Pl:Key:passing_places

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg passing_places
(mijanka)
Single-track.jpg
Opis
Droga z miejscami z boku drogi do mijania się. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

passing_places=* - służy do zaznaczenia drogi, która ma "częste" miejsca do mijania się z boku drogi, które mogą, ale nie muszą być zmapowane indywidualnie.

Lokalizacja tych miejsc na drogach nie jest ważna - ale aby wskazać miejsce mijania, korzystamy z tagu highway=passing_place.
To nie ma nic wspólnego z trzema pasmami dwujezdniowych dróg, które pomagają wyprzedzać wolniejsze pojazdy.

Mapowanie

Dotyczy

passing_places=yes lub passing_places=no - drogi linia która jest drogą dowolnego rodzaju i (zwykle) ma lanes=1
Węzły miejsc do mijania mogą istnieć na dowolnej drodze, która ma lanes=* z dowolną wartością poniżej 2, np. 1 lub 1,5, prawdopodobnie przy częstym ruchu hgv.

Wartości

passing_places=yes - droga linia która ma "częste" mijanki, które mogą, ale nie muszą być zmapowane indywidualnie.
Jeśli skrzyżowania ułatwiające przejścia są częste, kwalifikują się jako mijanki do zrobienia.

Zobacz też