Fa:Tag:highway=secondary_link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = secondary_link
APD-40cloverleaf.jpg
توضیحات
کج‌راه‌ها/راه‌گردهای اتصال‌دهنده مربوط به معابر درجه دو Show/edit corresponding data item.
نماد در OSM Carto
Rendering-highway secondary link.png
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: دفاکتو

کج‌راه‌ها (slip roads) یا راه‌گردها (ramps) و آن خطوط عبوری در تقاطع‌های همسطح که «مسیردهی شده باشند» (با مانع به‌صورت فیزیکی جدا شده باشند) را با این برچسب مشخص می‌کنیم. کار این‌گونه راه‌ها این است که سواره‌روها / خطوط عبور از یک highway=secondary را به سایر راه‌های فرعی‌تر متصل کنند.

معمولاً کج‌راه‌ها یا راه‌گردها را «متعلق» به راه شریانی‌ای که از آن خارج یا به آن وارد می‌شوند، می‌دانیم. از آنجایی که اغلب اوقات راه‌گردهای ورودی و خروجی همان محدودیت‌هایی را دارند که راه اصلی دارد، این راه‌های اتصالی نیز طبقه‌بندی بالاتر را از میان طبقه‌بندی‌های موجود در تقاطع می‌گیرند. بنابراین، برای کج‌راه/راه‌گردی که highway=secondary را به tertiary،‏ unclassified یا سایر راه‌های فرعی‌تر متصل می‌کند از برچسب highway=secondary_link استفاده می‌کنیم.

برای جزئیات و استثناها بنگرید به Link_(highway).

شیوهٔ کشیدن در نقشه

برای کشیدن یک معبر ساده از نوع secondary link کافی است خطی برای آن رسم کنیم. خط را انتخاب می‌کنیم و برچسب highway=secondary_link می‌دهیم.

هنگامی که رانندگی در هر دو جهت راه مجاز نیست، برچسب oneway=yes را بیفزایید. مطمئن شوید راه در همان جهتی رسم شده که رانندگی به آن جهت مجاز است. در غیر این صورت جهت راه را برعکس کنید یا از oneway=-1 استفاده کنید.

برای ثبت اطلاعات بیشتر نیاز است کلیدهای دیگری اضافه کنید:

  • destination=* - راه‌های اتصالی به‌طور طبیعی نام ندارند. لطفاً برچسب destination=* و برچسب‌های هم‌خانوادهٔ آن را به کار ببرید تا ref=*‎ و مقصدهای ثبت‌شده روی تابلو مانند نام شهر یا نام خیابان مقصد، مربوط به راه انشعابی را ثبت کنید. با این کار هنگامی که می‌خواهید وارد ‎_link شوید موتورهای مسیریابی می‌توانند خروجی به «شماره (ref) یا نام خیابان مقصد» را به‌درستی اعلام کنند.
  • maxspeed=number حداکثر سرعت مجاز بر حسب کیلومتر بر ساعت، مثلاً 120.
  • maxweight=number محدودیت وزن بر حسب تن، مثلاً 5.5

در دو مثال نخست، جاده درجه دو به رنگ نارنجی روشن است و مسیرهای اتصال highway=secondary_link با رنگ آبی مشخص شده است.

همچنین بنگرید به