Fietsroutes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vlag van Nederland Project Nederland +/-
Conventies:
Deelprojecten:

Fietsroutes zijn vastgelegde routes die voornamelijk langs fietspaden gaan.

Deze pagina gaat over het taggen van fietsroutes in Nederland. Voor België, zie hier.

Status

Op de projectpagina wordt bijgehouden wat de huidige status is van de invoer van de routes.

Fietskaarten

De Nederlandse fietskaart is in de maak, er is al wel een internationale fietskaart:

Fietskaarten voor de GPS

Openfietsmap: Routerende GPS kaart voor de Benelux en Duitsland voor Garmin GPS apparaten.

Is beschikbaar in lightversie (vnl wegen, spoorlijnen, water, bossen) en een topo versie (met hoogtelijnen, meer vormen van landgebruik etc).

Soorten fietsroutes

In Nederland onderscheiden we vier soorten fietsroutes die als volgt kunnen worden aangegeven:

Tags Omschrijving
network=lcn Lokale Fietsroutes
network=rcn Regionale Fietsroutes
network=rcn
network:type=node_network
Fietsknooppuntennetwerk
network=ncn Landelijke Fietsroutes (LF)


Lokale Fietsroutes

Een lokale fietsroute wordt aangegeven met een relatie met als members de ways:

Tags Description

type=route
route=bicycle
network=lcn
name=Rondje Zwolle

Name is de naam van de route in dit voorbeeld "Rondje Zwolle"

MTB-route

Een lokale mountainbikeroute.

Tags Description

type=route
route=mtb
network=lcn
name=Maastrichtroute

Name is de naam van de route in dit voorbeeld "Maastrichtroute"

level=1..5
length=25
color=red

level = moeilijkheidgraad (1 = beginner, 3 = gevorderden, 5 = pittig voor gevorderden)

length = lengte van de route
color = kleur(code) van de route

Regionale Fietsroutes

Vooral snelfietsroutes worden als regionale fietsroutes gezien. Deze staan ook wel bekend als fietssnelwegen, doorfietsroutes of hoogwaardige regionale fietsroutes.

Bij een snelfietsroute worden de ways toegevoegd aan een relatie met de volgende tags:

Tags Description

type=route
route=bicycle
network=rcn
cycle_highway=yes
name=RijnWaalpad
ref=F325

Name is de naam van de route, in dit voorbeeld "RijnWaalpad".

Ref is het F-nummer van de route, in dit voorbeeld "F325".

Voor een andere regionale fietsroute, gebruik minimaal de volgende tags in de routerelatie:

Tags Description

type=route
route=bicycle
network=rcn
name=Elfstedenroute

Name is de naam van de route, in dit voorbeeld "Elfstedenroute"

Fietsknooppuntennetwerk

Knooppuntbord met verwijzingen
Knooppuntbord met verwijzingen.
Knooppuntbord met verwijzingen
Knooppuntbord met verwijzingen en knooppuntnummer.

Het Fietsroutenetwerk bestaat uit een verzameling afzonderlijke relatie tussen twee netwerkpunten.

Een node krijgt de volgende referentie-tag:

Tags Beschrijving

rcn_ref=09
network:type=node_network

Dit is knooppunt "09" in fietsroutenetwerk.

De route tussen twee nodes wordt aangegeven met een relaties met als members de nodes en ways:

Tags Beschrijving

type=route
route=bicycle
network=rcn
network:type=node_network
ref=84-85

De route tussen twee nodes. De "ref" key is nodig om de route te identificeren. Deze wordt samengesteld uit het laagste knooppuntnummer, een "streepje", hoogste knooppuntnummer van de route

De name=* tag gebruiken is niet aanbevolen. Als het specifieke knooppuntennetwerk waar je de route voor mapt, al een correcte netwerkrelatie heeft, vervalt de name=* tag van de bovenstaande routerelatie. Zie hieronder voor een beknopte beschrijving of op Cycle Node Network Tagging (in het Engels) voor deze uitgebreidere manier om fietsknooppuntennetwerken te mappen.

Het netwerk wordt op haar beurt ook weer als netwerkrelatie opgenomen. Aan deze relatie worden de routerelaties en de knooppunten toegevoegd.

