Cs:Key:priority_road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg priority_road
CZ-P02 Hlavní pozemní komunikace.jpg
Popis
Hlavní silnice Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: používáno

Popisuje silnice označené jako hlavní silnice.

V zemích, kde platí pravidlo přednosti zprava, doprava vjíždějící na většinu hlavních silnic projíždí kolem dopravní značky Dej přednost v jízdě! nebo Stůj, dej přednost v jízdě!, které jsou umístěné na všech příjezdech na hlavní silnici. Některé z těchto hlavních silnic jsou osazeny dopravními značkami Hlavní pozemní komunikace, takže řidiči jedoucí po hlavní silnici nemusí na každé křižovatce kontrolovat, zda jsou vedlejší ulice osazeny značkami Dej přednost v jízdě!.

V některých zemích je označení hlavní silnice platné až do jeho ukončení dopravní značkou Konec hlavní pozemní komunikace, nebo dopravními značkami Dej přednost v jízdě! či Stůj, dej přednost v jízdě!. V jiných zemích musí být značka hlavní silnice opakována na každé křižovatce.

Mapování

Při zvažování "vší dopravy jedoucí po cestě" by měl mapper přirozeně zvažovat jen legální trasy po dotčené silnici.

Pokud křížící vedlejší ulice je účelová komunikace, příjezdová cesta k domu, lesní/polní cesta, nebo jiná nedůležitá cesta na veřejnou silnici, pak doprava přijíždějící z této cesty není důležitá při zvažování faktu, kdo projel kolem dopravní značky hlavní silnice. (Ovšem ověřte si místní zákony, zda dopravní značky platí jen do nejbližší křižovatky, to jest, zda je odkazováno na "veřejnou komunikaci", nebo "jakoukoliv křižovatku".) Stejně tak není důležité, že řidič, který právě vyjel z parkovacího místa na hlavní silnici, neviděl dopravní značku na první části silnice.

V zemích, kde dopravní značky není třeba opakovat za každou křižovatkou, lze považovat za dostačující prozatímní řešení vynechat některé krátké nevýznamné boční silnice (jak je definováno výše) při prvním mapování, pokud z jiného důvodu nebyla hlavní silnice ještě rozdělena. I když je vedlejší silnice na křižovatce veřejnou komunikací, ale je to jen krátká (max. 50 metrů dlouhá) slepá ulice, která se nijak nevětví, můžete, ovšem nemusíte, brát za dané, že doprava jedoucí z takovýchto vedlejších silnic již dříve jela po hlavní ulici a tedy nemusíte hlavní silnici rozdělovat, i když dopravní značka hlavní silnice není po této křižovatce opakována. Ovšem nakonec bude hlavní silnice také rozdělena i na takovýchto křižovatkách a hodnoty značky priority_road budou příslušně upraveny.

Hodnoty

  • priority_road=designated - Zeichen 306.svg Všechna doprava jedoucí po této cestě projela kolem dopravní značky hlavní silnice, přinejmenším před první křížící silnicí. Všichni řidiči tedy ví, že vedlejší ulice jsou osazeny dopravními značkami Dej přednost v jízdě!. Doprava ne této cestě nikdy neprojíždí kolem dopravní značky Dej přednost v jízdě!.
  • priority_road=yes_unposted - V zemích, kde označení silnice jako hlavní nekončí na první křižovatce, se takto značí úseky cesty, kde někteří, ale nikoliv všichni, projeli kolem dopravní značky hlavní silnice. Všechny vedlejší ulice jsou osazeny dopravními značkami Dej přednost v jízdě!.
  • priority_road=end - Zeichen 307.svg Doprava vjíždějící na tuto cestu na začátku míjí dopravní značku Konec hlavní pozemní komunikace.

Když se nejedná o dvouproudou silnici a dopravní značení je umístěno pouze v jednom směru, pak lze použít vyšší značku pro priority_road=* a značení druhého směru dát do značky, například priority_road:forward=*. Např. cesta, na které je dopravní značka hlavní silnice na jednom konci pro směr souhlasný se směrem cesty v OSM, ale ne všichni jedoucí v protisměru projeli kolem dopravní značky hlavní silnice, se značí priority_road=designated + priority_road:backward=yes_unposted.

Poznámka

V některých zemích je na silnicích, označených jako hlavní silnice, zakázáno parkovat. Buď všude, nebo mimo obce. Pro zmapování této situace použijte značku parking:lane=*.

Viz také