NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

In veel discussies op het OpenStreetMap Forum "users: Netherlands" wordt gevraagd hoe bepaalde Nederlandse verkeersborden en -situaties vertaald worden in OpenStreetMap. Op deze pagina proberen we een compleet overzicht te geven van alle Nederlandse verkeersborden en vanuit die verzameling de vertaalslag te maken naar Way's, Nodes en tags. Verkeersborden traffic_sign kun je mappen op een losse node (naast of op een way) of op een way. Op de engelstalige wiki vindt je meer over deze tag traffic_sign. De implicaties van verkeersborden mogen uiteraard ook gemapt worden. Daarvoor dient dit overzicht. Let er op dat deze wiki in ontwikkeling is (2014-01-24) en dus niet compleet is. Mocht je deze wiki willen aanpassen let er dan vooral op dat de definities en hierarchie van vervoersmiddelen in de nederlandse wetgeving afwijken van de in OSM gebruikte definities.

In het overzicht hieronder heeft ieder bord een eigen code, bestaand uit een letter en één of meer cijfers. Bij borden met één cijfer zien we in het praktische gebruik in de Nederlandse OSM community, dat vaak gebruikt wordt gemaakt van een voorloop-nul. Het bord A1 wordt dan als A01 getagd (feitelijk als NL:A01). Hierover is nog geen consensus bereikt en de discussie in het forum moet hierover mogelijk een beslissing brengen.

A: Snelheid

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
A1 A1 Maximumsnelheid, verboden harder te rijden dan de aangegeven snelheid, in dit geval niet harder dan 50 kilometer per uur. way maxspeed=* Omdat dit bord voor het traject geldt t/m een A2 bord of een ander A1 bord krijgen alle ways binnen het traject de genoeme tag.
A2 A2 Einde maximumsnelheid way maxspeed=* Dit bord geeft altijd aan dat de maximum snelheid wijzigt. De basis maximumsnelheid wordt hersteld of een ander A1-bord geeft aan dat een nieuwe snelheidsbeperking van kracht wordt.
Niet gebruikt of nog niet beschreven
A3 A4 A5

B: Voorrang

Niet gebruikt of nog niet beschreven
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

C: Geslotenverklaring

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
C1 C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. nodeway vehicle=no & horse=no & traffic_sign=NL:C1
C2 C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee nodeway oneway=yes OF oneway=-1 & traffic_sign=NL:C2 Als de tekenrichting van de "way" afwijkt van de "eenrichting" dan oneway=-1 .
C3 C4 Eenrichtingsweg nodeway oneway=yes OF oneway=-1 & traffic_sign=NL:C3 Als de tekenrichting van de "way" afwijkt van de "eenrichting" dan oneway=-1 .
C4 C4 Eenrichtingsweg nodeway oneway=yes OF oneway=-1 & traffic_sign=NL:C4 Als de tekenrichting van de "way" afwijkt van de "eenrichting" dan oneway=-1 .
C5 C5 Inrijden toegestaan nodeway traffic_sign=NL:C5
C6 C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen nodeway motor_vehicle=no & motorcycle=yes & moped=yes & mofa=yes & traffic_sign=NL:C6 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C7 C7 Gesloten voor vrachtauto's nodeway hgv=no & traffic_sign=NL:C7 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C7a C7a Gesloten voor autobussen nodeway psv=no & traffic_sign=NL:C7a LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C7b C7b Gesloten voor autobussen en vrachtauto's nodeway psv=no & hgv=no & traffic_sign=NL:C7b LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C8 C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h nodeway traffic_sign=NL:C8 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C9 C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen nodeway moped=no & bicycle=no & horse=no & carriage=no & microcar=no & disabled_vehicle=no & traffic_sign=NL:C9 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C10 C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen nodeway traffic_sign=NL:C10 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C11 C11 Gesloten voor motorfietsen nodeway motorcycle=no & traffic_sign=NL:C11 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C12 C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen nodeway motor_vehicle=no & moped=yes & mofa=yes & traffic_sign=NL:C12 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C13 C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor nodeway mofa=no & moped=no &traffic_sign=NL:C13 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C14 C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor nodeway bicycle=no & traffic_sign=NL:C14 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C15 C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. nodeway bicycle=no & moped=no & traffic_sign=NL:C15 LET OP !! Vaak staat er aan de andere kant van de weg geen bord of andere borden/onderborden. Gebruik dan *:forward=* of *:backward=* op een klein stuk van de weg. Routering, je mag namelijk van de andere kant keren op de weg of een perceel/huis bezoeken en dan terug rijden ( uiterste, tot vlak achter het bord, vandaar "klein stuk") Geef alle vervoersvormen en de traffic_sign, forward/backward. Let ook op de onderborden.
C16 C16 Gesloten voor voetgangers nodeway foot=no & traffic_sign=NL:C16
C17 C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven nodeway maxlength=10 & traffic_sign=NL:C17[10] Lengte in meters. Scheidingsteken is een . (punt).
C18 C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven nodeway maxwidth=2.3 & traffic_sign=NL:C18[2.3] Breedte in meters. Scheidingsteken is een . (punt).
C19 C19 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven nodeway maxheight=3.1 & traffic_sign=NL:C19[3.1] Hoogte in meters. Scheidingsteken is een . (punt).
C20 C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven nodeway maxaxleload=4.8 & traffic_sign=NL:C20 Maximaal toegestaane aslast in tonnen. Scheidingsteken is een . (punt).
C21 C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven nodeway maxweight=4.5 & traffic_sign=NL:C21[4.5] Maximaal toegestaan gewicht in tonnen. Scheidingsteken is een . (punt).
Niet gebruikt of nog niet beschreven
C22 C23-1 C23-2C23-3

