NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vlag van Nederland Project Nederland +/-
Conventies:
Deelprojecten:

In veel discussies op het OpenStreetMap Forum "users: Netherlands" wordt gevraagd hoe bepaalde Nederlandse verkeersborden en -situaties vertaald worden in OpenStreetMap. Op deze pagina proberen we een compleet overzicht te geven van alle Nederlandse verkeersborden en vanuit die verzameling de vertaalslag te maken naar Way's, Nodes en tags. Verkeersborden traffic_sign kun je mappen op een losse node (naast of op een way) of op een way. Op de engelstalige wiki vindt je meer over deze tag traffic_sign. De implicaties van verkeersborden mogen uiteraard ook gemapt worden. Daarvoor dient dit overzicht. Let er op dat deze wiki in ontwikkeling is (2014-01-24) en dus niet compleet is. Mocht je deze wiki willen aanpassen let er dan vooral op dat de definities en hierarchie van vervoersmiddelen in de nederlandse wetgeving afwijken van de in OSM gebruikte definities.

In het overzicht hieronder heeft ieder bord een eigen code, bestaand uit een letter en één of meer cijfers. Bij borden met één cijfer zien we in het praktische gebruik in de Nederlandse OSM community, dat vaak gebruikt wordt gemaakt van een voorloop-nul. Het bord A1 wordt dan als A01 getagd (feitelijk als NL:A01). Hierover is nog geen consensus bereikt en de discussie in het forum moet hierover mogelijk een beslissing brengen.

A: Snelheid

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
A1 A1 Maximumsnelheid, verboden harder te rijden dan de aangegeven snelheid.

In dit geval niet harder dan 50 kilometer per uur.

nodeway maxspeed=50 en maxspeed:type=sign

traffic_sign=NL:A1-50

Omdat dit bord voor het traject geldt t/m een A2 bord

of een ander A1 bord

of Nederlands verkeersbord G5 krijgen alle ways binnen het traject de genoemde tag.

A1 zone Nederlandse verkeersbord A1 30 ZB.pngNetherlands traffic sign A1-60-ZB.svg Maximumsnelheid is zoveel km/uur voor alle wegen in dit gebied,

tenzij anders aangegeven.

nodeway zone:maxspeed=NL:30 en maxspeed=30, of
zone:maxspeed=NL:60 en maxspeed=60

traffic_sign=NL:A1-30-ZB of traffic_sign=NL:A1-60-ZB

Omdat dit bord voor het traject geldt t/m een A2 bord

of een ander A1 bord

of Nederlands verkeersbord G5 krijgen alle ways binnen het gebied maxspeed=30 of maxspeed=60

A2 A2 Einde maximumsnelheid nodeway maxspeed=*

traffic_sign=NL:A2[50]

Dit bord geeft altijd aan dat de maximumsnelheid wijzigt.

De basis-maximumsnelheid wordt hersteld of een ander A1-bord geeft aan dat een nieuwe snelheidsbeperking van kracht wordt.

A2 zone Netherlands traffic sign A2-30-ZENetherlands traffic sign A2-60-ZE Einde snelheidszone nodeway maxspeed=*

traffic_sign=NL:A2-30-ZE

traffic_sign=NL:A2-60-ZE

Binnen de bebouwde kom op de weg maxspeed=50 zetten,

buiten de bebouwde kom de weg maxspeed=80 zetten.

A3 A3 Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord nodeway

Indien vaste snelheid (bijv. A22 naar Velsertunnel toe): maxspeed=70 en maxspeed:type=electronic_sign

Indien wisselende snelheid (bijv. standaard autosnelwegsignalering): maxspeed:variable=*

traffic_sign=NL:A3

Er kan optioneel een rode cirkel worden toegevoegd. Met rode cirkel krijg je eigenlijk een elektronisch bord A1 i.p.v. A3, maar dat betekent hetzelfde: zowel met als zonder rode cirkel is het een maximumsnelheid.

Als zowel elektronische als niet-elektronische borden dezelfde maximumsnelheid aangeven (bijv. vaste 80-zones op snelwegen), gebruik dan maxspeed:type=sign in plaats van electronic_sign.

Als een vaste snelheid onder bepaalde vaste condities wordt aangegeven (bijv. Noordbaan A20 Rotterdam), gebruik dan maxspeed:conditional=*.

A4 A4 Adviessnelheid is 50 km/uur.

Andere snelheden worden ook gebruikt.

nodeway maxspeed:advisory=50

traffic_sign=NL:A4[50]

A5 A5 Einde adviessnelheid node traffic_sign=NL:A5[50] Op veel plaatsen staat er na een bord A4 geen bord A5.

