Fa:Tag:highway=path

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = path
GuideFootPathCycleYes.jpg
توضیحات
یک مسیر چندمنظورهٔ نوعی، برای وسایل نقلیهٔ غیرموتوری. Edit or translate this description.
نماد در OSM Carto
Rendering-highway footway.png
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
نتیجه می‌دهد
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: پذیرفتهPage for proposal

highway=path مسیری نوعی است؛ با کاربرد چندمنظوره یا کاربرد نامشخص، که برای همهٔ وسایل نقلیه غیرموتوری باز است و برای وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته نشده مگر اینکه به طور جداگانه برچسب‌گذاری شود. مسیر ممکن است هر نوع سطحی داشته باشد.

شامل مسیرهای پیاده‌روی و کوهنوردی، مسیرهای دوچرخه‌سواری، مسیرهای اسب‌سواری و راه‌های مال‌رو، مسیرهای دوچرخه‌سواری کوهستان و همچنین ترکیبی از موارد بالا می‌شود. ممکن است به آن «کوره‌راه»، «پاراه»، «پاکوب» هم گفته شود. اگر برای مشخص‌کردن مسیر، highway=footway،‏ highway=cycleway و highway=bridleway نامرتبط یا ناکافی هستند (یا ساده‌تر، نامناسب هستند) و در عین حال آن مسیر برای سفر و پیمایش قابل‌استفاده است، این برچسب را می‌توانید به کار ببرید. این مسیرها ممکن است هیچ‌گونه کاربری ویژه‌ای نداشته باشند یا استفادهٔ چندمنظوره و گوناگون داشته باشند. کاربردهای آن را می‌توان با افزودن کلیدهای متنوع دسترسی مشخص کرد. برای مثال، bicycle=designated (ویژهٔ دوچرخه) و foot=designated (ویژهٔ پیاده). توضیحات مربوط به استفادهٔ نامناسب از برچسب access=designated را مطالعه کنید.

برای مسیرهای شهری که فقط ویژهٔ پیاده‌هاست، بهتر است از highway=footway استفاده شود.

اگر مسیر برای وسایل نقلیه 4 چرخ (عریض‌تر از 2 متر) به اندازه کافی عریض است و از نظر قانونی (تابلو و...) صرفاً برای پیاده‌ها، دوچرخه‌سواران و اسب‌سواران مجاز نباشد، اغلب بهتر است از برچسب‌های highway=track یا highway=service استفاده شود.

برچسب گذاری

تگ‌های اختیاری
کلید مقدار توضیح
access * مقادیر دسترسی:

تشریح موارد مجاز دسترسی برای highway=*.

surface * مقادیر جنس/نوع سطح مسیر:

اطلاعاتی در مورد سطح فیزیکی جاده‌ها / مسیرهای پیاده ارائه می‌دهند.

از آنجا که هیچ توافقی نشده که highway=footway و highway=path دقیقاً چه تفاوت‌هایی دارند، استفاده از surface=* پیشنهاد می‌شود تا با highway=footway اشتباه گرفته نشود.

sac_scale hikingmountain_hiking

demanding_mountain_hiking

alpine_hiking

demanding_alpine_hiking

difficult_alpine_hiking

طرح رتبه‌بندی مسیرهای کوهنوردی از لحاظ دشواری.
mtb:scale 0–6 طرح رتبه‌بندی مسیرهای دوچرخه‌سواری کوهستان از لحاظ دشواری.
trail_visibility excellent
good
intermediate
bad
horrible
no
این کلید ویژگی‌هایی را در مورد میدان دید و جهت‌یابی توصیف می‌کند.
incline 0–100%
up
down
برای نشان‌دادن میزان شیب راه (یا سرازیری / سربالایی).
width Length, numeric عرض واقعی راه را توصیف می‌کند. واحد پیشفرض متر است.
informal yes/no برای جداسازی مسیرهای هدفمند و بامنظور از مسیرهای غیررسمی.
operator * نام سازمانی که مسیر را نگهداری می‌کند.
symbol * نمادی که برای نشانه‌گذاری راه در طول مسیر استفاده می‌شود.
همچنین بنگرید به: draft proposal for a general path classification (proposed March 2015).

کاربرد به عنوان یک برچسب جهانی

یکپارچه‌شده در نرم افزار JOSM:

مثال در نقشه توضیح
Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svg

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=no

مسیر پیاده و دوچرخه. مشخص‌شده با تابلو
Zeichen 241-30 - getrennter Rad- und Fußweg, StVO 1992.svg

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ segregated=yes

مسیر پیاده و دوچرخه با خط عبور مجزا. مشخص‌شده با تابلو
Zeichen 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg, StVO 1992.svgZusatzzeichen 1022-11 - Mofas frei (600x450), StVO 1992.svg

highway=path
+ foot=designated
+ bicycle=designated
+ mofa=yes

مسیر پیاده و دوچرخه و دسترسی اضافه‌تر برای موتورگازی. مشخص‌شده با تابلو
Waldweg Hexenstieg (2).JPG

highway=path

یک مسیر چندمنظوره نوعی برای وسایل نقلیه غیرموتوری، به‌طور ضمنی برای پیاده‌ها، دوچرخه‌سواران و... مجاز است. ببینید:

OSM tags for routing/Access-Restrictions

مثال ها

همچنین ببینید : مثال از Path و نمونه‌های برچسب‌گذاری معابر

مسیری برای دوچرخه‌ها و اسب‌ها را می‌توانیم این‌طور برچسب‌گذاری کنیم:

راهی مخصوص اسب‌سواران در انگلستان می‌تواند این‌گونه تعریف شود:

یک مسیر نوعی در ناحیه‌ای دورافتاده بدون محدودیت‌های قانونی:

  • highway=path
  • motor_vehicle=yes - به‌طور پیشفرض این تگ مقدار no دارد. بنابراین باید آن را بنویسیم و مقدار yes بدهیم تا حالت پیشفرض به کار نرود.

مثال از نمایش

اگر highway=path با هر کدام از برچسب‌های horse=designated، bicycle=designated، foot=designated همراه شود، ممکن است مانند bridleway،‏ cycleway یا footway نمایش داده شود (بستگی به نقشه دارد).

نیز بنگرید به: