NL:Key:emergency

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg emergency
Krankenwagen in Berlin. April 2020.jpg
Omschrijving
Met de sleutel emergency kunnen diverse voorzieningen van/voor hulpdiensten worden benoemd. Tevens dient deze sleutel in sommige gevallen om aan te geven of een object een belemmering vormt bij het navigeren door hulpdiensten. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Groep: emergencies
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 63
Status: de facto

De emergency tag wordt gebruikt

  • voor wegen om aan te duiden dat ze toegankelijk (zie access=*) en geschikt zijn voor hulpdiensten.
  • voor ziekenhuizen om aan te geven of ze noodvoorzieningen hebben - dit wordt A&E (accidents and emergencies) genoemd in Groot-Brittannië en ER (emergency room) in de Verenigde Staten van Amerika - zie amenity=hospital.
  • Voor lokaties en objecten met een noodfunctie - bijvoorbeeld defibrillators, brandkranen en verzamelpunten

Emergency=yes voor toegankelijkheid hulpdiensten

De sleutel+waarde emergency=yes wordt regelmatig gebruikt [1] om aan te geven dat een weg, poort of paaltje geen belemmering kent voor het gebruik door hulpdiensten. Omdat het hulpdiensten in geval van een calamiteit toegestaan is van elk type weg gebruik te maken, is het toevoegen van sleutel "emergency=yes" vaak niet noodzakelijk. Voor navigatieprogramma's van hulpdiensten is het nuttiger om aan te geven wat de doorgangsbreedte width=* of geschatte doorgangsbreedte est_width=* is van de weg of toegang. Verder is de doorrijhoogte (height=*) van een tunnel, poort of viaduct relevant, en ook de ondergrond surface=* en de berijdbaarheid smoothness=* daarvan. De navigatie kan aan de hand van deze informatie bepalen of de ambulance of brandweerauto langs deze route genavigeerd kan worden. In het geval van objecten als paaltjes (barrier=bollard) en poorten (barrier=gate) kan emergency=yes worden toegevoegd om aan te geven dat deze geen belemmering vormen voor de hulpdiensten. De navigatie zou ook dat kunnen opmaken uit andere eigenschappen van objecten, zoals verwijderbaar (bollard=removable) of flexibel paaltje (bollard=flexible), maar bij twijfel is emergency=yes ook aanvaardbaar.

Is een weg specifiek bestemd voor hulpdiensten, bijvoorbeeld een calamiteitendoorgang, dan kan de sleutel gebruikt worden met de waarde designated (emergency=designated).

Als beschrijvende sleutel bij een ziekenhuis

De tag emergency=yes wordt ook wel gebruikt [2] om aan te duiden of een ziekenhuis (amenity=hospital of healthcare=hospital) is uitgerust om noodgevallen op te vangen. Zie ook emergency=emergency_ward_entrance.

Als hoofdsleutel voor lokaties en objecten met een noodfunctie

Belangrijkste waarden

Emergency (In geval van nood)

Met de sleutel emergency worden de faciliteiten en de hulpmiddelen van hulpdiensten, en de toegankelijkheid voor hulpdiensten, vastgelegd. Zie de pagina Emergency voor een introductie tot het gebruik ervan.

Sleutel Waarde Element Comment Weergave op kaart Foto

Hulpdiensten

emergency ambulance_station node area Een ambulancestation: een bouwwerk of een gebied dat gereserveerd is voor de opslag van ambulancevoertuigen, medische apparatuur, persoonsbeschermingsmiddelen en andere artikelen die van belang zijn voor de ambulancedienst.
Amb station.JPG
emergency defibrillator node Een defibrillator, ook wel AED (Automated External Defibrillator) genoemd: een toestel waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het fibrilleren van het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen, waardoor het normale hartritme hersteld wordt. Voorheen getagd als emergency=aed or medical=aed.
Jt osm defi ibis.jpg

