Pl:Key:lanes:psv

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg lanes:psv
2010-01-02 15.19.16.jpg
Opis
Całkowita liczba fizycznych pasów ruchu zarezerwowana dla pojazdów komunikacji publicznej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Pasy jezdni
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

lanes:psv=* – służy do oznaczenia fizycznej liczby pasów jezdni zarezerwowanych dla pojazdów komunikacji publicznej – (psv)(en).

Opis

information sign

Nie mylić z psv:lanes=* lub bus:lanes=*, które są specyficzne dla linii z tagiem akcesu

Dla drogi dwukierunkowej z wydzielonymi pasami ruchu w obu kierunkach dla PSV, wartość będzie 2.
Jeśli pas jest wyłącznie dla autobusów (nie dozwolony dla taxi), stosujemy wtedy tag lanes:bus=*.

Jeżeli element linia ma linię PSV tylko w jednym kierunku, stosujemy odpowiednio lanes:psv:forward=* i lanes:psv:backward=* gdy pas jest użyteczny w kierunku drogi, lub w kierunku przeciwnym.

Jeśli cała droga jest wyłącznie dla PSV, zaznaczamy warunki dostępu: motor_vehicle=no + psv=yes, lub highway=bus_guideway gdzie jest to możliwe.

Przykład

Obraz/Opis Tagi
2010-01-02 15.19.16.jpg highway=residential
lanes=3
lanes:forward=2
lanes:bus:backward=1
cycleway:left=opposite_share_busway

Zobacz też

  • lanes=* – całkowita liczba fizycznych pasów jezdni wchodzących w skład drogi
  • busway=* – droga z wydzielonym pasem dla autobusów po jednej lub po obu stronach drogi
  • lanes:psv:times=* – ograniczający czas korzystania tego pasa/tych pasów przez PSV
  • lanes:psv:conditional=* – do określania liczby wydzielonych pasów ruchu i ich obowiązywania