NL:Tag:highway=path

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = path
GuideFootPathCycleYes.jpg
Omschrijving
Een algemeen pad Show/edit corresponding data item.
Representatie in OSM Carto
Rendering-highway footway.png
Groep: wegen
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Impliceert

motor_vehicle=no emergency=destination

Nuttige combinaties
Zie ook
Status: goedgekeurdPage for proposal

Omschrijving

Als je wandelpaden met het recht van overpad in het Verenigd Koninkrijk (Public Rights of way in the UK) bewerkt kijk dan op UK public rights of way.

Een pad (tag highway=path) is een route die opengesteld is voor publiek, maar niet bedoeld is voor motorvoertuigen. Dit houdt in dat wandelaars, fietsers (recreatieve, race- en mountainbike gebruikers), ruiters te paard, skiërs en langlaufers gebruik kunnen maken van deze paden en natuurlijk combinaties van hiervoor genoemde gebruikers. Indien motorvoertuigen gebruik mogen maken van dit pad, dienen deze getaggd te worden.

Paden kunnen met elk type ondergrond voorkomen.

Het uitgangspunt voor de gebruiker van dit type pad (highway=path) is "toegestaan voor alle niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (motor_vehicle=no), maar hulpverleningsvoertuigen zijn wel toegestaan(emergency=destination)". (Het hangt van de wetgeving per land af, welke voertuigen zijn toegestaan).

Dit type pad (tag highway=path) kan worden gebruikt voor alle paden, Openstreetmap kent nog specifiekere paden, namelijk voetpaden highway=footway, fietspaden highway=cycleway en ruiterpaden highway=bridleway. Dit algemene pad wordt gekozen als de hiervoor genoemde specifiekere paden een onvoldoende dekking geeft of onvoldoende past bij het in te tekenen pad. De specifiekere gedefinieerde voet- fiets- of ruiterpad worden gebruikt voor openbare paden, terwijl dit algemene pad (highway=path) ook gebruikt kan worden bij paden over particuliere terreinen. Voorgeschreven gebruik (middels (verkeers)borden) wordt aangegeven middels de omschrijving access=designated.

Als een pad breed genoeg is voor (en geregeld gebruikt wordt door) voertuigen met meer dan twee wielen (auto's, tractoren e.d.) en hij is niet door borden aangegeven als voet-, fiets- of ruiterpad dan wordt er over het algemeen voor gekozen om de tag "highway=track" te kiezen highway=track.

Tagging (markering in Openstreetmap)

highway=path

Optional tags
Key Value Comment
access=* * Hier wordt aangegeven of dit pad toegankelijk is en voor welke gebruikers van highway=*.
surface=* * Optioneel kan deze tag ingevoerd worden om aan te geven, wat de ondergrond / afwerking van het pad is (asfalt, bestrating, natuurlijke ondergrond e.d.).
width=* number Deze tag wordt gebruikt om de breedte van het pad aan te geven, maateenheid is standaard in meters.
trail_visibility=* excellent
good
intermediate
bad
horrible
no
Met deze tag kan worden aangegeven wat de staat van het pad is. Incidenteel gebruikte paden kunnen (zeker in het voorjaar en zomer) weelderig begroeid raken, waardoor de herkenning bemoeilijkt wordt.
sac_scale=* hiking
mountain_hiking
demanding_mountain_hiking
alpine_hiking
demanding_alpine_hiking
difficult_alpine_hiking
Bij bergpaden wordt deze tag gebruikt om de terreinomstandigheden te definiëren.
incline=* value%
up
down
Deze tag wordt gebruikt in bergachtige gebieden om de stijlheid van de helling aan te geven.

Voorbeelden

See: Highway_examples

Paden voor fietsers, ruiters, sneeuwscooters en om te langlaufen / skiën en die als zodanig met een bord zijn gemarkeerd kunnen worden getaggd als:

Een ruiterpad in het Verenigd Koninkrijk wordt getaggd als:

Rendering (weergave op de Openstreetmap-kaart)

mapnik
osmarender


Weergave in de Mapnik-uitvoering (dun gestippelde zwarte lijn) en in Osmarender-weergave als grijze ononderbroken lijn.

Een highway=path (het algemene pad) kan -indien men dat wenst- met de juist gekozen tags horse=designated, bicycle=designated of foot=designated op dezelfde wijze worden weergegeven als de specifiekere voet-, fiets- en/of ruiterpaden.


Er is een wiki-pagina beschikbaar proposal (enkel in het engels) waar op een uniforme wijze het weergaveschema voor alle highway=path soorten paden met tag worden aangegeven..

Zie ook voor voorbeelden

  • Path controversy geeft uitleg over het verschil/de overeenkomsten met highway=footway en andere type wegen (enkel in het engels).
  • Hiking
  • Tag:highway=track over wegen in het buitengebied / landbouwgebieden, alle niet bestrate of geasfalteerde wegen in bosachtige gebieden.

Gerelateerde termen: ‹ route › ‹ avenue › ‹ pass › ‹ street › ‹ road › ‹ passage › ‹ trail › ‹ track › ‹ path ›