Pl:Key:conveying

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg conveying
Copenhagen Metro escalators.jpg
Opis
Przenośnik do transportu osób. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

conveying=* - służy do oznaczenia lokalizacji przenośnika do transportu osób.

Ten tag jest używany w przypadku dwóch najpowszechniejszych rodzajów przenośników do transportu osób: "ruchome schody" i "ruchome chodniki".

 Escalator - ruchome schody do przenoszenia ludzi między piętrami budynku.

 Moving walkway (angielski brytyjski) lub poruszający się chodnik (amerykański język angielski: travelator, horizontal escalator, walkalator, autowalk, movator, people mover) to wolno poruszający się mechanizm przenośnikowy, który transportuje ludzi po horyzontalnej lub pochyłej płaszczyźnie na krótkim lub średnim dystansie.

Mapowanie

ElementWay.png

Zaznaczamy linię linia obiektu i dodajemy tag conveying=*.

Ten tag jest stosowany razem z tagiem:

lub

Tag Wartość Element Opis
conveying yes linia wskazuje, że ten obiekt jest schodami ruchomymi o nieokreślonym kierunku.
conveying forward linia ruch w kierunku drogi
conveying backward linia ruch przeciwny do kierunku drogi
conveying reversible linia zmienny kierunek

Dodatkowe tagi

  • incline=up, incline=down lub bardziej dokładnie incline=[-]<number>% może być stosowany do przenośników, które nie poruszają się poziomo.
  • width=*
  • tactile_paving=yes/no
  • Lanes - może mieć zastosowanie do fizycznie połączonych schodów ruchomych.
  • access=* - kto może korzystać ze schodów ruchomych.

Zobacz też