Pl:Key:proposed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg proposed
(planowane)
District-Nabawan Sabah Land-Surveyors-01.jpg
Opis
Rodzaj planowanej drogi lub torowiska. Show/edit corresponding data item.
Grupa: cykl życia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Status: w użyciu

a caliper demonstrating verifiability

Weryfikowalność tego tagu jest kwestionowana. Sprawdź wymianę poglądów na ten temat na stronie dyskusji. Nie należy usuwać tej wiadomości, dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty.

proposed=* – rodzaj planowanej drogi lub torowiska.

Planowanie głównych dróg i kolei zwykle trwa lata, zanim rozpocznie się faktyczna budowa. Dlatego możemy chcieć pokazać planowane drogi, linie kolejowe, trasy (lotniska, inne obiekty ...) na mapie. Niektóre mapujące komercyjne firmy również pokazują planowane obiekty.
Tego tagu można używać do każdego obiektu, który wciąż znajduje się w fazie planowania, ale budowa jeszcze się nie rozpoczęła. W przypadku obiektu w budowie stosujemy zamiast tego tag construction=*.

W wielu przypadkach może być korzystniejsze użycie przedrostka cyklu życia, takiego jak proposed:leisure=playground.

Jak w ogóle tagować

Sposób oznaczania planowanych obiektów polega na użyciu tagu głównego (np. highway, railway, amenity, aeroway, ...) i dodaniu drugiego członu zaproponowanego jako wartość.
Następnie dodajemy kolejny tag proposed=<wartość którą zwykle umieszczamy przy głównym tagu>.

Zachęcamy również do dodania kolejnego tagu source=* podającego źródła planowania. Pamiętajmy o prawach autorskich i nie kopiujmy z planów, do których nie mamy prawa.

Wartości proponowane

Wartości tagu proposed=* mogą być wartościami zwykle używanymi z kluczem, do którego wstawiono proponowaną wartość (patrz wyżej). Należy pamiętać, że zaśmiecanie edytorów spowoduje problemy (przeciążenie, bałagan) dla innych maperów, więc nie przesadzajmy z proponowanymi obiektami.

Przykładowe wartości tagu proposed= dla proponowanych dróg

Wartość Element Komentarz Przykład
motorway linia proponowana autostraday  
motorway_link linia proponowana droga zjazdu z autostrady  
trunk linia proponowana ważna droga, nie autostrada  
trunk_link linia proponowana droga zjazdowa do głównej drogi, nie autostrady  
primary linia proponowana droga główna  
primary_link linia proponowana droga zjazdu do drogi głównej  
secondary linia proponowana droga łącząca mniejsze miasta  
tertiary linia proponowana droga łącząca małe osady i lokalne centra dużych miejscowości  
unclassified linia proponowana droga publiczna kategorii czwartorzędnej (alternatywny tag <proposed=minor>)  
residential linia proponowana droga o znaczeniu lokalnym  
pedestrian linia proponowana droga lub obszar wyłącznie dla pieszych  
service linia proponowana droga dojazdowa  
track linia proponowana droga nieutwardzona  
bridleway linia proponowana droga do jazdy konnej  
cycleway linia propnowana ścieżka rowerowa  
footway linia proponowany chodnik (alternatywny tag <proposed=footpath>)  
steps linia proponowane schody  

Dla dróg do usunięcia, stosujemy tag proposed:highway=no. Jest to zrozumiałe dzięki (przynajmniej) ITO mapie Transportu w budowie.

Droga może być renderowana jako zmodyfikowana (przerywana, kropkowana, itp.) wersja odpowiedniego tagu highway=*. Zobacz highway=* dla pełnego opisu stylu renderowania.

Przykładowe wartości tagu proposed= dla proponowanych linii kolejowych

railway=proposed jest obecnie renderowany na OSM Humanitarian i OpenRailwayMap, ale nie na standardowej mapie.

Wartość Element Komentarz Przykład
rail linia proponowana linia kolejowa o standardowej szerokości toru  
narrow_gauge linia proponowana linia kolei wąskotorowej  
light_rail linia proponowana linia kolejowa z prowadnicą  
tram linia proponowana linia tramwajowa  
preserved linia proponowane zachowanie historycznej linii kolejowej  
subway linia proponowane metro  
monorail linia proponowana kolej jednoszynowa  

Trasa będzie zwykle renderowana jako zmodyfikowana wersja (przerywana, kropkowana, itp.) odpowiedniego tagu railway=*. Zobacz opis tagu railway=*, aby uzyskać pełny opis stylu renderowania.

Fazy planowania

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis fazy planowania, konieczne byłoby wynalezienie dodatkowego tagua, ponieważ nie wszystkie plany są realizowane, a zatem opisują prawdopodobieństwo zrealizowania proponowanego projektu. Proszę dodawać dokumentację (jako źródło) tutaj w przyszłości.

Przyszłe względy

  • można dodać kolejny tag, aby zilustrować spodziewany początek budowy i planowaną datę otwarcia.

Na przykład:

Problemy

Jest to często używane do opisywania projektów, które zostały porzucone, planowane uruchomienie w odległej przyszłości i inne de facto fikcyjne.
Przykłady takich problemów na https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/908.