Pl:Key:lanes:psv

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lanes:psv
(linie_dla_komunikacji_publicznej)
2010-01-02 15.19.16.jpg
Opis
Całkowita liczba fizycznych pasów ruchu zarezerwowana dla pojazdów komunikacji publicznej. Edit or translate this description.
Grupa: Pasy jezdni
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

lanes:psv=* – służy do oznaczenia fizycznej liczby pasów jezdni zarezerwowanych dla pojazdów komunikacji publicznej – (psv)(en).

Opis funkcji

information sign

Nie mylić z psv:lanes=* lub bus:lanes=*, które są specyficzne dla linii z tagiem akcesu

Dla drogi dwukierunkowej z wydzielonymi pasami ruchu w obu kierunkach dla PSV, wartość będzie 2.
Jeśli pas jest wyłącznie dla autobusów (nie dozwolony dla taxi), stosujemy wtedy tag lanes:bus=*.

Jeżeli element linia ma linię PSV tylko w jednym kierunku, stosujemy odpowiednio lanes:psv:forward=* i lanes:psv:backward=* gdy pas jest użyteczny w kierunku drogi, lub w kierunku przeciwnym.

Jeśli cała droga jest wyłącznie dla PSV, zaznaczamy warunki dostępu: motor_vehicle=no + psv=yes, lub highway=bus_guideway gdzie jest to możliwe.

Przykład

Obraz/Opis Tagi
2010-01-02 15.19.16.jpg highway=residential
lanes=3
lanes:forward=2
lanes:bus:backward=1
cycleway:left=opposite_share_busway

Zobacz też

  • lanes=* – całkowita liczba fizycznych pasów jezdni wchodzących w skład drogi
  • busway=* – droga z wydzielonym pasem dla autobusów po jednej lub po obu stronach drogi
  • lanes:psv:times=* – ograniczający czas korzystania tego pasa/tych pasów przez PSV
  • lanes:psv:conditional=* – do określania liczby wydzielonych pasów ruchu i ich obowiązywania