Cs:Key:winter_road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg winter_road
Anuisk bilibino sever66.jpg
Popis
Sezónní silnice v severských oblastech, které fungují v zimě a obvykle jsou nesjízdné v létě. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značka winter_road=yes by měla být nastavena na  zimních silnicích, pokud je to obvykle jejich oficiální status. Na cestě by měla být i značka highway=* a její hodnota by měla odrážet důležitost dané silnice.

Přejezdy velkých řek nebo ty části zimních silnic, které vedou po vodních plochách, by se měly spíše značit ice_road=yes.

Mapování zimních silnic

Ve většině případů je zdrojem pro mapování zimní silnice trasa z GPS. Zřídka, pokud silnice vede lesním průsekem, se dají použít letecké snímky.

Mapování úseků průjezdných v létě

Někdy jsou jisté úseky zimních cest používány i v létě. Prosíme, nepřepisujte na těchto úsecích značku highway=* na hodnotu highway=track. Pokud chcete sdělit, že tento úsek lze projet i v létě, pak vymažte značku winter_road=yes a přidejte na ni značku surface=dirt/sand/atd..

Mapování úseků, které se rok od roku liší

Obvykle se v tundře některé úseky zimní silnice liší rok od roku. Nová silnice může být položena několik kilometrů od původní. Důvody těchto změn mohou být záměrné, pokud zkušenosti z předchozího roku ukázaly, že některé úseky nebyly optimální, buď kvůli příliš prudkým kopcům nebo hodně ovlivňovány blizardy, které vytvářely hluboké sněhové závěje. Změny mohou být také nezamýšlené, způsobené jen absencí GPS ve vozidlech, které cestu spravují.

Doporučený postup pro mapování těchto variací je následující. Jakmile je nahrána nová stopa GPS, měla by být natrasována od začátku do konce a měly by být vyhledány úseky, kde se liší od zmapované silnice. V těchto nových místech by silnice měla být zmapována a přidány značky highway=* + winter_road=yes. Také se doporučuje přidat značku winter_road:year=*, která označuje rok, kdy byla stopa GPS nahrána. Pokud byla stopa nahrána v listopadu nebo prosinci, pak by měl být rok zvýšen o jedna.

Stará cesta by měla mít vymazanou značku highway=*, převedenou například na was:highway=*. Tímto způsobem zmizí z vykreslovaných map. Značky winter_road=yes a winter_road:year=*, byly-li přítomny, by měly zůstat nedotčeny.

Mapování na vodě

Přejezdy velkých řek nebo ty části zimních silnic, které vedou po vodních plochách, by se měly spíše značit ice_road=yes.

Viz také