Fa:Tag:highway=path

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Public-images-osm logo.svg highway = path
GuideFootPathCycleYes.jpg
توضیحات
A generic multi-use path open to non-motorized vehicles Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: Highways
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
نتیجه می‌دهد
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
ویکی‌داده
وضعیت: پذیرفته شدهPage for proposal

highway=path "كوره‌راه"‌ یا "پاراه"‌ یا "جاده‌ مالرو" برای استفاده چند منظوره یا ناشناخته است، برای وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته نشده است مگر اینکه به طور جداگانه برچسب گذاری شده باشد. مسیر ممکن است دارای هر نوع سطحی داشته باشد.

این برچسب می تواند شامل مسیرهای پیاده و پیاده‌راه‌ها، مسیرهای دوچرخه‌سواری و کوره‌راه‌ها، مسیرهای اسب‌سواری و جاده های مالرو ، مسیرهای دوچرخه‌سواری کوهستان و همچنین ترکیبی از موارد بالا باشد. همچنین می‌تواند شامل انواع مسیر تردد دیگر مانند زیرساخت‌های ایجاد شده محلی و منطقه‌ای در مناطق دور افتاده نامناسب برای عبور وسایل نقلیه موتوری باشد.


این برچسب برای همه مسیرهایی "مالرو" از جمله highway=footway ، highway=cycleway و highway=bridleway ، راه با کیفیت مناسب یا نامناسب (یا مسیرهای صعب العبور) استفاده می شود، اما برای سفر یا ناوبری قابل استفاده است. این برچسب می تواند برای هر گونه استفاده خاص و یا منحصر‌به‌فرد برای استفاده چندمنظوره در نظر گرفته شود. کاربردهای پیشنهادی می تواند با کلید برچسب های مختلف نشان داده شود. برای مثال، bicycle=designated و foot=designated. توضیحات مربوط به عدم استفاده از برچسب access=designated را بررسی کنید. برای مسیرهای شهری که تنها برای عابران پیاده طرح ریزی شده است، بهتر است از برچسب highway=footway استفاده شود.

اگر مسیر به اندازه کافی برای عبور وسیله نقلیه 4 چرخ (عریض‌تر از 2 متر) عریض باشد و از نظر قانونی ممنوع نشده باشد یا صرفاً مجاز برای پیاده ها، دوچرخه سواران و اسب سواری‌ها نباشد ، اغلب بهتر است از برچسب های highway=track یا highway=service استفاده شود.

برای نقشه‌کشی طبق قانون عمومی راه‌ها در انگلستان (به ویژه انگلستان و ولز)، این صفحه را ببینید : UK public rights of way.

برچسب گذاری

Optional tags
Key Value Comment
access * مقادیر دسترسی مجاز برای تشریح موارد مجاز دسترسی highway=*.
surface * مقادیر نوع سطح مسیر ، اطلاعاتی در مورد سطح فیزیکی جاده ها / مسیرهای پیاده روی ارائه می دهند. از آنجا که هیچ توافقی در مورد تفاوت های دقیق بین highway=footway و highway=path وجود ندارد، استفاده از برچسب سطح surface=* با highway=footway باعث ابهام زدایی می شود.
sac_scale hiking
mountain_hiking
demanding_mountain_hiking
alpine_hiking
demanding_alpine_hiking
difficult_alpine_hiking
جدول امتیازدهی برای سختی راهپیمایی در مسیرهای پیاده‌روی.
mtb:scale 0–6 طرح امتیازدهی برای سختی راندن در مسیرهای دوچرخه‌سواری.
trail_visibility excellent
good
intermediate
bad
horrible
no
این کلید ویژگی‌هایی را در مورد میدان دید و جهت‌یابی توصیف می کند.
incline 0–100%
up
down
برای نشان دادن میزان شیب راه (یا سرازیری / سربالایی).
width Length, numeric عرض واقعی راه را توضیح می دهد. واحد پیش فرض متر است.
informal yes/no مسیرهای جعلی ترسیم شده را از موارد غیر رسمی شناسایی کنید.
operator * نام سازمانی که مسیر را نگهداری می کند.
symbol * نمادی که برای نشان دادن آن راه در طول مسیر استفاده می‌شود.
همچنین بنگرید به : draft proposal for a general path classification (proposed March 2015).

کاربرد به عنوان یک برچسب جهانی

همسان سازی شده در نرم افزار JOSM:

Example Mapping Description
120px-Zeichen 240.svg.png

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=no

علامت مسیر پیاده روی و دو چرخه سواری
120px-Zeichen 241.svg.png

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

علامت مسیر پیاده روی و دو چرخه سواری با خط عبور مجزا.
120px-Zeichen 240.svg.png

120px-Zusatzzeichen 1022-11.svg.png

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ mofa=yes

علامت مسیر پیاده روی و دو چرخه سواری با مجوز دسترسی موتورسیکلت.
Waldweg Hexenstieg (2).JPG

highway=path

یک مسیر چند منظوره عمومی برای وسایل نقلیه غیر موتوری، به طور ضمنی برای عابرین پیاده، دوچرخه سواران، …ببینید OSM tags for routing/Access-Restrictions

مثال ها

همچنین ببینید : Path examples و Highway tagging samples

این برچسب برای دوچرخه و اسب ها می تواند برچسب گذاری شود:

به عنوان جاده مخصوص اسب‌سواران در انگلستان می تواند تعریف شود:

یک مسیر عمومی در ناحیه‌ای دور افتاده بدون محدودیت‌های قانونی:

نمایش

Mapnik OSMAnd
Path osm.png

خطوط قرمز رنگ منقطع
(خطوط با رنگ قرمز تیره رنگ)

Path osmand.png

خطوط سیاه رنگ منقطع


برچسب highway=path می تواند با هر کدام از برچسب های horse=designated، bicycle=designated ، foot=designated همراه باشد. ممکن است بسته به نوع نقشه به صورت مسیر مخصوص اسب سواران ، دوچرخه سواری یا یک مسیر پیاده روی نمایش داده شود.


نیز بنگرید به: