Pl:Key:winter_road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg winter_road
(droga_zimowa)
Anuisk bilibino sever66.jpg
Opis
Szlak drogowy funkcjonujący w sezonie zimowym w północnych regionach, w okresie letnim jest zwykle nieprzejezdny. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

winter road=* - służy do oznaczenia drogi mającej znaczenie wyłącznie sezonowe w północnych regionach.

Opis obiektu

Ten szlak drogowy funkcjonuje wyłącznie w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim jest przeważnie nieprzejezdny, albo nie istnieje.

Tag winter road=* należy dodać do oficjalnego szlaku zimowego. Tag highway=* również powinien być obecny na drodze, a jego wartość powinna odzwierciedlać klasę ważności danej drogi.

Duże przejścia przez rzekę i te części dróg zimowych, które biegną wzdłuż zbiorników wodnych, powinny być oznaczone jako ice_road=yes.

Mapowanie dróg zimowych

W większości przypadków źródłem danych do odwzorowania drogi zimowej jest ślad GPS. Rzadko kiedy droga przebiega przez leśną przecinkę, zdjęcia satelitarne mogą być wykorzystywane pomocniczo do mapowania dróg zimowych.

Mapowanie odcinków, które można przejechać latem

Czasami niektóre odcinki zimowej drogi są również wykorzystywane w lecie. Nie zamieniaj tagu highway=* na tag z wartością highway=track na tych odcinkach. Jeśli chcemy pokazać ten odcinek w lecie, lepiej usuńmy tag winter_road=yes i umieśćmy na niej tag surface=dirt/sand/etc.

Mapowanie odcinków drogi które różnią się z roku na rok

Zwykle w tundrze niektóre odcinki dróg zimowych różnią się z roku na rok. Nowa droga może być położona kilka kilometrów od poprzedniej. Przyczyna takich zmian może być zamierzona, jeśli doświadczenie z poprzednich sezonów pokazuje, że niektóre odcinki nie są optymalne, albo zawierają zbyt strome zbocza, albo cierpią ciężko od zamieci, tworząc głębokie zaspy śniegu. Również zmiany mogą być niezamierzone, np. z powodu braku wyposażenia GPS w pojazdach, które obsługują drogę.

Sugerowana praktyka mapowania takich odmian jest następująca.
Po załadowaniu nowego śladu GPS należy go prześledzić od początku do miejsca docelowego, szukając miejsc, w których zjeżdza z odwzorowanej drogi. W tych miejscach należy zmapować nowe drogi i dodać tagi highway=* + winter_road=yes. Sugeruje się również umieszczenie tagu winter_road:year=*, który oznacza rok, w którym ślad zostało zarejestrowane. Jeśli ślad został zarejestrowany w listopadzie lub grudniu, rok powinien zostać zwiększony o jeden.

Starsza ścieżka powinna zostać oczyszczona z tagu highway=*, na przykład przekształcona na tag was:highway=*. Wtedy ta drogą zniknie z renderowanych map. Tagi winter_road=yes i winter_road:year=*, jeśli są, powinny pozostać nietknięte.

Mapowanie na wodzie

Duże przejścia przez rzekę i te części dróg zimowych, które biegną wzdłuż zbiorników wodnych, powinny być oznaczone jako ice_road=yes.

Zobacz także