NL:Bestuurlijke indeling van Nederland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vlag van Nederland Project Nederland +/-
Conventies:
Deelprojecten:

Hieronder staat een overzicht van de bestuurlijke indelingen van het land Nederland als geheel, van het Europese deel van Nederland, en van het Caribische deel van Nederland.

Indelingen van Nederland

Grondwettelijke delen van Nederland

Land Deel van Nederland
boundary=administrative boundary=legal
admin_level=3 place=region
designation=deel van Nederland
relation Nederland relation Europees Nederland
relation Caribisch Nederland

Kieskringen

relation Kieskring Tweede Kamer relation Kieskring Eerste Kamer Kieskring provinciale staten[1]
(relation GD, relation NH, relation ZH, relation NB, relation LB)
boundary=political boundary=political
political_division=NL:kamerkieskring political_division=NL:statenkieskring
relation 1 (Groningen) relation Groningen
relation 2 (Leeuwarden) relation Fryslân
relation 3 (Assen) relation Drenthe
relation 4 (Zwolle) relation Overijssel
relation 5 (Lelystad) relation Flevoland
relation 6 (Nijmegen) relation Gelderland relation 2 (Nijmegen)
relation 7 (Arnhem) relation 1 (Arnhem)
relation 8 (Utrecht) relation Utrecht
relation 9 (Amsterdam) relation Noord-Holland relation 1 (Amsterdam)
relation 10 (Haarlem) relation 3 (Haarlem)
relation 11 (Den Helder) relation 2 (Den Helder)
relation 12 ('s-Gravenhage) relation Buitenland[2]
relation Zuid-Holland relation 1 ('s-Gravenhage)
relation 13 (Rotterdam) relation 2 (Rotterdam)
relation 14 (Dordrecht) relation 3 (Dordrecht)
relation 15 (Leiden) relation 4 (Leiden)
relation 16 (Middelburg) relation Zeeland
relation 17 (Tilburg) relation Noord-Brabant relation 2 (Tilburg)
relation 18 ('s-Hertogenbosch) relation 1 ('s-Hertogenbosch)
relation 19 (Maastricht) relation Limburg relation 1 (Maastricht)
relation 2 (Venlo)
relation 20 (Bonaire) relation Bonaire
relation Sint Eustatius
relation Saba

Bij verkiezingen voor het Europees Parlement geldt relation Nederland als één kieskring[3].

Indelingen van Europees Nederland

Statistische landsdelen, provincies, veiligheidsregio's en rechterlijke gebieden

Landsdeel (NUTS1) Provincie (NUTS2)[4] Veiligheidsregio Arrondissement Ressort
boundary=statistical boundary=administrative boundary=safety_region boundary=judicial
designation=landsdeel admin_level=4 designation=veiligheidsregio designation=arrondissement designation=ressort
relation Noord-Nederland relation Groningen relation Groningen relation Noord-Nederland relation Arnhem-Leeuwarden
relation Fryslân relation Fryslân
relation Drenthe relation Drenthe
relation Oost-Nederland relation Overijssel relation IJsselland relation Overijssel
relation Twente
relation Gelderland relation Noord- en Oost-Gelderland relation Gelderland
relation Gelderland-Midden
relation Gelderland-Zuid
relation Flevoland relation Flevoland relation Midden-Nederland
relation West-Nederland relation Utrecht relation Utrecht
relation Noord-Holland relation Gooi en Vechtstreek
relation Noord-Holland-Noord relation Noord-Holland relation Amsterdam
relation Zaanstreek-Waterland
relation Kennemerland
relation Amsterdam-Amstelland relation Amsterdam
relation Zuid-Holland relation Haaglanden relation Den Haag relation Den Haag
relation Hollands Midden
relation Rotterdam-Rijnmond relation Rotterdam
relation Zuid-Holland-Zuid
relation Zeeland relation Zeeland relation Zeeland-West-Brabant relation 's-Hertogenbosch
relation Zuid-Nederland relation Noord-Brabant relation Midden- en West-Brabant
relation Brabant-Noord relation Oost-Brabant
relation Brabant-Zuidoost
relation Limburg relation Limburg-Noord relation Limburg
relation Zuid-Limburg

Waterschappen

Waterschap
boundary=administrative
designation=waterschap
relation Waterschap Aa en Maas
relation Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
relation Waterschap Brabantse Delta
relation Hoogheemraadschap van Delfland
relation Waterschap De Dommel
relation Waterschap Drents Overijsselse Delta
relation Wetterskip Fryslân
relation Waterschap Hollandse Delta
relation Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
relation Waterschap Hunze en Aa's
relation Waterschap Limburg
relation Waterschap Noorderzijlvest
relation Waterschap Rijn en IJssel
relation Hoogheemraadschap van Rijnland
relation Waterschap Rivierenland
relation Waterschap Scheldestromen
relation Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
relation Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
relation Waterschap Vallei en Veluwe
relation Waterschap Vechtstromen
relation Waterschap Zuiderzeeland

Schoolvakantieregio's

Schoolvakantieregio
boundary=holiday_region
relation Noord
relation Midden
relation Zuid

Gemeenten en woonplaatsen

Niet getoond in bovenstaande tabellen:

Indelingen van Caribisch Nederland

Caribische openbare lichamen

Caribisch openbaar lichaam[5]
boundary=administrative
admin_level=8
designation=Caribisch openbaar lichaam
relation Bonaire
relation Sint Eustatius
relation Saba

Gebiedscodes

Voetnoten

  1. "De kieskringen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, voor zover gelegen in het Europese deel van Nederland, vormen tevens de kieskringen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten. Provinciale staten kunnen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten deze kieskringen in meer kieskringen verdelen." (art. E 1 lid 2 Kieswet) "Voor de verkiezing van de leden van het kiescollege vormt elk openbaar lichaam één kieskring." (art. Ya 23 Kieswet)
  2. Deze relatie bevat geen territorium.
  3. Formeel betreft dit alleen de omgang met kandidatenlijsten (art. Y 12 Kieswet). Organisatorisch hanteert men dezelfde kieskringen als bij verkiezingen voor de Tweede Kamer.
  4. Elk van de twaalf provincies heeft een node place=state als Role label.
  5. 5.0 5.1 Elke gemeente en elk Caribisch openbaar lichaam (bijzondere gemeente) heeft de node place=* van haar hoofdplaats als Role admin_centre. Gebruik Role label niet in gemeente-relaties!
  6. Elke woonplaats heeft een node place=* als Role label (met uitzondering van gebundelde woonplaatsen die niet één centrale gelijknamige kern hebben). Gebruik Role admin_centre niet in woonplaats-relaties!