Cs:Key:traffic_sign

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_sign
UK traffic sign 545.svg
Popis
Dopravní značka Edit or translate this description.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: de factoPage for proposal

Značka traffic_sign=* se používá pro mapování dopravních značek, jako jsou například značky konce obce a další.

Popis

Dopravní značky dávají příkazy nebo poskytují informace uživatelům silnic. Některé dopravní značky mají význam pouze v místě, kde jsou umístěny (jako např. "Stůj, dej přednost v jízdě!" - nazýváme je nadále bodové), zatímco jiné platí pro celý úsek silnice (jako např. "Zákaz předjíždění" - které nazýváme úsekové).

Jak mapovat

Dopravní značky lze mapovat přidáním značky traffic_sign=* k jednotlivému uzlu, nebo cestě (případně, je-li to vhodné, také k ploše).

Bodové dopravní značky lze mapovat označením uzlu, zatímco úsekové dopravní značky lze mapovat označením cesty (nebo plochy). Úsekové dopravní značky můžete mapovat také jako uzel, pokud víte pouze, kde úsek začíná, nebo pokud chcete explicitně označit jejich umístění. Ale myslete na to, že je potřeba značení rozšířit, aby bylo jasné, kde v tomto případě úsek končí.

Věci, které z dopravní značky vyplývají by také měly vždy být vyznačeny na dotčeném úseku silnice. Například mapujete-li dopravní značku omezení rychlosti, pak vždy na samotnou silnici přidejte i značky maxspeed=* a source:maxspeed=sign.

Na uzlech

Máte možnost použít uzel, který je součástí silnice, nebo vytvořit uzel vedle ní. Oba způsoby se v praxi používají.

Jako část cesty

Vytvořte nový uzel na odpovídajícím místě cesty u dopravní značky. Tento způsob dovoluje softwarovým algoritmům, které zpracovávají cesty (jako třeba navigační algoritmy), aby vzaly dopravní značku do úvahy, ale zase nejde zjistit přesné umístění značky. Vykreslovací software(en) může přinejlepším předpokládat, že dopravní značka je umístěna někde poblíž u silnice.

Můžete použít traffic_sign:forward=*, abyste popsali, že tato značka ovlivňuje vozidla jedoucí ve směru souhlasném se směrem cesty v OSM. Opačný směr pak lze značit traffic_sign:backward=*. Dříve se také používala značka direction=* pro vyznačení směru působnosti dopravní značky, ale běžný význam značky se změnil na směr vhledem k magnetickému severu.

Směr působení dopravní značky lze popsat pouze pomocí uzlů, které jsou součástí právě jedné cesty cesta. Vyhněte se uzlům na křížení cest a také uzlům mezi dvěma cestami (tam kde byly rozděleny, ale jsou spojeny uzlem). Máte-li pochybnosti, radši vložte nový uzel do cesty, než abyste použili uzel již existující.

Jako zvláštní uzel

Vytvořte nový uzel vedle silnice na místě, kde je umístěna dopravní značka. To umožňuje zmapovat přesné umístění značky, ale není možné spolehlivě zjistit, ke které silnici se značka vztahuje nebo kterým směrem působí. Softwarové algoritmy, které zpracovávají cesty, nebudou schopni značku vzít v potaz a budou se řídit jen značkami umístěnými na cestě.

Můžete použít značku direction=*, abyste popsali orientaci dopravní značky pomocí azimutu či světových stran.

Na cestě nebo ploše

Při značení na cestu nebo plochu značka traffic_sign=* popisuje dopravní značku/značky, které platí na této cestě nebo ploše. Značka není určena k označení přesného umístění dopravní značky, ale vyznačuje cestu nebo plochu dopravní značkou ovlivněnou. Mělo by se ovšem předpokládat, že dopravní značka je umístěna na začátku a/nebo konci ovlivněné části (ovšem uvědomte si, že ovlivněná část se může v OSM sestávat z více cest).

Pomocí značky traffic_sign:forward=* můžete popsat, že konkrétní dopravní značka ovlivňuje vozidla pohybující se stejným směrem, jako je směr cesty v OSM. A značka traffic_sign:backward=* popisuje směr opačný.

Značení

Běžně se používají člověkem čitelné hodnoty (jako city_limit) i národní identifikátory dopravních značek (jako DE:310).

Více dopravních značek lze značit pomocí různých oddělovačů. Dopravní značky, které spolu nesouvisejí (jako např. omezená rychlost a zákaz parkování) se oddělují středníkem ;. Související značky (jako např. zákaz vjezdu a mimo autobus) se oddělují čárkou ,.

