Pl:Key:busway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg busway
(droga dla autobusów)
2010-01-02 15.19.16.jpg
Opis
Drogi z wydzielonym pasem dla autobusów po jednej lub po obu stronach drogi. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Transport publiczny
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 2
Wymagane znaczniki
Implikuje
Status: w użyciu

busway=* - służy do zaznaczenia drogi z wydzielonym pasem dla autobusów po jednej lub po obu stronach drogi.

Wartości

busway=lane
pas dla autobusów, który znajduje się w obrębie jezdni.
busway:both=lane
pas dla autobusów znajduje się po obu stronach drogi, obie strony są wyraźnie oznakowane.
busway:right=lane
pas dla autobusów znajduje się tylko po prawej stronie drogi.
busway:left=lane
pas dla autobusów znajduje się tylko po lewej stronie drogi.
busway=opposite_lane
trasa jest pasem jezdni, ale autobusy mogą jechać w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Ma zastosowanie tylko wówczas gdy oneway=yes. To może być przydatne dla tagu "busway:right=lane + oneway:psv/bus=no" zamiast mieszania wartościami dwóch znaczników w jednym znaczniku.
Tag Wartość
highway <type of highway>
busway:left lub busway:right lane lub opposite lane

Zobacz też