B: Voorrang

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
B1 B1 Voorrangsweg nodeway priority_road=designated

traffic_sign=NL:B1

De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg. RVV Art.24. Tag: parking:lane=no_parking. Buiten de bebouwde kom wordt dit bord geplaatst op enige afstand na zijwegen van de voorrangsweg. Binnen de bebouwde kom wordt dit bord geplaatst direct voor zijwegen van de voorrangsweg.

LET OP !! Soms staat er aan de andere kant van de weg geen bord of verschilt de plaats van het bord. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=*

B2 B1 Einde voorrangsweg nodeway priority_road=end

traffic_sign=NL:B2

B3 B1 Voorrangskruispunt nodeway

traffic_sign=NL:B3

B4 B1 Voorrangskruispunt Zijweg links nodeway

traffic_sign=NL:B4

B5 B1 Voorrangskruispunt Zijweg rechts nodeway

traffic_sign=NL:B5

B6 B1 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg node highway=give_way

traffic_sign=NL:B6

Zet een node op de getekend way, gebruik niet de begin- of eindenode.

Geef de werkingsrichting van een node aan met direction=forward of direction=backward, forward is tekenrichting way.

B7 B1 Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg node highway=stop

traffic_sign=NL:B7

Zet een node op de getekend way, gebruik niet de begin- of eindenode.

Geef de werkingsrichting van een node aan met direction=forward of direction=backward, forward is tekenrichting way.

C: Geslotenverklaring

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
C1 C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Inclusief door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen (art. 2 lid 3)

nodeway vehicle=no & horse=no & traffic_sign=NL:C1
C2 C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Inclusief door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen (art. 2 lid 3)

nodeway oneway=yes & traffic_sign=NL:C2 "eenrichting" in de richting van de getekende lijn.
C3 C4 Eenrichtingsweg nodeway oneway=yes & traffic_sign=NL:C3 "eenrichting" in de richting van de getekende lijn.
C4 C4 Eenrichtingsweg nodeway oneway=yes & traffic_sign=NL:C4 "eenrichting" in de richting van de getekende lijn.
C5 C5 Inrijden toegestaan nodeway oneway=no & traffic_sign=NL:C5
C6 C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Inclusief brommobielen (art. 2a)

nodeway motor_vehicle=no & motorcycle=yes & moped=yes & mofa=yes & traffic_sign=NL:C6 Geen motorcar=no LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C7 C7 Gesloten voor vrachtauto's nodeway hgv=no & traffic_sign=NL:C7 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C7a C7a Gesloten voor autobussen nodeway bus=no & tourist_bus=no & traffic_sign=NL:C7a LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C7b C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto's nodeway bus=no & tourist_bus=no & hgv=no & traffic_sign=NL:C7b LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C8 C8 Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines nodeway agricultural=no & traffic_sign=NL:C8 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C9 C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Inclusief door voetgangers gevormde colonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen (art. 2 lid 3)

nodeway moped=no & mofa=no & bicycle=no & horse=no & carriage=no & hand_cart=no & microcar=no & agricultural=no & disabled_vehicle=no & traffic_sign=NL:C9 wagens = carriage=* (bespannen wagens) + hand_cart=* (onbespannen wagens)
brommobielen = microcar=*

LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.

C10 C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen nodeway trailer=no & traffic_sign=NL:C10 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C11 C11 Gesloten voor motorfietsen nodeway motorcycle=no & traffic_sign=NL:C11 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C12 C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen

Inclusief brommobielen (art. 2a)

nodeway motor_vehicle=no & moped=yes & mofa=yes & traffic_sign=NL:C12 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C13 C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor nodeway moped=no & mofa=no & traffic_sign=NL:C13 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C14 C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

Inclusief snorfietsen zonder in werking zijnde motor (art. 2b)

nodeway bicycle=no & traffic_sign=NL:C14 Artikel 2b schrijft voor dat snorfietsen de regels van fietsen volgen in plaats van de regels van bromfietsen, tenzij anders is bepaald. Voor snorfietsen met in werking zijnde motor, is een dergelijke "andere bepaling" afkomstig van de beschrijving van verkeersbord C13. Daarom geldt verkeersbord C14 wel voor snorfietsen zonder in werking zijnde motor, maar niet voor snorfietsen met in werking zijnde motor. Dit wordt bevestigd door de Nota van toelichting van het Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Er is binnen OSM geen tag specifiek voor snorfietsen zonder in werking zijnde motor. Bij mofa=* gaan we er in het algemeen van uit dat de snorfietsmotor is ingeschakeld.

LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.

C15 C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Inclusief snorfietsen (art. 2b)

nodeway bicycle=no & moped=no & mofa=no & traffic_sign=NL:C15 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C16 C16 Gesloten voor voetgangers

Inclusief bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, indien zij van een voetpad of trottoir gebruik maken of van het ene naar het andere voetpad of trottoir oversteken (art. 2 lid 1)

Inclusief personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen (art. 2 lid 2)

nodeway foot=no & traffic_sign=NL:C16
C17 C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven nodeway maxlength=10 & traffic_sign=NL:C17[10] Lengte in meters. Scheidingsteken is een . (punt).
C18 C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven nodeway maxwidth=2.3 & traffic_sign=NL:C18[2.3] Breedte in meters. Scheidingsteken is een . (punt).
C19 C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven nodeway maxheight=3.1 & traffic_sign=NL:C19[3.1] Hoogte in meters. Scheidingsteken is een . (punt).
C20 C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven nodeway maxaxleload=4.8 & traffic_sign=NL:C20[4.8] Maximaal toegestane aslast in tonnen. Scheidingsteken is een . (punt).
C21 C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven nodeway maxweight=5.4 & traffic_sign=NL:C21[5.4] Maximaal toegestane gewicht in tonnen. Scheidingsteken is een . (punt).
Niet gebruikt of nog niet beschreven
C22 C23-1 C23-2C23-3

D: Rijrichting

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
D1 D1 Rotonde; verplichte rijrichting
D2 D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
D3 D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
D4 D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D5 D5 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D6 D6 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
D7 D7 Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

E: Parkeren en stilstaan

Zolang nog niet beschreven: zie Parking.

Niet gebruikt of nog niet beschreven
E3 E4 E5 E6 E7 E8 E8A E8B E9 E10 E10-C7 E10-E1 E10-E10 E10-G7E11 E12 E13
Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
E1 E1 Parkeerverbod nodeway parking:lane:right=no_parking of parking:lane:left=no_parking of parking:lane:both=no_parking

traffic_sign=NL:E1

no_parking, parkeerverbod, links, rechts of beide zijde op de rijbaan, bepalend is aan welke zijden van de weg het verkeersbord staat.

Oude taggingschema parkeren gebruikt, omdat er een conflict is bij meerdere vormen van parkeren naast de rijbaan en verboden op de rijbaan "lane".(forum).

Dezelfde tagging geldt voor: De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: "langs een gele onderbroken streep", deze kunnen aan één zijde of beide zijden van de rijbaan staan, wat men vaak plaats op de trottoirband.

E2 E2 Verbod stil te staan nodeway parking:lane:right=no_stopping of parking:lane:left=no_stopping of parking:lane:both=no_stopping

traffic_sign=NL:E2

no_stopping, verbod stil te staan, links, rechts of beide zijde op de rijbaan, bepalend is aan welke zijden van de weg het verkeersbord staat.

Oude taggingschema parkeren gebruikt, omdat er een conflict is bij meerdere vormen van parkeren naast de rijbaan en verboden op de rijbaan "lane".(forum).

Dezelfde tagging geldt voor: De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan: "langs een gele doorgetrokken streep", deze kunnen aan één zijde of beide zijden van de rijbaan staan, wat men vaak plaats op de trottoirband.

F: Overige geboden en verboden

Niet gebruikt of nog niet beschreven
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9F10
Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
F11 F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h nodeway traffic_sign=NL:F11 & agricultural=designated Introduced in 2015