Brandweer

emergency fire_extinguisher node Een brandblusser: een apparaat voor het blussen van kleine branden. Een brandblusser wordt veelal in noodsituaties gebruikt.
Abc fire extinguisher.jpg
emergency fire_flapper node Een vuurzweep: een soort zwabber om een beginnende brand mee te doven. Deze wordt met name ingezet bij het bestrijden van kleine branden in landelijk gebied, zoals heidevelden.
Branddaskere.JPG
emergency fire_hose node Een brandslang: een slang van soepele stof waardoor het water, schuim of andere (vloei)stof van een brandspuit geleid wordt naar een brand om deze te bestrijden.
IndoorFireHose-non.jpg
emergency fire_hydrant node Een brandkraan of hydrant: een grote kraan aan de waterleiding op straat waaraan brandslangen aangesloten kunnen worden. Brandkranen zijn vooral te vinden in stedelijke omgevingen en bieden de brandweer een bron van water om de brandbestrijding te ondersteunen.
Downtown Charlottesville fire hydrant.jpg
emergency water_tank node Bluswatertank: Een grote (meestal ondergrondse) opslagtank voor water dat bestemd is voor brandbestrijding.
Example of Emergency Water tank.jpg
emergency fire_water_pond node area relation Brandvijver: Een gegraven of natuurlijke vijver die is bestemd voor brandbestrijding.
Löschteich.jpg
emergency suction_point node Opzuigpunt: Een aangewezen punt bij een rivier of andere watergang waar water kan worden opgepompt voor brandbestrijding.

Reddingsbrigade of strandwacht

emergency lifeguard_base node area De centrale plaats voor voertuigen en hulpmiddelen van de reddingsbrigade, alsmede de communicatie onderling.
Wasserrettungsstation Wasserwacht.JPG
emergency lifeguard_tower node area Een wachttoren die wordt gebruikt door de reddingsbridgade om zwemmers in de gaten te houden, teneinde de voorkomen dat zwemmers verdrinken of anderszins in de problemen komen.
Miami - Lifeguard tower and flags - 0526.jpg
emergency lifeguard_platform node area Een platform dat gebruikt wordt door de strandwacht.
Pam Anderson replaced (4664471709).jpg
emergency lifeguard_place node De centrale standplaats van de strandwacht.
Niechorze beach - grajdołek 06 (ratownik).JPG
emergency life_ring node Een reddingsboei is een hulpmiddel van de reddingsbrigade waarmee een drenkeling ondersteund kan worden bij het blijven drijven.
Da life ring.jpg

Overige

emergency assembly_point node area Verzamelplaats bij ontruiming, vaak bij een complex waar meerdere personen werkzaam zijn.
E011.svg
emergency access_point node Een bord met een nummer of code, dat dient om de huidige positie te bepalen in geval van nood. Het kan tevens dienen als verzamelpunt voor hulpdiensten. (vervangt highway=emergency_access_point)
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
emergency phone node Een publiek toegankelijke vaste telefoon, die gebruikt kan worden voor noodoproepen aan de hulpdiensten.
Sos.jpg
emergency ses_station node area State Emergency Service is een Australische organisatie zonder winstoogmerk, die assistentie verleent gedurende en na afloop van nader te bepalen (natuur-)rampen.
NSW SES Murrumbidgee Region HQ.jpg
emergency siren node Sirene: Toestel dat in geval van nood scherpe en doordringende geluiden produceert. Een veelvoorkomend gebruik is het luchtalarmsysteem, dat gebruikt wordt voor noodsituaties, zoals acuut gevaar door luchtaanvallen, natuurrampen of verspreiding van gevaarlijke dampen.
Bundesarchiv B 422 Bild-0010, Sirene.jpg
emergency user defined node area All commonly used values in base a Taginfo
Deze tabel is een wikisjabloon, die vertaald is uit het Engels. Editable here.