Cs:Key:stop

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg stop
STOP sign.jpg
Popis
Křižovatka, kde vozidla na některých silnicích musí zastavit. Edit or translate this description.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: používáno

Bylo několik návrhů na použití značky stop=*. Jedním z nich je doplnění široce používané značky highway=stop na uzlu o informaci, zda všechny silnice vedoucí na křižovatku zastavují (stopka ze všech směrů all-way stop), nebo zda zastavují vozidla jen na vedlejší silnici (malá stopka minor road stop).

Někdy je také potřeba označit směr dopravy, který musí zastavit. Severoameričani často preferují použití světových směrů (N, S, E, W), ale více rozšířeným způsobem je odkaz na směr vpřed (forward) nebo vzad (backward) cesty v OSM, na které leží označený uzel, pomocí značky direction=foward/backward.

Pro více podrobností o použití této značky se podívejte na stránku highway=stop.

Hodnoty

Pokud značka stop=* doplňuje značku highway=stop na uzlu, pak můžete následujícími informacemi přidat užitečné informaceː

  • stop=all - všechny příjezdy na tuto křižovatku musí zastavit (stopka ze všech směrů all-way stop). V Česku, myslím, neexistuje.
  • stop=minor - pouze vedlejší příjezdy na tuto křižovatku musí zastavit (malá stopka minor road stop). V Česku běžné.

Dřívější návrhy

Značka highway=stop je hlavním způsobem, který se dnes používá pro značení dopravních značek Stop! Ovšem někteří uživatelé v minulosti navrhovali značit tyto dopravní značky na cestách, pomocí následujících hodnotː

yes - dopravní značka je umístěna na posledním uzlu takto označené cesty.

both - dopravní značky jsou umístěny na prvním i posledním uzlu takto označené cesty. Pouze pro obousměrné ulice.

-1 - dopravní značka je umístěna na prvním uzlu cesty (je-li to jednosměrka oneway=yes, pak, prosím, radši použijte značku stop=yes).

seznam světových stran oddělených středníkem - je-li uzel označen stop=N, na silnici vedoucí na sever od uzlu je umístěna dopravní značka Stop! stop=E je na východ, stop=W na západ a stop=S na jih. stop=NE znamená severovýchod atd. Pokud je uvedeno stop=E;W pak jsou dopravní značky umístěny na východ i západ. Pokud je potřeba rozlišovat silnice vedoucí pod ostrými úhly, dají se použít ještě mezisměry - ENE je východoseverovýchod.

Použití - obecné poznámky

Značka highway=* na cestě implikuje, že platí zde uvedené významy hodnot stop=yes;both;-1. Značka highway=stop na uzlu implikuje, že platí zde uvedené významy hodnot stop=(světové směry).

Značení na cestách

Viz také