

Jeśli chcemy większego potwierdzenia, że jest to skrzyżowanie wskazujące zatrzymanie dla ruchu ze wszystkich kierunków, można dodać tag stop=all na węźle skrzyżowania highway=stop. Jednak znakowaniem punktów zatrzymania na drogach bocznych osiąga się taką samą różnicę, a także ostrzega kierowców przekraczających punkt konfliktu aby zwrócili uwagę na powstającego ruchu drogi bocznej.

Jeśli chcesz, aby pokazać, że węzły linii zatrzymania highway=stop oznaczone są znakami drogowymi, używamy tagu traffic_sign=*, aby wskazać fizyczny znak, namalowaną linię lub domyślny stop jak zatrzymanie dla podjazdu do obiektu.

Wcześniejsze propozycje odwzorowania, na drogach

Niektórzy mapowicze określali drogi jednym z tagów

  • stop=yes, stop=both, aby wskazać, że są to znaki stopu na obu kierunkach drogi, lub tylko na jednym końcu, jeśli to jest droga jednokierunkowa. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zmienić tagi, gdy dzielimy drogi lub odwrócamy kierunki takich dróg.

Zobacz też