Pl:Tag:highway=steps

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = steps
(droga = schody)
Steps.jpg
Opis
Stopnie schodów na drodze. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway steps.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

highway=steps – służy do oznaczania stopni schodów na drodze.

Mapowanie

ElementWay.png

Aby odwzorować schody, należy narysować linię way i dodać tag highway=steps.

Określ nachylenie schodów za pomocą tagu incline=up (w górę) lub incline=down (w dół). Zwrot narysowanej linii wskazuje kierunek. Tj. jeśli linia została narysowana od najniższego stopnia schodów, to wtedy należy dodać incline=up.

Dyskusja, czy kierunek drogi powinien wskazywać nachylenie w górę lub w dół.
(Wcześniej był używany alternatywny sposób tagowania, direction=up lub direction=down. Metoda ta jest mniej powszechna, a klucz direction= jest stosowany do wielu innych celów).

Dodatkowe tagi

Schody ruchome

highway=steps + conveying=yes

Przykłady

Zdjęcie/Opis Oznaczenie
Schody bez rampy dla wózków

highway=steps

ramp=no
step_count=*
handrail:left=yes
handrail:right=yes

Schody z rampą dla wózków: oznaczone: ramp=yes lub, bardziej precyzyjnie, ramp:stroller=yes

highway=steps

ramp=yes
wheelchair=no
ramp:stroller=yes
ramp:bicycle=yes
handrail=yes

Steps on mountain trail.jpg

highway=steps

ramp=no
wheelchair=no
handrail=no

FLT CT6 10.9 mi - 12 log steps - panoramio.jpg

highway=steps

surface=dirt
material=wood
ramp=no
wheelchair=no
handrail=no

Zobacz Bremen jako odniesienie.

Renderowanie

Mapnik steps.png Osmarender steps.png

Zobacz też