G: Verkeersregels

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
G1 G1 Autosnelweg nodeway highway=motorway (afrit/toerit: highway=motorway_link) & traffic_sign=NL:G1 Tenzij anders aangegeven: maxspeed=130 buiten de bebouwde kom (of maxspeed=50 binnen de bebouwde kom, maar wegbeheerders horen zo'n situatie niet te laten ontstaan). Zie ook: Tagging Auto(snel)wegen. LET OP !! De snelheidsverlaging tot 100 km/h tussen 6:00 en 19:00 geldt alleen als dat op een verkeersbord staat, zie Reduced speed limit on Dutch motorways.
G2 G2 Einde autosnelweg node traffic_sign=NL:G2 Tenzij anders aangegeven: maxspeed=80 buiten de bebouwde kom of maxspeed=50 binnen de bebouwde kom.
G3 G3 autoweg nodeway highway=trunk (afrit/toerit: highway=trunk_link) & motorroad=yes & traffic_sign=NL:G3 Tenzij anders aangegeven: maxspeed=100 buiten de bebouwde kom of maxspeed=50 binnen de bebouwde kom. Zie ook: Tagging Auto(snel)wegen.
G4 G4 Einde autoweg node traffic_sign=NL:G4 Tenzij anders aangegeven: maxspeed=80 buiten de bebouwde kom of maxspeed=50 binnen de bebouwde kom.
G5 G5 Woonerf nodeway highway=living_street & maxspeed=15 & traffic_sign=NL:G5 Voor straten en paden binnen een (woon)erf die niet de functie van highway=residential hebben kan living_street=yes toegevoegd worden. Dit kan bijvoorbeeld bij highway=service of highway=footway.
G6 G6 Einde woonerf node traffic_sign=NL:G6 Tenzij anders aangegeven: maxspeed=50 binnen de bebouwde kom (of maxspeed=80 buiten de bebouwde kom).
G7 G7 Voetpad nodeway highway=footway & traffic_sign=NL:G7 Wandelpaden ZONDER dit bord in bv bosgebieden veelal highway=path of highway=track
G8 G8 Einde voetpad node traffic_sign=NL:G8
G9 G9 Ruiterpad nodeway highway=bridleway & traffic_sign=NL:G9 Paden voor ruiters ZONDER dit RVV-bord maar die door andere bordjes de bestemming "paardrijden" hebben gekregen (eigen wegen in plaats van openbare wegen) zijn veelal highway=path of highway=track en krijgen als extra tag nog horse=designated, de toegangsvoorwaarden voor foot=* en bicycle=* kunnen afwijken van die op RVV-ruiterpaden en zijn afhankelijk van de terreinvoorwaarden
G10 G10 Einde ruiterpad node traffic_sign=NL:G10
G11 G11 Verplicht fietspad nodeway highway=cycleway & mofa=yes & moped=no & traffic_sign=NL:G11
G12 G12 Einde verplicht fietspad node traffic_sign=NL:G12
G12a G12a Fiets/bromfietspad nodeway highway=cycleway & mofa=designated & moped=designated & traffic_sign=NL:G12a
G12b G12b Einde fiets/bromfietspad node traffic_sign=NL:G12b
G13 G13 Onverplicht fietspad nodeway highway=cycleway & mofa=no & moped=no & electric_mofa=yes & traffic_sign=NL:G13 electric_mofa=yes omdat "Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor."
G14 G14 Einde Onverplicht fietspad node traffic_sign=NL:G14


H: Bebouwde kom

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
H1a
Netherlands traffic sign NL H1a.svg
Bebouwde kom met een plaatsnaam. nodeway traffic_sign=NL:H1a & zone:traffic=NL:urban De maximum snelheid is 50 km/h, tenzij anders aangegeven.
H1b Netherlands traffic sign NL H1b.svg Bebouwde kom met de plaatsnaam, en de gemeente. nodeway traffic_sign=NL:H1b & zone:traffic=NL:urban De maximum snelheid is 50 km/h, tenzij anders aangegeven.
H1c
Netherlands traffic sign NL H1c.svg
Bebouwde kom met de plaatsnaam in twee talen. nodeway traffic_sign=NL:H1c & zone:traffic=NL:urban De maximum snelheid is 50 km/h, tenzij anders aangegeven.
H2a
Netherlands traffic sign NL H2a.svg
Einde bebouwde kom met de plaatsnaam. nodeway traffic_sign=NL:H2a & zone:traffic=NL:rural De maximum snelheid is 80 km/h, tenzij anders aangegeven.
H2b
Netherlands traffic sign NL H2b.svg
Einde bebouwde kom met de plaatsnaam, en de gemeente. nodeway traffic_sign=NL:H2b & zone:traffic=NL:rural De maximum snelheid is 80 km/h, tenzij anders aangegeven.
H2c
Netherlands traffic sign NL H2c.svg
Einde bebouwde kom met de plaatsnaam in twee talen. nodeway traffic_sign=NL:H2c & zone:traffic=NL:rural De maximum snelheid is 80 km/h, tenzij anders aangegeven.

Zie ook traffic_sign=city_limit.

J: Waarschuwing

Voor de meeste waarschuwingborden is er ook een uitvoering met fluorescerende achtergrond, als voorbeeld J2-F. In dat geval is de tagging: traffic_sign=NL:***-F, dus met -F achter de gebruikelijke codering.