D: Rijrichting

Niet gebruikt of nog niet beschreven
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

E: Parkeren en stilstaan

Niet gebruikt of nog niet beschreven
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E8A E8B E9 E10 E10-C7 E10-E1 E10-E10 E10-G7E11 E12 E13

F: Overige geboden en verboden

Niet gebruikt of nog niet beschreven
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9F10

G: Verkeersregels

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
G1 G1 Autosnelweg nodeway highway=motorway. Gebruik bij een oprit/afrit highway=motorway_link &

traffic_sign=NL:G1

G2 G2 Einde autosnelweg node traffic_sign=NL:G2
G3 G4 autoweg nodeway highway=trunk. Gebruik bij een oprit/afrit highway=trunk_link & traffic_sign=NL:G3
G4 G4 Einde autoweg node traffic_sign=NL:G4
G5 G5 Woonerf nodeway highway=living_street & traffic_sign=NL:G5
G6 G6 Einde woonerf node traffic_sign=NL:G6
G7 G7 Voetpad nodeway highway=footway & traffic_sign=NL:G7 Wandelpaden ZONDER dit bord in bv bosgebieden veelal highway=path of highway=track
G8 G8 Einde voetpad node traffic_sign=NL:G8
G9 G9 Ruiterpad nodeway highway=bridleway & traffic_sign=NL:G9 Ruiterpaden ZONDER dit bord maar wel met bestemming "paardrijden" zijn veelal highway=path of highway=track en krijgen als extra tag nog horse=designated
G10 G10 Einde ruiterpad node traffic_sign=NL:G10
G11 G11 Verplicht fietspad nodeway highway=cycleway & mofa=yes & moped=no & traffic_sign=NL:G11
G12 G12 Einde verplicht fietspad node traffic_sign=NL:G12
G12a G12a Fiets/Bromfietspad nodeway highway=cycleway & mofa=designated & moped=designated & traffic_sign=NL:G12a
G12b G12b Einde Fiets/Bromfietspad node traffic_sign=NL:G12b
G13 G13 Onverplicht fietspad nodeway highway=cycleway & mofa=no & moped=no & traffic_sign=NL:G13
G14 G14 Einde Onverplicht fietspad node traffic_sign=NL:G14Niet gebruikt of nog niet beschreven

H: Bebouwde kom

J: Waarschuwing

K: Bewegwijzering

L: Informatie

BV: Bebakening

BF: Bewegwijzering (brom)fietsers

AB: algemene objectbewegwijzering

TB: toeristische en recreatieve bewegwijzering

S: symbolen in verkeersborden

KL: kabels en leidingen

OB: Onderborden bij verkeersborden

Onderborden worden toegevoegd aan de valuestring van het hoofdbord. Hierbij gebruikt men het teken , (kommateken).

