Pl:Key:busway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg busway
(droga dla autobusów)
2010-01-02 15.19.16.jpg
Opis
Drogi z wydzielonym pasem dla autobusów po jednej lub po obu stronach drogi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Transport publiczny
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Wymagane znaczniki
Implikuje
Status: w użyciu

busway=* - służy do zaznaczenia drogi z wydzielonym pasem dla autobusów po jednej lub po obu stronach drogi.

Wartości

busway=lane
pas dla autobusów, który znajduje się w obrębie jezdni.
busway:both=lane
pas dla autobusów znajduje się po obu stronach drogi, obie strony są wyraźnie oznakowane.
busway:right=lane
pas dla autobusów znajduje się tylko po prawej stronie drogi.
busway:left=lane
pas dla autobusów znajduje się tylko po lewej stronie drogi.
busway=opposite_lane
trasa jest pasem jezdni, ale autobusy mogą jechać w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Ma zastosowanie tylko wówczas gdy oneway=yes. To może być przydatne dla tagu "busway:right=lane + oneway:psv/bus=no" zamiast mieszania wartościami dwóch znaczników w jednym znaczniku.
Tag Wartość
highway <type of highway>
busway:left lub busway:right lane lub opposite lane

Zobacz też