Code Bord Omschrijving gebruik Tags Opmerkingen
J1 Nederlands verkeersbord J1.svg Slecht wegdek nodeway traffic_sign=NL:J1 & hazard=damaged_road De weg mag de tag smoothness=* krijgen.

voor * invullen: bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable

J2
Nederlands verkeersbord J2 Bocht naar rechts nodeway traffic_sign=NL:J2 & hazard=curve
J2-F Netherlands traffic sign J2-F.svg Gevaarlijke bocht naar rechts (met fluorescerende achtergrond) nodeway traffic_sign=NL:J2-F & hazard=turn
J3 Nederlands verkeersbord J3 Bocht naar links nodeway traffic_sign=NL:J3 & hazard=curve
J3-F Netherlands traffic sign J3-F.svg Gevaarlijke bocht naar links (met fluorescerende achtergrond) nodeway traffic_sign=NL:J3-F & hazard=turn
J4
Nederlands verkeersbord J4 S-bocht(en), eerst naar rechts nodeway traffic_sign=NL:J4 & hazard=turns
J5 Nederlands verkeersbord J5 S-bocht(en), eerst naar links nodeway traffic_sign=NL:J5 & hazard=turns
J6 Nederlands verkeersbord J6 Steile helling omhoog node traffic_sign=NL:J6
J7 Nederlands verkeersbord J7 Steile helling omlaag node traffic_sign=NL:J7
J8 Nederlands verkeersbord J8 Gevaarlijk kruispunt (van gelijkwaardige wegen) node traffic_sign=NL:J8 & hazard=dangerous_junction hazard=dangerous_junction op de node van het kruispunt
J9 Nederlands verkeersbord J9.svg Rotonde nodeway traffic_sign=NL:J9 & hazard=roundabout
J10
Nederlands verkeersbord J10 Overweg met slagbomen node traffic_sign=NL:J10 De bijbehorende kruising van de weg met de spoorweg krijgt de tag: railway=level_crossing In het geval dat het een pad is, railway=crossing
J11
Nederlands verkeersbord J11 Overweg zonder slagbomen node traffic_sign=NL:J11 De bijbehorende kruising van de weg met de spoorweg krijgt de tag: railway=level_crossing In het geval dat het een pad is, railway=crossing
J12 Nederlands verkeersbord J12 Overweg met enkel spoor node traffic_sign=NL:J12 De bijbehorende kruising van de weg met de spoorweg krijgt de tag: railway=level_crossing In het geval dat het een pad is, railway=crossing
J13 Nederlands verkeersbord J13 Overweg met twee of meer sporen node traffic_sign=NL:J13 De bijbehorende kruising van de weg met de spoorweg krijgt de tag: railway=level_crossing In het geval dat het een pad is, railway=crossing
J14 Nederlands verkeersbord J14 Tram(kruising) node traffic_sign=NL:J14
J15 Nederlands verkeersbord J15 Beweegbare brug node traffic_sign=NL:J15
J16 Nederlands verkeersbord J16 Werk in uitvoering nodeway traffic_sign=NL:J16 & hazard=roadworks
J17 Nederlands verkeersbord J17 Rijbaanversmalling nodeway traffic_sign=NL:J17 & hazard=road_narrows
J18 Nederlands verkeersbord J18 Rijbaanversmalling rechts nodeway traffic_sign=NL:J18 & hazard=road_narrows
J19 Nederlands verkeersbord J19 Rijbaanversmalling links nodeway traffic_sign=NL:J19 & hazard=road_narrows
J20 Nederlands verkeersbord J20 Slipgevaar nodeway traffic_sign=NL:J20 & hazard=slippery
J21 Nederlands verkeersbord J21 Kinderen nodeway traffic_sign=NL:J21 & hazard=children
J22 Nederlands verkeersbord J22 Voetgangersoversteekplaats node traffic_sign=NL:J22
J23 Nederlands verkeersbord J23 Voetgangers nodeway traffic_sign=NL:J23 & hazard=pedestrians
J24 Nederlands verkeersbord J24 Fietsers en bromfietsers nodeway traffic_sign=NL:J24 & hazard=cyclists
J25 Nederlands verkeersbord J25 Losliggende stenen nodeway traffic_sign=NL:J25 & hazard=loose_gravel
J26 Nederlands verkeersbord J26 Kade of rivieroever node traffic_sign=NL:J26
J27 Nederlands verkeersbord J27 Groot wild nodeway traffic_sign=NL:J27 & hazard=animal_crossing & hazard:animal=wild_animal
J28 Nederlands verkeersbord J28 Vee nodeway traffic_sign=NL:J28 & hazard=animal_crossing & hazard:animal=livestock
J29 Nederlands verkeersbord J29 Tegenliggers node traffic_sign=NL:J29
J30 Nederlands verkeersbord J30 Laagvliegende vliegtuigen nodeway traffic_sign=NL:J30 & hazard=low_flying_aircraft
J31 Nederlands verkeersbord J31 Zijwind nodeway traffic_sign=NL:J31 & hazard=side_winds
J32 Nederlands verkeersbord J32 Verkeerslichten nodeway traffic_sign=NL:J32 & hazard=traffic_signals
J33 Nederlands verkeersbord J33 File nodeway traffic_sign=NL:J33 & hazard=queues_likely
J34 Nederlands verkeersbord J34 Ongeval node traffic_sign=NL:J34
J35 Nederlands verkeersbord J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist node traffic_sign=NL:J35
J36 Nederlands verkeersbord J36 IJzel of sneeuw nodeway traffic_sign=NL:J36 & hazard=ice
J37 Nederlands verkeersbord J37 zonder onderbord Gevaar. Het onderbord geeft aan welk gevaar. nodeway traffic_sign=NL:J37 & hazard=yes Gebruik indien mogelijk een specifiekere waarde voor hazard=* die aansluit bij wat er op het onderbord staat.
J38 Nederlands verkeersbord J38 Verkeersdrempel node traffic_sign=NL:J38 & hazard=bump Op de weg een node met de tag traffic_calming=bump of traffic_calming=table
J39 Nederlands verkeersbord J39 Elektrische in- en uitschuifbare paal in de rijbaan node traffic_sign=NL:J39

