Fa:Tag:highway=road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Public-images-osm logo.svg highway = road
Road.png
توضیحات
Road with unknown classification. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: در کار

ویکی‌داده

این برچسب برای جاده / راه / مسیر / خیابان / پس‌کوچه‌ها / بزرگراه / و غیره استفاده می شود و یک طبقه بندی ناشناخته می باشد.

این برچسب عمداً به صورت مبهم می باشد: هر چیزی که به صورت highway=road برچسب گذرای می گردد ممکن است اساسا هر نوع جاده ای از کم اهمیت ترین برای مثال "مسیر پیاده" تا بالاترین سطح درجه راه‌ها یعنی"بزرگراه" باشد (به عنوان یک «معیار» تعاریف highway=* را ببینید).

هشدار: این برچسب فقط باید به صورت موقت تا زمانی یک جاده / مسیر / و غیره به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد ، استفاده شود. از این برچسب هنگامی که نوع جاده / غیره کاملا از نظر طبقه بندی راهها مشخص می باشد ، استفاده نکنید. اگر نوع جاده شناخته شده است، از یکی از مقادیر متمایز برچسب highway=* استفاده کنید .

این برچسب را به عنوان یک خطا اصلاح نمایید

نقشه کش ها و نرم افزار نقشه کشی باید آن را به عنوان یک خطا زمانی که یک راه با آن highway=road برچسب گذاری می شود، بشناسند. نرم افزار نقشه‌کشی می تواند هشدارهایی را برای نقشه کش ارائه دهد تا اطمینان حاصل کند واقعا ایشان نوع طبقه بندی جاده را نمی داند. این خطا با استفاده از طبقه بندی صحیح جاده مورد نظر اصلاح می شود. هنگام استفاده از این برچسب، FIXME=* نیز نمایش داده می شود . بنابراین شما نیازی به اضافه کردن todo = FIXME، fixme="Unknown classification" و غیره ندارید. افزودن برچسب fixme صرفاً باعث یک کار اضافه برای نقشه کش بعدی که برچسب راه را اصلاح می کند ، می گردد.


جاده های بدون نام

اغلب زمانی که این برچسب به جاده دارای نام تعلق می گیرد به احتمال زیاد، نشان می دهد بررسی کاملی انجام نشده است و یا هیچ پویشی انجام نشده است. اگر جاده واقعا اسم ندارد، نشان می دهد که پویش های انجام شده ، هیچ علامت نوشتاری حاوی نام آن و غیره را نیافته است . پس این پیشنهاد را برای نمایش جاده بدون نام ببینید..

نمایش

از آنجا که کاربرد این برچسب بسیار مبهم است، نتیجه گیری دقیق را برای کاربران نهایی با اشکال مواجه می کند. در صورت حدس و گمان، این برچسب را درج نکنید. اگر به هر حال برای یک نقشه خاص تصمیم به استفاده از این برچسب دارید، توصیه می شود آن را از همه راه های دیگر ارائه شده متمایز کنید تا از ابهام جلوگیری گردد.

لایه پس زمینه استاندارد

در یک لایه پس زمینه استاندارد Standard tile layer، این جاده به صورت زیر نمایش داده می شود:

Rendering-highway-road-mapnik.png

پیامدهای دیگر استفاده

نقشه‌کش‌ها نباید انتظار داشته باشند که راه هایی که اینگونه برچسب گذاری شده اند برای کاربران نهایی ، مفید باشد. با توجه به ابهام در این برچسب ، به ندرت برای مصرف کنندگان داده مفید است. که به دلایل زیر می باشد:

  • انتظار اینکه highway=road در نقشه نمایش داده شود را نداشته باشید.
  • انتظار اینکه highway=road دارای قابلیت مسیریابی باشد را نداشته باشید.
  • انتظار می‌رود highway=road توسط برنامه های مسیریابی نادیده گرفته شود.


همچنین ببینید