Pl:Pasy jezdni

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Pasy jezdni
Grünbergstraße 2.JPG

Opis
Opis poszczególnych pasów drogi, jak i ich właściwości.
Kategoria: Pasy jezdni
Tagi

turn:lanes=*, destination:lanes=*, access:lanes=*, ...

Artykuł ten opisuje jak należy definiować poszczególne pasy jezdni. Jeśli zamierzamy przypisać do jezdni tylko liczbę pasów ruchu, wystarczy użyć klucza lanes=*

Opis

W celu oznaczenia pasów jezdni wraz z ich właściwościami, należy użyć dodatku dla klucza :lanes. Dodatek ten, można dodać dla każdej pary <key>=<value> i w takim przypadku wartości podane są dla pojedyńczego pasa poprzez rozdzielenie ich przez znak | od lewego do prawego pasa (patrząc w kierunku jazdy). Jeśli wartość pozostała pusta, wtedy nadrzędna ma znaczenie (bez końcówki :lanes). Czyli jeśli mamy jezdnię z dwoma pasami w jedną stronę, highway=secondary i maxspeed=50 dla niej, a oprócz tego dodamy maxspeed:lanes=|70, oznaczać to będzie że pas wewnętrzny (lewy) ma maksymalną prędkość 50, a zewnętrzny (prawy) 70km/h.

Można dodać jeszcze klucz :forward lub :backward dla drogi w obu kierunkach. Mamy wtedy informację dla których pasów są wartości, czy dla tego zgodnego z kierunkiem drogi osm (osm-way, zgodnie z rysowaniem) lub przeciwnie.

Przykłady

Zasadą jest, że właściwość drogi można rozszerzyć o :lanes do każdego klucza przypisanego drodze, jeśli pasy mają różne właściwości.

Właściwość drogi Klucz pasa Opis
access=* hgv:lanes, bus:lanes... Jeśli dostęp do jezdni jest rózny na pasach, na przykład po jednym mogą autobusy się poruszać (bus:lanes), jakiś inny nie służy dla pojazdów ciężkich - powyżej 3,5tony (hgv:lanes).
maxspeed=* maxspeed:lanes Uzyty dla drogi na której pasy mają różną maksymalną dozwoloną.
turn=* turn:lanes Dla pasów na których można zjechać z drogi lub które włączają się w nią (zgodnie z kierunkiem jazdy).
minspeed=* minspeed:lanes Dla pasów z różnymi dozwolonymi minimalnymi prędkościami.
surface=* surface:lanes Droga pasami o różnych nawierzchniach
destination=* destination:lanes Drogi zjazdowe w kierunku miast, gdzie używa się nazwy miasta do którego prowadzi pas. Więcej: destination=*.
width=*, maxwidth=* width:lanes, maxwidth:lanes Pasy na których trzeba zwrócić uwagę na szerokość jezdni. Klucz maxwidth:lanes służy do określenia dozwolonej szerokości pojazdu, który może się poruszać po pasie, width:lanes opisze nam szerokość tego pasa.
hov=* hov:lanes Jeśli po którychś z pasów mogą poruszać się wyłącznie pojazdy przewożące pasażerów, zazwyczaj pojazdy z 2+ osobami, chociaż to zależy od właściwości. Najbardziej użyteczne, jeśli wjazd/zjazd jest dozwolony w dowolnym punkcie trasy; jeśli wjazd lub zjazd z pasa HOV (high-occupancy vehicles) jest dozwolone tylko w niektórych miejscach, modelowanie pasa HOV w postaci oddzielnych dróg jest preferowane.

Nie stosujmy tego tagu dla autobusów.

Różne prędkości na pasach

Droga ze znakiem maksymalnej prędkości nad pasem zewnętrznym (prawym), jednokierunkowa z domyślną prędkością maksymalną 100km/h:

CH-Hinweissignal-Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen.svg
Bez używania tagów domyślnych całej drogi:
lanes=3
oneway=yes
maxspeed:lanes=100|100|80
Z użyciem tagów domyślnych:
lanes=3
oneway=yes
maxspeed=100
maxspeed:lanes=||80

Należy raczej używać opisu z tagami domyślnymi (prawa kolumna).

Jezdnia w obu kierunkach

Najeczęśćiej dla drogi w obie strony, będziemy dodawać klucz :forward lub :backward na końcu taga.

 lanes=6
 lanes:forward=3
 hgv:lanes:forward=no|yes|yes
 hgv:lanes:backward=no|yes|yes

To opis drogi, która ma 3 pasy w każdą stronę i jazda pojazdami powyżej 3,5t ("TIR" na przykład) nie może się odbywać pasami wewnętrznymi (lewymi) po każdej stronie.

Prosimy pamiętać, że pasy są oglądane w danym kierunku jazdy, tj. hgv:lanes:forward opisuje pasy w tym samym kierunku co OSM-way i wartość pierwszego pasa ruchu odnosi się do lewego skrajnego pasa ruchu w tym kierunku, natomiast hgv:lanes:backward opisuje pasy ruchu w przeciwnym kierunku do OSM-way i wartość pierwszego pasa odnosi się do lewego skrajnego pasa ruchu w tym kierunku.

Minimum prędkość dopuszczona

Droga ze znakiem minimalnej prędkości dla jednego pasa:

Zeichen 526-31.svg
lanes=3
lanes:forward=2
minspeed:lanes:forward=50|

Proszę zwrócić uwagę na znak | na końcu wartości dla minspeed:lanes:forward: ponieważ prawy pas nie ma dopuszczalnej minimalnej prędkości określonej znakiem, pozostawiamy pustą wartość za separatorem pasów.

Autostrada

Przykład ilustrujący zjazd z autostrady. Lanes Example 2.png

 1.  lanes=3
   destination:lanes=A|A;B|B   *
  
 2.  lanes=3
   turn:lanes=slight_left|slight_left;slight_right|slight_right   *
  
 3.  lanes=3
   turn:lanes=slight_left|slight_left;slight_right|slight_right   *
   destination:lanes=A|A;B|B   *
  
 4.  lanes=4
   turn:lanes=slight_left|slight_left|slight_right|slight_right
   destination:lanes=A|A|B|B
  
 5.  lanes=4   **
  
 6. górna jezdnia
   lanes=2
  
  dolna jezdnia
   lanes=2
   turn:lanes=none|merge_to_left
  
 7. górna jezdnia
   lanes=3
  
  dolna jezdnia
   lanes=1
  

* Więcej niż jedną wartość dla pasa, rozdzielić należy znakiem ; (semi-colon).
** Nie ma rozdzielenia pomiędzy dwoma górnymi pasami a pozostałymi dwoma na dolnej jezdni, tylko podwójna linia ciągła. Chociaż standardy edycji zalecają rozdzielić drogi tylko wtedy, gdy mamy ich fizyczne rozdzielenie. W wielu regionach drogi są już podzielone w przypadku rozdzielenia ich podwójną linią ciągłą. W takim przypadku obie strony powinny dać oznaczone tagiem lanes=2.

Edytowanie

JOSM

Styl atrybuty drogowe opisuje m.in. szereg tagów zależnych od pasa jezdni bezpośrednio podczas edycji, a także wykrywa kilka typowych błędów, takich jak np. tagowanie niespójnej liczby wartości zależnych-od pasów.
Poniższa grafika pokazuje drogę oznakowaną tagami turn:lanes=*, width:lanes=* i placement=*.

JOSM Style Road Attributes Example 1.jpeg

Więcej

Pasy jezdni