Pl:Tag:footway=crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg footway = crossing
Zebra-crossing sm.jpg
Opis
Określa, że ta ścieżka jest przejściem. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

footway=crossing - służy do oznaczenia prostopadłych odcinków drogi pieszych, na przejściu między dwoma chodnikami, gdy chodniki są odwzorowywane niezależnie od jezdni.

Opis obiektu

Stosujemy footway=crossing, wraz z highway=footway.
Gdy chodniki są oznaczone bezpośrednio na samej drodze za pomocą sidewalk=left/right/both, to nie ma potrzeby oznaczania prostopadłych odcinków lub stosowania tego tagu.

Mapowanie

  1. Tworzymy prostopadłą footway=sidewalk drogę łączącą chodniki po obu stronach drogi.
  2. Oznaczamy prostopadłą linię z highway=footway i footway=crossing
  3. Umieszczamy highway=crossing węzeł (lub węzły) w każdym punkcie, w którym ten prostopadły odcinek przecina drogę (z zasady tylko jeden punkt, więcej, dla dwujezdniowego lub skomplikowanego skrzyżowania.
Uwaga

W przypadku, gdy nie ma chodnika po przeciwnej stronie przejścia, albo gdy przejście jest używane do dostępu do parku/placu zabaw/wejścia do budynku/drogi serwisowej itp, rysujemy prostopadłą linią od chodnika do węzła skrzyżowania na drodze.

Dodajemy cycleway=crossing jeśli przejście może być wykorzystywany przez rowerzystów bez zsiadania z roweru, jednak gdy wymagane jest aby rowerzyści zeszli z roweru, dodajemy tag bicycle=dismount), aby wskazać, że trasa może być używana przez rowerzystów na piechotę.

Opcjonalnie, chodniki przedstawione za pomocą osobnych linii mogą być dodane do relacji. Brak jednak wymogu aby to robić.
Zobacz footway=sidewalk.

footway=crossing i rowery

Zawsze należy rozważyć inne środki transportu, które mogą korzystać z przejazdu przez dane przejście. Bardzo często przejście jest zarówno dla rowerzystów jak i dla pieszych. W tym przypadku należy dodać cycleway=crossing.
Jeżeli przejście jest wykorzystywany przez rowerzystów, ale oni muszą zsiąść z roweru, dodajemy bicycle=dismount zamiast cycleway=crossing.

Najczęstsze błędy tagowania

Należy pamiętać, że domyślnie ani footway=sidewalk ani footway=crossing nie będą renderowane, ani przejęte przez autorouting dla innych środków transportu, niż pieszego. Oznacza to, że najbardziej popularne aplikacje renderujące nie odwzorują drogi na własną rękę.

Wszystkie linie, które łączą się z przejściem dla pieszych powinny również być połączone z główną ulicą (także highway=footway i highway=path).
Jeśli nie podłączamy ich do głównej ulicy, dodajemy bicycle=dismount, aby wskazać, że autorouter dla rowerzystów ma rozważyć ten sposób (i wskazać rowerzyście aby pchał swój rower, oznaczając bicycle=dismount ).

Należy pamiętać, że dla ścieżki bez chodnika highway=footway i bicycle=no, autorouter zakłada, że ​​pchanie roweru jest możliwe - ale jeśli nie ma połączenia do następnej ulicy, należy to przerwać.

Przykłady

Szkic Dyskusja
Footway=crossing four-way intersection.jpg Linie oznaczone "A" są footway=sidewalk, podczas gdy linie oznaczone "B" są footway=crossing. Węzły oznaczone "C" są kerb=flush (lub inny podobny tag).

W tym przykładzie, jeśli stosujemy relacje, należy utworzyć relację z "1" jako ulicą i pionowymi chodnikami jak członami relacji ("role" sidewalk).
W tym przypadku, wszystkie przejścia przez skrzyżowanie należą do obu ulic, więc powinny one być dodane (nadal "role" sidewalk). Małe zakrzywienia między dwoma chodnikami należą do obu ulic, więc powinny być one rozdzielone, i dodane także.

To samo dotyczy drogi "2", gdzie główne chodniki są poziome.

Zobacz też