Sl:Prometni znaki v Sloveniji

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Na tej strani so zbrani podatki o prometnih znakih v Sloveniji in kako jih pravilno mapirati. Vir je Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

Vsak znak je hkrati html sidro (anchor) in html povezava, zato se lahko nanj sklicujete z zunanje stari ali pa v strani sami.

Večine znakov se v mapiranju ne uporablja, tam je stolpec Mapiranje prazen.

1100 - Splošni znaki za nevarnost

Znak Slika Opis Mapiranje
1101 Slovenia road sign I-25.svg

Nevarnost na cesti

Znaku mora biti dodana dopolnilna tabla, ki pojasnjuje vrsto nevarnosti.

1107 Slovenia road sign I-3.svg

Nevaren klanec navzdol

traffic_sign=SI:1107

node node dodaj

1108 Slovenia road sign I-4.svg Nevaren vzpon traffic_sign=SI:1108

node node dodaj

1110-1 Slovenia road sign I-10.svg Znaku je lahko dodana dopolnilna tabla, ki označuje dolžino neravnega

dela vozišča, pogosto pred ležečimi policaji.

Znak 1110-1 se postavlja samo zunaj naselij.

traffic_sign=SI:1110-1

node node izberi izmed

Več na wiki.

1119 Slovenia road sign I-18.svg Bližina nevarnega mesta, kjer divjad in druge divje živali na stalnih

prehodih prehajajo čez cesto.

traffic_sign=SI:1119

node, way nodeway dodaj

1119-1 Slovenia road sign 1119-1.svg Bližina nevarnega mesta, kjer divjad in druge divje živali na stalnih

prehodih prehajajo čez cesto. Znak 1119-1 se uporablja samo pri postavljanju

na levi strani ceste oziroma vozišča.

traffic_sign=SI:1119-1

node node dodaj

1119-2 Slovenia road sign 1119-2.svg Bližina nevarnega mesta, kjer dvoživke prehajajo čez cesto. traffic_sign=SI:1119-2

node, way nodeway dodaj

1119-3 Slovenia road sign 1119-3.svg Bližina nevarnega mesta, kjer dvoživke prehajajo čez cesto. traffic_sign=SI:1119-3

node, way nodeway dodaj

1200 – znaki za nevarnost na prehodih ceste čez železniško progo v isti ravnini

Znak Slika Opis Mapiranje
1204

Andrejev križ

Prehod ceste čez enotirno železniško progo v isti ravnini, ki je nezavarovan ali

zavarovan samo z svetlobnim prometnim znakom.

traffic_sign=SI:1204

node node dodaj

2100 – Znaki za prednost

Znak Slika Opis Mapiranje
2101

Križišče/cestni priključek s prednostno cesto.

traffic_sign=SI:2101

node node dodaj

2102 Ustavi. traffic_sign=SI:2102

node node dodaj

2103 Prednostna cesta traffic_sign=SI:2103

way way dodaj

2104 Konec prednostne ceste. traffic_sign=SI:2104

node node dodaj

2105 Prednost vozil iz nasprotne smeri. traffic_sign=SI:2105

way way dodaj

2106 Prednost pred vozili iz nasprotne smeri. traffic_sign=SI:2106

way way dodaj

2300 – Znaki za obveznosti

Znak Slika Opis Mapiranje
2301

Obvezna smer.

relacija relation (from, to, via)
2301-1

Obvezna smer. Znak se postavlja na sredinskem

otoku krožnega križišča.

relacija relation (from, to, via)
2301-2

Obvezna smer.

relacija relation (from, to, via)
2301-3

Obvezna smer.

relacija relation (from, to, via)
2301-4

Obvezna smer.

relacija relation (from, to, via)


2400 – Znaki za urejanje cestnega prometa

Znak Slika Opis Mapiranje
2434 Slovenia road sign III-14.svg

Naselje, skozi katero poteka cesta, in mesto na cesti,

od katerega naprej veljajo pravila vožnje v naselju.

traffic_sign=city_limit

node node dodaj

4000 – Dopolnilne table

Znak Slika Opis Mapiranje
4103 Slovenia road sign IV-2.svg

Dolžina dela ceste, kjer je z znakom označena

nevarnost ali izrecna odredba.

traffic_sign=SI:4103

way way na celo dolžino poti dodaj opis odseka