Straatnamen in Nederland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vlag van Nederland Project Nederland +/-
Conventies:
Deelprojecten:

De name=* van een way highway=* wordt gebruikt voor de straatnaam. Straatnamen worden in Nederland vastgesteld door de gemeente, in een zogenaamd besluit naamgeving openbare ruimte.

Straatnamen gelden in principe per woonplaats. Een gemeente kan natuurlijk wel een doorlopende straatnaam kiezen voor meerdere woonplaatsen tegelijk, of besluiten dezelfde straatnaam te gebruiken als een aansluitende straat in een buurgemeente. De begrenzing van gemeenten en woonplaatsen kun je in OpenStreetMap zelf inzien (relation boundary=administrative admin_level=8 respectievelijk admin_level=10).

Tagging in bijzondere situaties

Informele straatnaam

Als een straat een in de volksmond bekende naam heeft, maar dit niet de formele straatnaam is, dan kan de informele naam worden geplaatst in loc_name=*.

Straatnaam met afkortingen

In OpenStreetMap hoort name=* geen afkortingen te bevatten. Het kan echter zijn dat de formele straatnaam wel een afkorting bevat. In dat geval kan de formele straatnaam met afkortingen in official_name=* worden geplaatst, en dient in name=* de naam voluit te worden geschreven zonder afkortingen.

Let op: initialen worden niet als afkortingen gezien in Openstreetmap en horen dus niet uitgeschreven te worden.[1]

Straatnaam afgeleid van wegnummer

Als een straat een wegnummer heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om de straatnaam rechtstreeks daarvan af te leiden, bijvoorbeeld Rijksweg A3 of Provinciale weg N999. Veel gemeenten hebben deze praktijk vanuit het Model Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overgenomen in hun straatnamenbeleid.

Plaats zulke straatnamen in official_name=* in plaats van name=*. Dit zorgt ervoor dat dataconsumenten die name=* en ref=* gebruiken het wegnummer niet dubbelop weergeven. Voeg tevens noname=yes toe zodat voor medemappers en editorsoftware duidelijk is dat het niet de bedoeling is om een name=* toe te voegen.

N.B. Omdat wegnummer en straatnaam op verschillende manieren worden vastgesteld, kan het soms voorkomen dat straatnaam en wegnummer niet (meer) met elkaar kloppen.

Naamloze straat

Het kan zijn dat de gemeente nooit een straatnaam heeft gekozen voor een straat. Bijvoorbeeld omdat er nooit een gebouw is geweest dat een postadres nodig had. Of omdat de gemeente heeft besloten een straatnaam op te heffen zonder een nieuwe in te stellen. Deze situaties kunnen worden aangegeven met noname=yes.

Voormalige straatnaam

Straatnamen uit het verleden die inmiddels zijn gewijzigd of opgeheven, kunnen worden aangegeven met old_name=*. Indien de wijzigings-/ophefdatum bekend is, kan hiervoor de Date namespace worden gebruikt.

Straatnamen in adressen

Bij stemming op het forum is besloten dat de straatnaam in de tag addr:street=* de officiële BAG-straatnaam dient te volgen en dus afkortingen kan bevatten. Wanneer de waarden van official_name=* en name=* op de weg dus verschillen, komt de straatnaam in addr:street=* overeen met official_name=*.[2]

Instructie voor dataconsumenten

Een doorsnee dataconsument die de naam van een weg wil weten, hoeft alleen naar name=* te kijken.

Een geavanceerde dataconsument die de exacte formele straatnaam wil weten, dient de inhoud van official_name=* te gebruiken. Bij afwezigheid van official_name=* dient men de inhoud van name=* te gebruiken. De op deze manier gevonden exacte formele straatnaam moet overeenkomen met addr:street=* van eventuele adressen die bij de straat horen.[2] (Let op, de straat van een adres is niet altijd de dichtstbijzijnde straat.)