Cs:Tag:highway=stop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = stop
STOP sign.jpg
Popis
Dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!" Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značkou highway=stop se mapují místa, na kterých vozidlo musí zastavit. To zahrnuje dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", čáry, na kterých se musí zastavit a (potenciálně) jiné body, kde je zákonem vyžadováno zastavení vozidla.

Existují dvě běžné situace: (1) některé příjezdy nezastavují malá stopka (minor road stop); (2) všechny příjezdy zastavují stopka ze všech směrů (all-way stop). Takové křižovatky se nazývají 4-way stops.

Jak mapovat

Existovalo hodně názorů a návrhů o mapování dopravních značek stop a doposud koexistovaly různé způsoby. Chcete-li nyní rozlišovat mezi malou stopkou a stopkou ze všech směrů, křižovatkami dej přednost, nájezdy na dálnici a neřízenými křižovatkami -- aby byly podporovány bezpečnostními aplikacemi ve smartphonech -- musíme být konzistentnější.

Značení malých stopek

Vložte uzel highway=stop na příjezdovou cestu, kde se musí zastavit, na místo, kde se zastavuje. Po řidičích může být požadováno, aby dali přednost i když zde není dopravní značka; ale pokud chcete také zmapovat dopravní značku, pak můžete také použít traffic_sign=*. V zemích, kde se používá stopka ze všech směrů můžete přidat i značku stop=minor, abyste rozlišili dopravní značku malé stopky od stopky ze všech směrů.

Jelikož se jedná o vedlejší silnici uzel highway=stop NENÍ v bodě křížení, ale na místě, kde je čára, na které se zastavuje. Příjezdní silnice, na kterých se nezastavuje nemají před křížením žádnou značku highway=stop. NEOZNAČUJTE bod křížení značkou highway=stop, protože to by zastavovalo všechny směry.

Jelikož čára, na které se zastavuje, ovlivňuje jen jeden směr jízdy, tento směr se obvykle dá zjistit nalezením nejkratší vzdálenosti ke křižovatce. Ovšem mohou existovat i značky stop, které se nachází na křižovatkách blízko u sebe, takže je potřeba popsat, který směr jízdy má zastavit. Tam, kde je to potřeba se to dělá značkami direction=forward nebo direction=backward, které udávají směr zastavení v závislosti na směru cesty v OSM, na které je přidán uzel highway=stop.

V současné době způsobí otočení segmentu cesty v editorech iD, Potlach nebo JOSM rozbití značky direction=*. Při editaci si tedy dávejte pozor na všechny relativní značky včetně značky direction=*, abyste nezpůsobili problémy. JOSM (od verze 11223) varuje při otáčení cest, které mají uzly závislé na směru a navrhuje opačnou hodnotu.

Značení uzlu dání přednosti

Na křižovatkách hlavních silnic (kde řidiči na vedlejší silnici musí dávat přednost nebo zastavit) označte uzel křížení, kde může dojít k dopravním problémům, značkou highway=priority, abyste označili vlastní problematický bod, kde platí přednost v jízdě. To pomůže bezpečnostním aplikacích nebo automatizovaným vozidlům vědět, že v tomto bodě jsou vozidla přijíždějící ze strany nebezpečím. Značení křižovatky značkou highway=priority také může pomoci odstranit směrovou nejednoznačnost v mapě (označením křižovatky, která je ovlivněna blízkými značkami stop nebo dej přednost v jízdě).

Značení hlavních silnic

Cesty hlavních silnic, na kterých se nezastavuje, lze dále zvýraznit značkou priority_road=*; buď (priority_road=designated - označeno, nebo priority_road=yes_unposted) - ano, ale neoznačeno. Hodnota designated se používá v zemích, které označují hlavní silnice žlutým kosočtvercem s černým okrajem na bílém pozadí.

Stopka ze všech směrů

Stopka ze všech směrů by se měla VŽDY značit pomocí značky highway=stop v místě křížení. Pokud chcete také zmapovat jednotlivá místa zastavení, třeba pro bezpečnostní aplikaci (aby znala přesná místa, kde se zastavuje), pak NEODSTRAŇUJTE značku highway=stop v místě křížení, která označuje, že křižovatka má stopku ze všech směrů.

Pokud chcete dále zdůraznit, že se jedná o stopku ze všech směrů, pak můžete přidat na uzel křížení také značku stop=all. Nicméně označení vedlejších cest křižovatky stopkou dosáhne stejného rozlišení a také upozorňuje řidiče na místo, kde má řidič pozorovat přijíždějící dopravu.

Pokud chcete zmapovat, že čára, na které se zastavuje highway=stop je označena dopravní značkou, pak použijte značku traffic_sign=*, kterou se mapuje vlastní dopravní značka, nebo nakreslená čára či implicitní stopka na výjezdech z příjezdových komunikací.

Dřívější návrhy mapování

Na cestách

Někteří mappeři značili cesty jednou ze značek

  • stop=yes, stop=both, aby poukázali na to, že na obou koncích cesty je stopka, nebo jen na jednom konci, pokud to je jednosměrka. Při rozdělování nebo otáčení těchto cest je potřeba také změnit tyto značky.

Relace

Proč mapovat?

V USA dojde ročně k 700 000 nehodám hlášeným policii na stopkách, z čehož asi třetina je se zraněním. Pokud bychom úspěšně zmapovali všechna místa, kde se zastavuje, navigační systémy nebo bezpečnostní aplikace mohou řidiče upozornit, že mají zastavit.

Velká Británie sešrotovala své dopravní značky Stop v 60tých letech a nahradila je dopravními značkami Dej přednost v jízdě (highway=give_way). Dopravní značky Stop nyní vyžadují speciální povolení a používají se pouze na několika velmi nebezpečných křižovatkách. Přijetí značky "Dej přednost v jízdě" nezpůsobila nárůst dopravních nehod. Ve skutečnosti od té doby počet dopravních nehod spadl pod počet dopravních nehod v USA.

V zemích, kde se používá stopka ze všech směrů, dochází ke srážkám na malých stopkách, protože si řidiči chybně myslí, že ze strany přijíždějící vozidla zastaví. Z toho důvodu potřebujeme rozlišovat mezi stopkou ze všech směrů a malou stopkou tak, aby bezpečnostní aplikace mohli řidiče varovat, že na druhé silnici provoz nezastavuje.

V zemích s Dej přednost zprava v kontinentální Evropě, jako je Francie a Belgie, také měli problémy z řidiči, kteří z vedlejší ulice vjeli do rychlé dopravy. Na konec byla každá vedlejší ulice označena jako "Stop" nebo "dej přednost v jízdě" a nová žlutá kosočtvercová dopravní značka priority_road=designated byla zavedena, aby označovala hlavní silnice, kde se nezastavuje. Tak samozřejmě navigační systémy a bezpečnostní aplikace musí rozlišovat mezi hlavními a vedlejšími ulicemi, kde se zastavuje nebo dává přednost.

Potenciální cíle mapování stopek pro bezpečnostní aplikace na smartphonech zahrnuje varování řidiče, který jede po hlavní, že řidič na vedlejší silnici nezpomalil; varování řidiče na vedlejší ulici, který nezpomalil před čarou stopky nebo přednosti v jízdě; nebo jednoduše vydávání jemného tónu při přibližování se k místu, kde se dává přednost. Někteří opatrnější řidiči by mohli takovouto podporu od aplikace přivítat. Plně automatická vozidla by také mohla využívat jasnou reprezentaci pravidel dávání přednosti na křižovatkách.