K: Bewegwijzering

L: Informatie

Code Bord Omschrijving gebruik Tags Opmerkingen
L14 Nederlands verkeersbord L14.svg Markering van een vluchthaven. node highway=emergency_bay
traffic_sign=NL:L14
Parkeren is niet toegestaan.
L20 Nederlands verkeersbord L20.svg Uitwijkplaats rechts van de weg. node highway=passing_place
passing_place=right
L21 Nederlands verkeersbord L21.svg Uitwijkplaats links van de weg. node highway=passing_place
passing_place=left
BW206-B Netherlands traffic sign BW206-B.svg Omleidingsroute U<nummer> eindigt hier,

ga in de pijlrichting om bij het knooppunt te komen.

node traffic_sign=NL:BW206-*[U<nummer>] Er worden verschillende pijl-richtingen gebruikt, afhankelijk van de situatie.

B - rechtdoor, L - linksaf, LB - links aanhouden enz.

Met "[U<nummer>]" wordt aangegeven over welke omleidingsroute(s) het gaat.

Bijvoorbeeld: traffic_sign=NL:BW206-B[U08] of

traffic_sign=NL:BW206-B[U08 U24] wanneer het over twee routes gaat.

BW207-B Netherlands traffic sign BW207-B.svg Omleidingsroute U<nummer>,

ga rechtdoor.

node traffic_sign=NL:BW207-B[U<nummer>]
BW207-L Netherlands traffic sign BW207-L.svg Omleidingsroute U<nummer>,

ga links.

node traffic_sign=NL:BW207-L[U<nummer>]
BW207-LB Netherlands traffic sign BW207-LB.svg Omleidingsroute U<nummer>,

links aanhouden.

node traffic_sign=NL:BW207-LB[U<nummer>]
BW207-LH Netherlands traffic sign BW207-LH.svg Omleidingsroute U<nummer>,

ga links.

node traffic_sign=NL:BW207-LH[U<nummer>]
BW207-O. Netherlands traffic sign BW207-O.svg Omleidingsroute U<nummer>,

keer om (bij de volgende rotonde | kruising).

node traffic_sign=NL:BW207-O[U<nummer>]
BW207-R Netherlands traffic sign BW207-R.svg Omleidingsroute U<nummer>,

ga rechts.

node traffic_sign=NL:BW207-R[U<nummer>]
BW207-RB Netherlands traffic sign BW207-RB.svg Omleidingsroute U<nummer>,

rechts aanhouden.

node traffic_sign=NL:BW207-RB[U<nummer>]
BW207-RH Netherlands traffic sign BW207-RH.svg Omleidingsroute U<nummer>,

ga rechts.

node traffic_sign=NL:BW207-RH[U<nummer>]

BB: Bebakening

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
BB06 Netherlands traffic sign BB06.svg Markering van een vluchthaven. node traffic_sign=NL:BB06 Parkeren is niet toegestaan.

Vaak is dit een klein bord van ongeveer 20 cm breed.

