Pl:Tag:leisure=playground

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = playground
(wypoczynek= plac_zabaw)
Spielplatz.jpg
Opis
Plac zabaw dla dzieci. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Playground-16.svg
Grupa: Wypoczynek
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: zaakceptowanyPage for proposal

leisure=playground - służy do oznaczania placu zabaw dla dzieci.

Są to zwykle małe wydzielone obszary z wyposażeniem do zabaw dla dzieci, takimi jak huśtawki, drabinki i karuzele.
Choć często są one częścią większego parku, to jest wskazane aby mapować je oddzielnie jako źródło informacji dla rodziców!

Mapowanie

ElementArea.png Zarówno węzeł i teren są przydatne. Dla mniejszych placów zabaw, tylko węzeł jest wystarczający, ale duży plac zabaw dla dzieci może być odwzorowany jako obszar.

Aby to zrobić, po prostu rysujemy obszar (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i dodajemy tag leisure=playground Podobnie dla węzła.

Wyposażenie placu zabaw

Przydatna jest bardziej szczegółowa lista wyposażenia placów zabaw. Każdy element wyposażenia jest oznaczone jako węzeł, linia lub obszar, w zależności od kształtu i wielkości, przy użyciu playground=* z jedną z wymienionych wartości:

Więcej szczegółów i informacji na temat tego znacznika jest dostępne na: playground=*.

Dodatkowa infrastruktura

Dodatkowe znaczniki

 • access=* - kto ma akces do danego urządzenia.
 • baby=yes/no - jeśli sprzęt jest przeznaczony przede wszystkim dla bardzo małych dzieci.
 • blind=yes/no/limited - jeśli sprzęt może być używany przez osoby niewidome.
 • centralkey=* - w przypadku, gdy klucz jest wymagany do połączenia z urządzeniem.
 • min_age=* - minimalny wiek użytkowników w latach.
 • max_age=* - maksymalny wiek użytkownika, w latach.
 • name=* - nazwa sprzętu, a nie plac zabaw.
 • opening_hours=* - godziny w jakich można używać dane urządzenie.
 • operator=* - np. nazwa lokalnej rady mieszkaniowej lub szkoły.
 • sitting_disability=yes/no/limited - jeśli sprzęt może być używany przez osoby mające problem z siadaniem.
 • surface=* - trawa, piasek, okruchy gumy, trociny, itp.
 • wheelchair=* - generalnie czy jest możliwy dostęp na wózku inwalidzkim na teren.
 • wheelchair=yes/no/limited - jeśli sprzęt może być używany przez osoby na wózkach inwalidzkich.
 • walking_disability=yes/no/limited - jeśli sprzęt może być używany przez osoby mające problem z poruszaniem się.

Zobacz też

Zdjęcia

Porada: Uważajmy, aby nie wyglądać na osobę o złych zamiarach, gdy mapujemy zdjęciami plac zabaw. Róbmy je raczej z daleka.