Code Bord Omschrijving Gebruik Tags Opmerkingen
OB01 ruiters nodeway traffic_sign=NL:OB01 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB01 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB02 NL_OB02 fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor nodeway traffic_sign=NL:OB02 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB02 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB03 NL_OB03 bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor nodeway traffic_sign=NL:OB03 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB03 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB04 NL_OB04 fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

nodeway traffic_sign=NL:OB04 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB04 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB05 NL_OB05 motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h nodeway traffic_sign=NL:OB05 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB05 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB06 motorfietsen nodeway traffic_sign=NL:OB06 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB06 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB07 motorfietsen

personenauto's

nodeway traffic_sign=NL:OB07 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB07 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB08 motorvoertuigen op meer dan twee wielen nodeway traffic_sign=NL:OB08 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB08 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB09 personenauto's nodeway traffic_sign=NL:OB09 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB09 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB10 motorvoertuigen met aanhangwagen nodeway traffic_sign=NL:OB10 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB10 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB11 vrachtauto's nodeway traffic_sign=NL:OB11 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB11 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB12 autobussen nodeway traffic_sign=NL:OB12 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB12 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB13 vrachtauto's

autobussen

nodeway traffic_sign=NL:OB13 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB13 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB14 trams nodeway traffic_sign=NL:OB14 Meestal, "Geldend voor", niet voor andere vervoersvormen

,OB14 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB51 uitgezonderd

ruiters

nodeway horse=* traffic_sign=NL:OB51 ,OB51 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB52 uitgezonderd

fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

nodeway bicycle=* traffic_sign=NL:OB52 ,OB52 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB53 uitgezonderd

bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

nodeway moped=*

mofa=*

traffic_sign=NL:OB53

,OB53 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB54 uitgezonderd

fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

nodeway bicycle=* moped=*

mofa=*

traffic_sign=NL:OB54

,OB54 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB55 uitgezonderd

motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

nodeway agricultural=* traffic_sign=NL:OB55 ,OB55 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB56 uitgezonderd

motorfietsen

nodeway motorcycle=* traffic_sign=NL:OB56 ,OB56 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB57 uitgezonderd

motorfietsen

personenauto's

nodeway motorcycle=*

motorcar=*

traffic_sign=NL:OB57

,OB57 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB58 uitgezonderd

motorvoertuigen op meer dan twee wielen

nodeway

traffic_sign=NL:OB58

Heeft geen key=value. double_tracked_motor_vehicle key, zou een optie zijn

,OB58 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB59 uitgezonderd

personenauto's

nodeway motorcar=* traffic_sign=NL:OB59 ,OB59 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB60 uitgezonderd

motorvoertuigen met aanhangwagen

nodeway trailer=* traffic_sign=NL:OB60 ,OB60 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB61 uitgezonderd

vrachtauto's

nodeway hgv=*traffic_sign=NL:OB61 ,OB61 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB62 uitgezonderd

autobussen

nodeway bus=*traffic_sign=NL:OB62 ,OB62 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB63 uitgezonderd

vrachtauto's

autobussen

wayway hgv=*

bus=*

traffic_sign=NL:OB63

,OB63 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB64 uitgezonderd

trams

nodeway

traffic_sign=NL:OB64

,OB64 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB65 uitgezonderd

brommobielen

nodeway

traffic_sign=NL:OB65

tag nog in ontwikkeling microcar

,OB65 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB66 uitgezonderd

gehandicapten voertuigen

nodeway traffic_sign=NL:OB66 ,OB66 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
OB108 uitgezonderd

bestemmingsverkeer

nodeway *=destination traffic_sign=NL:OB108 Op het verkeersbord genoemde vervoersvormen taggen met "value" *=destination

,OB108 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string

OB109 uitgezonderd

aanliggende percelen

nodeway traffic_sign=NL:OB109 ,OB109 toevoegen aan traffic_sign=NL:verkeersbord string
uitgezonderd

landbouwverkeer

nodeway *=agricultural Op het verkeersbord genoemde vervoersvormen taggen met "value" *=agricultural

Geen OB tag, maak note= met omschrijving "uitgezonderd landbouwverkeer".

Uitzondering toegang voor alle vervoersvormen om een agrarische dienst te verrichten, controle, bewerken, oogsten, etc.

uitgezonderd

landbouwvoertuigen

nodeway agricultural=yes Het landbouwvoertuig taggen met "value" *=yes

Geen OB tag, maak note= met omschrijving "uitgezonderd landbouwvoertuigen".

Uitzondering toegang met landbouwvoertuigen.

Onderborden wordt beschreven in de "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer", BABW, Artikel 8.

Onderborden uitvoering wordt beschreven in "Uitvoeringsvoorwchriften BABW inzake verkeerstekens",Uitv. BABW, Hoofdstuk III

Niet gebruikt of nog niet beschreven

VR: verkeersregelingen

ES: elektrische matrixsignalering

SB: straatnaamborden

PL: pijlen