Friesland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Koninkrijk der Nederlanden
Caribische openbare lichamen van Nederland: Bonaire · Sint Eustatius · Saba
Province in the Northern Netherlands. Since 1997 the official name is Fryslân.
In the German region Ostfriesland there is also a county called Friesland, see Landkreis Friesland.
VTE
Friesland, The Netherlands
Wikidata

latitude: 53.1542, longitude: 5.6209
Browse map of Friesland 53°09′15.12″ N, 5°37′15.24″ E
Edit map
Friesland
External links:
Use this template for your locality

Friesland is a Province in The Netherlands at latitude 53°09′15.12″ North, longitude 5°37′15.24″ East.Todo

Maximumsnelheid

Deze tabel toont de huidige staat van de aanwezige maximumsnelheden, dit wordt als voltooid beschouwd wanneer alle verschillende wegclassificaties ronde de 100% hebben.

highway=* hoeveelheid lijnen lijnen zonder maxspeed % voltooid
highway=trunk 929 0 100%
highway=trunk_link 317 11 96,53%
highway=motorway 630 0 100%
highway=motorway_link 323 2 99,38%
highway=secondary 3.014 6 99,80%
highway=tertiary 7.981 719 90,99%
highway=unclassified 18.898 5.515 70,82%
highway=residential 13.415 2.401 82,10%
highway=living_street 552 0 100%

Steden

Leeuwarden:

Ontwikkelingsgebieden:

 • Blitsaerd-oost
 • De Zuidlanden
 • Middelsee
 • Wiarda


 • Energiecampus
 • Cambuurstadion
 • De Centrale


Toekomstige (mogelijke) ontwikkelingen:

 • Gebied voormalig Cambuurstadion
 • Gebied NDC Mediagroep
 • Gebied Heechterp
 • Spoordokgebied
 • Terrein van Swingmastate 1
 • Zonnepark ten westen van de Vliegbasis Leeuwarden
 • Uitbreiding Vliegbasis Leeuwarden
 • Rangeerterrein verplaatsen naar buiten de stad
 • Verdieping van het spoor
 • Vervangen van Spoorbrug HRMK


Franeker:

 • woonwijk tegen A7, ten noorden van PZ
 • industriegebied ten zuiden van v Harinxmakanaal

Harlingen:

 • uitbreiding zeehaven

Bolsward:

 • Vogelbuurt (achter boudewijn flat)

Sneek:

 • Industriegebied langs stadsrondweg noord
 • controle (nalopen met GPS) van Vliestroom, Oosterom, etc.

Joure:

 • Wyldehorne uitbreiding noordoost kant - klaar
 • uitbreiding industrie gebied langs A7 richting Sneek

Heerenveen:

 • IBF wegenplan langs A7 richting Drachten

Gorredijk:

 • botenbuurt oostkant (skutsje, boeier, enz) - 80% klaar, waterpartijen nog te doen

Wolvega:

 • industrieterrein zuidwest
 • industrieterrein in ontwikkeling
 • Van de Valk + ontwikkeling woonwijk erachter Lindewyk - 60% klaar
 • uitbreiding rondweg zuidwest - klaar

Oosterwolde:

 • invulling woonwijk ten noorden van de Nanningaweg

Algemeen:

Wie mapt waar