Člověkem čitelné hodnoty

Hodnota Prvek Dopravní značka Komentář Doplňkové značky na cestě
city_limit uzel Zeichen 310.svg Začátek osady source:maxspeed=DE:urban (uvnitř) a source:maxspeed=DE:rural

zone:traffic=DE:urban

maxspeed uzel UK traffic sign 670V50.svg Maximální povolená rychlost. Obvykle se značí jako uzel, i když se ve skutečnosti jedná o úsekovou dopravní značku. maxspeed=* + source:maxspeed=sign
stop uzel UK traffic sign 601.1.svg Stůj! Dej přednost v jízdě! Obvykle se spíše značí jako highway=stop. highway=stop (na uzlu)
give_way uzel UK traffic sign 602.svg Dej přednost v jízdě! Obvykle se spíše značí jako highway=give_way. highway=give_way (na uzlu)
overtaking uzelcesta UK traffic sign 632.svg Zákaz předjíždění overtaking=no
maxwidth uzelcesta UK traffic sign 629A.svg Maximální šířka vozidla maxwidth=*
maxheight uzelcesta UK traffic sign 629.2A.svg Maximální výška vozidla maxheight=*
maxweight uzelcesta Ireland road sign RUS 053.svg Maximální váha vozidla maxweight=*

Identifikátory dopravních značek

Dopravní značky specifické pro konkrétní zemi by se měly mapovat pomocí prefixu země následovaného dvojtečkou a pak identifikátorem dopravní značky.

  • Prefix země by měl být  dvoupísměnný kód(en). A je následován dvojtečkou :
  • Dopravní značka by měla být označena jejím oficiálním identifikátorem.
  • Více vzájemně nesouvisejících dopravních značek by se mělo oddělovat středníkem ;.
  • Pokud spolu dopravní značky souvisí, pak se identifikátor doplňkové dopravní značky odděluje od identifikátoru hlavní dopravní značky čárkou ,
  • Pokud dopravní značka určuje nějakou hodnotu, pak se tato hodnota dává za identifikátor do hranatých závorek [hodnota]. Hodnota může obsahovat tečku . jako desetinný oddělovač a mínus - pro záporné hodnoty.

Seznamy identifikátorů jednotlivých zemí

Země Wiki OSM Wikipedie Wikipedie anglicky Wiki Commons Externí zdroje
Albánie  dostupné (it) www.dpshtrr.gov.al (sq)
Andorra  dostupné (it) dostupné
Argentina dostupné (es)  dostupné www.agvp.gov.ar pdf (es)
Arménie  dostupné (it) www.arlis.am (ar)
Austrálie  dostupné dostupné www.qld.gov.au
Rakousko  dostupné (de)  dostupné dostupné
Ázerbájdžán  dostupné (it) www.gov.az (az)
Bělorusko  dostupné (be-tarask) dostupné adrive.by pdf (ru)
Belgie dostupné  dostupné (de) www.code-de-la-route.be (fr)
wegcode.be (nl)
Bosna a Hercegovina  dostupné www.automotivecenter.ba pdf (bs)
Botswana  dostupné
Brazílie dostupné (pt)  dostupné (pt)  dostupné www.gov.br (pt)
Brunej  dostupné
Kanada  dostupné
Čile  dostupné (es)  dostupné dostupné
Čína  dostupné dostupné
Kolumbie  dostupné dostupné
Chorvatsko  dostupné (it) www.mppi.hr pdf (hr)
Kypr  dostupné (it) www.mcw.gov.cy (el)
Česko dostupné  dostupné (cs)  dostupné dostupné www.zakonyprolidi.cz pdf (cs)
Dánsko  dostupné (de)  dostupné ipapercms.dk (da)
Estonsko  dostupné www.riigiteataja.ee (ee)
Finsko  dostupné (fi)  dostupné dostupné www.finlex.fi (fi)
Francie / Monako dostupné (fr)  dostupné (fr) dostupné www.gouv.fr pdf (fr)
Gruzie  dostupné (it) mes.gov.ge pdf (ka)
Německo dostupné (de)  dostupné (de)  dostupné dostupné www.bast.de (de)
Řecko  dostupné (el)  dostupné dostupné www.yme.gr pdf (el)
Hong Kong  dostupné
Maďarsko  dostupné (it)
Island  dostupné www.reglugerd.is (is)
Indonézie  dostupné
Írán  dostupné (fa)  dostupné
Irsko  dostupné dostupné www.dttas.ie
Izrael  dostupné (he)  dostupné media.mot.gov.il pdf (he)
Itálie / San Marino / Vatican City dostupné (it)  dostupné (it)  dostupné dostupné
 dostupné (fr)
Japonsko  dostupné (ja)  dostupné dostupné www.go.jp (ja)
Kazachstán  dostupné (it) zarul.kz (ru)
Litva  dostupné (it) www.regitra.lt pdf
Lucembursko  dostupné (it) www.public.lu (fr)
Makedonie  dostupné (it)
Malajsie  dostupné
Malta  dostupné (it) www.justiceservices.gov.mt
Mauricius  dostupné
Mexiko  dostupné (es)  dostupné http://www.sct.gob.mx (es) (pdf)
Nepál  dostupné dostupné
Nizozemí dostupné (nl)  dostupné (nl)  dostupné dostupné www.rijksoverheid.nl pdf (nl)
Nový Zéland  dostupné dostupné
Norsko  dostupné dostupné Norway (no)
Peru dostupné (es) www.gob.pe pdf (es)
Polsko dostupné (pl)  dostupné (pl)  dostupné dostupné sejm.gov.pl pdf (pl)
Portugalsko dostupné (pt) www.ansr.pt pdf (pt)
Rumunsko  dostupné (it) lege5.ro (ro)
Rusko dostupné (ru)  dostupné (ru) dostupné www.avtobeginner.ru (ru)
Srbsko  dostupné (it)
Singapur  dostupné
Slovensko  dostupné (sk) dostupné justice.gov.sk pdf (sk)
Slovinsko dostupné (sl)  dostupné (de) www.pisrs.si pdf (sl)
Jižní Afrika  dostupné (af)  dostupné
Jižní Korea  dostupné (ko)  dostupné dostupné
Španělsko / Andorra  dostupné (es) dostupné
Srí Lanka  dostupné
Švédsko  dostupné (sv)  dostupné dostupné www.transportstyrelsen.se (sv)
Švýcarsko / Lichtenštejnsko  dostupné (de)  dostupné dostupné www.gesetze.li pdf (de)
 dostupné (fr)
 dostupné (it) www.admin.ch pdf (it)
Thajsko  dostupné information.in.th
Turecko dostupné (tr)  dostupné (it) www.kgm.gov.tr pdf (tr)
Ukrajina dostupné (ua)  dostupné (ua)  dostupné pdd.ua (ru)
Velká Británie dostupné  dostupné dostupné www.dft.gov.uk
USA dostupné  dostupné dostupné mutcd.fhwa.dot.gov (Federal List)
Zimbabwe  dostupné