Wanneer de bijbehorende vluchthaven een lijn (way) is, die dan taggen met highway=emengency_bay

BB23-1L Netherlands traffic sign BB23-1L.svg Markering aan de linkerkant van de weg, op 80 meter van een overweg. node traffic_sign=NL:BB23-1L
BB23-1R Netherlands traffic sign BB23-1R.svg Markering aan de rechterkant van de weg, op 80 meter van een overweg. node traffic_sign=NL:BB23-1R
BB23-2L Netherlands traffic sign BB23-2L.svg Markering aan de linkerkant van de weg, op 160 meter van een overweg. node traffic_sign=NL:BB23-2L
BB23-2R Netherlands traffic sign BB23-2R.svg Markering aan de rechterkant van de weg, op 160 meter van een overweg. node traffic_sign=NL:BB23-2R
BB23-3L Netherlands traffic sign BB23-3L.svg Markering aan de linkerkant van de weg, op 240 meter van een overweg. node traffic_sign=NL:BB23-3L Vaak staat hierboven:
verkeersbord bewaakte overweg
Nederlands verkeersbord J10
verkeersbord onbewaakte overweg
Nederlands verkeersbord J11

In dat geval wordt de aanduiding: traffic_sign=NL:J10;BB23-3L of traffic_sign=NL:J11;BB23-3L

BB23-3R Netherlands traffic sign BB23-3R.svg Markering aan de rechterkant van de weg, op 240 meter van een overweg. node traffic_sign=NL:BB23-3R Vaak staat hierboven:
verkeersbord bewaakte overweg
Nederlands verkeersbord J10
verkeersbord onbewaakte overweg
Nederlands verkeersbord J11

In dat geval wordt de aanduiding: traffic_sign=NL:J10;BB23-3R of traffic_sign=NL:J11;BB23-3R

BV: Bewegwijzering voetgangers

BF: Bewegwijzering (brom)fietsers

AB: Algemene objectbewegwijzering

TB: Toeristische en recreatieve bewegwijzering

S: Symbolen in verkeersborden

KL: kabels en leidingen

OB: Onderborden bij verkeersborden

Onderborden worden toegevoegd aan de valuestring van het hoofdbord. Hierbij gebruikt men het teken , (kommateken).

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
OB Nederlands verkeersbord OB.svg nodeway Om aan te geven, dat er een onderbord aanwezig is die nog geen code heeft.

,OB toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string. Voeg toe: note= met omschrijving van wat er op het onderbord staat.

OB1 Nederlands verkeersbord OB1.svg ruiters nodeway traffic_sign=NL:OB1 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB1 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB2 NL_OB2 fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

snorfietsen (o.b.v., zie opmerking)

nodeway traffic_sign=NL:OB2 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB2 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

mofa (snorfiets), op basis van RVV Artikel 2b, tenzij anders bepaald (fietssymbool geldt ook voor snorfietsen).

OB3 NL_OB3 bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor nodeway traffic_sign=NL:OB3 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB3 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB4 NL_OB4 fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

nodeway traffic_sign=NL:OB4 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB4 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB5 NL_OB5 motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h nodeway traffic_sign=NL:OB5 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB5 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB6 NL_OB6 motorfietsen nodeway traffic_sign=NL:OB6 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB6 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB7 NL_OB7 motorfietsen

motorvoertuigen op meer dan twee wielen

nodeway traffic_sign=NL:OB7 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB7 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB8 NL_OB8 motorvoertuigen op meer dan twee wielen nodeway traffic_sign=NL:OB8 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB8 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB9 Netherlands traffic sign OB9.svg personenauto's nodeway traffic_sign=NL:OB9 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB9 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB10 NL_OB10 motorvoertuigen met aanhangwagen nodeway traffic_sign=NL:OB10 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB10 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB11 NL_OB11 vrachtauto's nodeway traffic_sign=NL:OB11 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB11 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB12 NL_OB12 autobussen nodeway traffic_sign=NL:OB12 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB12 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB13 Nederlands verkeersbord NL OB13 vrachtauto's

autobussen

nodeway traffic_sign=NL:OB13 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB13 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB14 Nederlands verkeersbord OB14.svg trams nodeway traffic_sign=NL:OB14 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB14 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB51 Nederlands verkeersbord OB51 uitgezonderd

ruiters

nodeway horse=* & traffic_sign=NL:OB51 ,OB51 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB52 NL_OB52 uitgezonderd

fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

snorfietsen (o.b.v., zie opmerking)

nodeway bicycle=* & mofa=* & traffic_sign=NL:OB52 ,OB52 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

mofa (snorfiets) op basis van RVV Artikel 2b, tenzij anders bepaald (fietssymbool geldt ook voor snorfietsen).

