Cs:Key:oneway

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:oneway=yes)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg oneway
Schildhb.jpg
Popis
Jednosměrná ulice Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značka oneway je používána k označení směrového omezení vjezdu (užití) na silnicích a jiných lineárních objektech, kde je to vhodné. Tato značka by měla být použita tam (na tom úseku či části cesty), kde cestu lze (na základě normy, rozhodnutí vlastníka či z jiného zřejmého důvodu) použít pouze jedním směrem. Uvědomte si, že jedna značka zakazující vjezd na jedné straně, nebo na jednom místě silnice, ještě neznamená, že je cesta jednosměrná v celé své délce (hledejte značky jednosměrky podél silnice).

Chcete-li definovat detailnější omezení vjezdu, prostudujte si stránku access=*.

Jak mapovat

Normální použití

Chcete-li označit silnici (nebo jiný lineární prvek) jako jednosměrný, prostě přidejte značku oneway:

Uvědomte si, že značka oneway je definována podle směru, ve kterém je lineární prvek ("cesta") zakreslen v OpenStreetMap. Článek Zjištění směru cesty popisuje, jak určit směr cesty v hlavních editorech OpenStreetMap.

Pokud jednosměrka vede opačným směrem než je cesta zakreslena, pak je většinou nejsnazším způsobem otočit směr cesty (nástroj "otočení cesty" v editoru mapy) a přidat oneway=yes. Pokud ve velmi zřídkavém případě nelze cestu otočit, pak ji můžete označit jako oneway=-1.

Pokud je jednosměrný úsek pouze částí celé cesty, musíte cestu rozdělit na více částí a značku umístit pouze na předmětný úsek.

Implicitní jednosměrky

Některé značky (jako třeba junction=roundabout, highway=motorway a další) samy o sobě implikují oneway=yes a tedy značka oneway je volitelná. Pokud nějaká značka implikuje hodnotu značky oneway, je to uvedeno na její wiki stránce.

oneway = no

Značka oneway=no se používá k potvrzení, že (část) silnice NENÍ jednosměrná. (Používá se k předcházení chybám v mapování v oblastech, kde jsou časté jednosměrky, nebo k přepsání výchozích hodnot.)

Podklíče / výjimky

Značku oneway lze použít ve spojení s druhem vozidla, aby se daly značit výjimky. Například oneway:moped=no se přidá na jednosměrnou silnici, kde je mopedům povoleno jet v protisměru. Bicykly (oneway:bicycle=no) jsou značeny jinak a je potřeba používat značky cycleway=opposite/cycleway=opposite_lane/cycleway=opposite_track kvůli kompatibilitě: (Viz access, kde najdete hodnoty klíčů, nebo příklady na stránce Bicykly).

Časová omezení

Pokud je silnice jednosměrná jen v určité denní době a jednosměrná opačným směrem jindy, pak ji lze označit jako oneway=reversible. Chcete-li přesně definovat denní dobu, nebo mapovat složitější omezení jednosměrek, můžete použít podmíněná omezení. Pokud se směr jízdy mění často, pak může být vhodnější značka oneway=alternating.

Zpracování dat

Seznam hodnot

  • oneway=yes (nedoporučovaná alternativa: "true", "1")
  • oneway=no (nedoporučovaná alternativa: "false", "0")
  • oneway=-1 (nedoporučovaná alternativa: "reverse")
  • oneway=reversible - silnice, které mění svůj směr pravidelně, ale málo často
  • oneway=alternating - silnice, které mění svůj směr pravidelně a často

Sémantika jakékoliv jiné hodnoty je nedefinována a použití jiných hodnot není doporučováno.

Pozn: Hodnota -1 je potřeba pouze tehdy, pokud je směr jednosměrky opačný vůči směru zakreslené cesty. Této situaci se dá vyhnout otočením zakreslené cesty před tím, než se aplikuje značka oneway.

Překlad pro navigaci

Značka oneway může být přeložena (pro účely navigace) na tento obecný systém:

Uvedený systém předpokládá, že se jednosměrná omezení nevztahují na chodce. Ale, i když je to neobvyklé, jednosměrné pěší cesty (highway=path, highway=footway, highway=track) v některých zemích existují, například na turistických cestách (kvůli davům během špičky sezóny, nebo z bezpečnostních důvodů). Také u turniketů, přepravníků, eskalátorů a dalších je důležitý směr i pro pěší.

Viz také