Příklady

UK traffic sign 956.svg traffic_sign=UK:956
UK traffic sign 616.svg
UK traffic sign 954.svg
traffic_sign=UK:616,954
UK traffic sign 523.1.svg traffic_sign=UK:523.1[-10]
Belgian road sign F4a.svg traffic_sign=BE:F4a
Zeichen 260.svg
Zusatzzeichen 1020-30.svg
Zeichen 265.svg
traffic_sign=DE:260,1020-30;265[3.8]

Podpora v editorech

JOSM má ikonku pro hodnotu city_limit a také vykresluje ikonky pro klíče maxspeed=*, maxweight=*, maxheight=* a některé další, jsou-li vyznačeny spolu se značkou traffic_sign=*. Zatímco u maximální rychlosti se zobrazuje použitá hodnota, ostatní klíče používají obecnou ikonku, na které je vždy zobrazena stejná hodnota bez ohledu na hodnotu zapsanou v odpovídající značce.

Styl Vlastnosti jízdních pruhů a silnic(en) aktuálně vykrasluje dopravní značky maximální rychlosti a předjíždění. U maximální rychlosti se zobrazuje skutečná hodnota uvedená ve značce.

V následující tabulce jsou některé příklady spolu s jejich vykreslením v JOSM.

Značky Popis Vykreslení v JOSM
traffic_sign=maxspeed
maxspeed=50
Maximální dovolená rychlost 50 km/h JOSM Screenshot Maxspeed 50.png
traffic_sign=maxspeed
maxspeed=implicit
Konec omezení rychlosti JOSM Screenshot Maxspeed implicit.png
traffic_sign=maxspeed
maxspeed=30 mph
source:maxspeed=zone
Zóna omezené rychlosti 30 mph JOSM Screenshot Maxzone 30mph.png
traffic_sign=overtaking
overtaking=no
Zákaz předjíždění JOSM Screenshot Overtaking no.png
traffic_sign=overtaking
overtaking=yes
Předjíždění povoleno JOSM Screenshot Overtaking yes.png
traffic_sign=maxspeed;overtaking
maxspeed=70
overtaking=no
Zákaz předjížení a maximální dovolená rychlost 70 km/h JOSM Screenshot Overtaking no Maxspeed 70.png
traffic_sign=maxspeed;overtaking
maxspeed=implicit
overtaking=yes
Konec omezení rychlosti a povolení předjíždění. JOSM Screenshot Maxspeed implicit Overtaking yes.png

Styl Dopravní značky(en) momentálně vykresluje dopravní značky s dvoupísmennými kódy. Podporuje dopravní značky z Rakouska, Belgie, Běloruska, Česka, Estonska, Finska, Francie, Německa, Nizozemí, Polska, Španělska a Švédska.

Předvolba Dopravní značky(en) momentálně pomáhá se značením dopravních značek s dvoupísmennými kódy. Podporuje dopravní značky Belgie, Nizozemí a Španělska. Podpora Finska je v procesu.

Viz také