OB53 NL_OB53 uitgezonderd

bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

nodeway moped=*

mofa=*

traffic_sign=NL:OB53

,OB53 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB54 NL_OB54 uitgezonderd

fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

nodeway bicycle=* moped=*

mofa=*

traffic_sign=NL:OB54

,OB54 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB55 NL_OB55 uitgezonderd

motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

nodeway agricultural=* traffic_sign=NL:OB55 ,OB55 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB56 NL_OB56 uitgezonderd

motorfietsen

nodeway motorcycle=* traffic_sign=NL:OB56 ,OB56 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB57 NL_OB57 uitgezonderd

motorfietsen

motorvoertuigen op meer dan twee wielen

nodeway motorcycle=*

motorcar=*

traffic_sign=NL:OB57

,OB58 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB58 NL_OB58 uitgezonderd

motorvoertuigen op meer dan twee wielen

nodeway

traffic_sign=NL:OB58

Heeft geen key=value. double_tracked_motor_vehicle key, zou een optie zijn

,OB58 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB59 Netherlands traffic sign OB59.svg uitgezonderd

personenauto's

nodeway motorcar=* traffic_sign=NL:OB59 ,OB59 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB60 Netherlands traffic sign OB60.svg uitgezonderd

motorvoertuigen met aanhangwagen

nodeway trailer=* traffic_sign=NL:OB60 ,OB60 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB61 Netherlands traffic sign OB61.svg uitgezonderd

vrachtauto's

nodeway hgv=*traffic_sign=NL:OB61 ,OB61 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB62 Netherlands traffic sign OB62.svg uitgezonderd

autobussen

nodeway bus=*

tourist_bus=*

traffic_sign=NL:OB62

,OB62 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB63 Nederlands verkeersbord OB63.svg uitgezonderd

vrachtauto's

autobussen

wayway hgv=*

bus=*

tourist_bus=*

traffic_sign=NL:OB63

,OB63 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB64 Netherlands traffic sign OB64.svg uitgezonderd

trams

nodeway

traffic_sign=NL:OB64

,OB64 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB65 Nederlands verkeersbord OB65.svg uitgezonderd

brommobielen

nodeway

traffic_sign=NL:OB65

tag nog in ontwikkeling microcar

,OB65 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB66 Nederlands verkeersbord OB66.svg uitgezonderd

gehandicapten voertuigen

nodeway traffic_sign=NL:OB66 ,OB66 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB108 NL_OB108 uitgezonderd

bestemmingsverkeer

nodeway *=destination traffic_sign=NL:OB108 Op het verkeersbord genoemde vervoersvormen taggen met "value" *=destination

,OB108 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB109 NL_OB109 uitgezonderd

aanliggende percelen

nodeway traffic_sign=NL:OB109 ,OB109 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB uitgezonderd

landbouwverkeer

nodeway *=agricultural Op het verkeersbord genoemde vervoersvormen taggen met "value" *=agricultural

,OB toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string. Voeg toe: note=uitgezonderd landbouwverkeer

Uitzondering, toegang voor alle vervoersvormen om een agrarische dienst te verrichten, controle, bewerken, oogsten, etc.

OB uitgezonderd

landbouwvoertuigen

nodeway agricultural=yes Het landbouwvoertuig taggen met "value" *=yes

,OB toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string. Voeg toe: note=uitgezonderd landbouwvoertuigen

Uitzondering, toegang met landbouwvoertuigen.

OB uitgezonderd

ontheffinghouders

nodeway Ontheffinghouders is te specifiek, is voor natuurlijke persoon of rechtspersoon van toepassing.

Men kan zonder vermelding op onderbord al een ontheffing hebben. Dit zal men zelf kunnen regelen, waar ze wel mogen komen, binnen hun gebruikte systeem. Om het bord toch te taggen en de access niet. ,OB toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string. Voeg toe: note=uitgezonderd ontheffinghouders

OB504 Netherlands traffic sign OB504.svg pijlen naar links- en rechtsonder node traffic_sign=NL:OB504 ,OB504 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB705 Netherlands traffic sign OB705.svg ga terug, vaak gebruikt bij oprit auto(snell)wegen samen met bord C2 node traffic_sign=NL:OB705 ,OB705 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

Onderborden wordt beschreven in de "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer", BABW, Artikel 8.

Onderborden uitvoering wordt beschreven in "Uitvoeringsvoorwchriften BABW inzake verkeerstekens",Uitv. BABW, Hoofdstuk III

Niet gebruikt of nog niet beschreven

VR: verkeersregelingen

ES: elektrische matrixsignalering

SB: straatnaamborden

PL: pijlen