Tags Beschrijving

type=network
network:type=node_network
network=rcn
name=Fietsroutenetwerk
operator=Gemeente

Name is de naam van het knooppuntennetwerk, bijvoorbeeld "Fryslân Zuidoost". Operator is de beheerder van het netwerk, bijvoorbeeld "Toerisme Oost-Vlaanderen".

https://knooppuntnet.nl is een prima controle-tools voor fietsknooppuntennetwerken te vinden.

Kijk ook eens naar Cycle Node Network Tagging voor een uitgebreidere manier om fietsknooppuntnetwerken te taggen. Deze is in delen van Nederland en België al in gebruik.

gpsfietsroutes.nl

De punten van gpsfietsroutes.nl, te herkennen aan source_rcn=gpsfietsroutes.nl, die verkeerd staan en verder geen relaties hebben of onderdeel zijn van een weg gewoon verwijderen. Is de node wel ergens onderdeel van, dan natuurlijk alleen de tags verwijderen.

Landelijke Fietsroutes

Routebordje LF8a.jpg

Een landelijke fietsroute wordt bij voorkeur aangeven met een relatie.

Tags Description

type=route
route=bicycle
network=ncn
name=Noordzeeroute
ref=LF1

Name is de naam van de route, in dit voorbeeld "Noordzeeroute". "ref" is het routenummer, in dit voorbeeld "LF1".

Gebruik een (1) relatie voor de complete route. Dit maakt het onderhoud eenvoudiger. Het kan dus noodzakelijk zijn eerst een stukje van een bestaande route te downloaden en de nieuwe wegen daaraan toe te voegen. Als je inmiddels al meerdere relaties hebt, voeg dan een opmerking aan de relatie toe: "note"-"merge with relation nr: xxx" met het nummer van de andere relatie. Vroeger werd deze tagging ook wel direct op de way gezet, maar dat moet als verouderd worden gezien, sinds de introductie van relaties.

Omdat de regels voor het taggen in Nederland en België net iets anders zijn, moet je bij een grensoverschrijdende route wel gebruik maken van twee verschillende relaties.

De LF routes hebben tweecijferige nummers (LF01-LF66) en zijn in beide richtingen uitgezet. Een route van N-Z of W-O krijgt achter zijn nummer de letter a en de omkering van Z-N of O-W de letter b. De bordjes van de uitgepijlde routes geven naast de richting steeds het hoofdnummer (inclusief a of b). Als de a of b versie van de routes verschillend zijn kan de "role" optie gebruikt worden om bij een weggedeelte forward of backward toe te voegen (Zie Relations/Routes#Members). Let er hierbij wel op dat de role slaat op de richting van de weg in de relatie, het is dus niet automatisch zo dat 'a' de role forward krijgt.

Alternatief

Historisch is er nog een anderen manier om landelijke fietsroutes te taggen, namelijk door een way de referentie tag ncn_ref=nummer toe te voegen. Deze methode dateert van voor het gebruik van relaties voor routes en is eigenlijk verouderd.
De tags kunnen gewoon blijven staan, maar als je ze toch verwijdert controleer dan eerst of de way in een route-relatie zit.

Doorsteek / Shortcut

Hiermee geef je de doorsteek naar een andere route aan, of het afkorten van een route.
Voor de rendering zouden gestippelde bolletjes mooi zijn.

Tags Description

state=alternate

varianten en verkortingen

state=connection

verbindingen tussen bijvoorbeeld dorps-/stadscentra, aanlooproutes of verbindingen tussen twee routes


In België maken we onderscheid tussen state=alternate en state=connection. De eerste is voor variantes en verkortingen. De tweede voor verbindingen tussen bijvoorbeeld dorps-/stadscentra, aanlooproutes of verbindingen tussen twee routes. Het onderscheid maken we omdat er een semantisch verschil is tussen de twee: bij de eerste weet je dat je terug op dezelfde route terechtkomt, bij de tweede weet je dat je ofwel van de route afgaat, ofwel naar een andere route gaat. Op de kaarten die ik render toon ik de routes als stippellijnen (korte lijntjes voor connection, iets langere voor alternate), zie de kaarten hier voor voorbeelden. --Eimai 14:41, 18 May 2008 (UTC)

Zie ook